Världens Barn 2018

Här följer du vad som händer i landet och i världen kring insamlingen för Världens Barn. Vi berättar både vart pengarna går och om eldsjälarna bakom insamlingen. Känner du till något vi borde skriva om? Tipsa oss på info@varldensbarn.se

 • Fantastiskt resultat för Världens Barn (2/1/2019)

  PRESSMEDDELANDE

  Insamlingen för Världens Barn pågår hela året och när pengarna som kommit under 2018 nu räknats landar resultatet på fantastiska 86,7 miljoner kronor.

  Världens Barn är en av Sveriges största insamlingar. Genom digitala insamlingsbössor, springande skolelever, konserter, secondhandförsäljning och bakning av småkakor har frivilliga i samtliga 290 kommuner engagerat sig i kampanjen.

  Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit, säger Evy Jonsson, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn. Årets resultat är helt fantastiskt! Det är en otrolig kraft i att så många frivilliga engagerar sig samtidigt som SVT och Sveriges Radio P4 lyfter insamlingen i sina kanaler. Det blir en manifestation för barns rättigheter.

  De insamlade pengarna fördelas till projekt med fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Med de pengar som kom in från 2017 års kampanj genomförs nu insatser som når omkring en miljon barn i världen.

  Världens Barn är Radiohjälpens insamling och ett unikt samarbete mellan 14 svenska biståndsorganisationer, SVT, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober.

  För frågor och mer information kontakta:
  Evy Jonsson, Generalsekreterare Riksinsamlingen: 08-12 888 001, evy.jonsson@varldensbarn.se
  Sara Heine, Kommunikatör: 08-12 888 005, sara.heine@varldensbarn.se

  Läs mer på varldensbarn.se

 • (1/22/2019)

  I år är det 30 år sedan FN antog Barnkonventionen, men vad innebär konventionen och vad gör den för skillnad?

  På 1970-talet började man att prata om att barn behöver ett starkare skydd och att barn är individer med egna rättigheter och inte någon annans egendom. Det ledde fram till Barnkonventionen, det vill säga barnets egna rättigheter.

  Barnkonventionen består av 54 artiklar, men det finns fyra grundläggande principer som man alltid ska ta hänsyn till i frågor som rör barn. De säger att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

   

  Sedan Barnkonventionen antogs 1989 har alla länder i världen utom USA ratificerat den. Det betyder att länderna förbundit sig att följa reglerna. Vart femte år måste länderna beskriva för FN:s barnrättskommitté hur de arbetar för att följa konventionen. Kommittén ger sedan länderna kritik, förslag och rekommendationer.

  Att länderna skrivit under konventionen betyder tyvärr inte att de följer den, men rättigheterna har hjälpt till att både uppmärksamma och förbättra barns situation i världen. På många sätt har barn bättre förutsättningar idag än för 30 år sedan. Exempelvis dör idag fem miljoner barn innan fem års ålder. För 30 år sedan var siffran 13 miljoner. Att fler barn överlever beror till stor del på att vården för mammor och barn förbättrats, vilket betyder att insatserna ger resultat och måste fortsätta!

  Även möjligheterna till utbildning har förbättrats och i de flesta länderna går nu lika många flickor som pojkar i skolan. Samtidigt är det fortfarande över 60 miljoner barn som inte får gå i grundskolan. En av anledningarna är att länder tar betalt för skolan trots att gratis utbildning är en rättighet.

  Med de pengar som samlas in till Världens Barn nås omkring en miljon barn av insatser som stärker deras rättigheter. Det gör skillnad på riktigt! Var med och engagera dig i kampanjen eller ge en gåva!

 • DIREKTRAPPORT FRÅN BANGLADESH (11/23/2018)

  Undervisning i Rajshahi, Bangladesh

  I oktober hade Världens Barns medarbetare Marcus Dernulf möjlighet att besöka ett av de många projekt dit pengarna från kampanjen går. Här berättar han om arbetet som nu sker i Bangladesh.

  I isolerade byar med minoritetsbefolkning växer barnen upp utan att kunna det officiella språket Bengali som talas i landet. I den redan utsatta situation de befinner sig, avseende kosthållning, vård och utbildning, gör det att marginalerna är mycket små om något utöver det vanliga inträffar. Under 2017 upplevde man massiva översvämningar som satte hela byar ur spel. Plötsligt var det bara vatten där man brukat leva och bo.

  Jag hade förmånen att få följa med en liten delegation för att besöka några av de här byarna i slutet av oktober i år. Vi ville se om insatserna från Världens Barns insamling börjat ge någon effekt. I de här byarna arbetar PMU:s lokala samarbetspartner SIL med nutrition, hygien- och språkundervisning. Barnen som undervisas ingår i ett nutritionsprogram, vilket innebär att de får tre mål näringsriktig mat i veckan i samband med undervisningspassen. De får lära sig vad de ska äta för att växa och må bra och hur viktigt det är med hygien.

  Kanske är det ändå språkundervisningen som är den stora lyckan för de här barnen. I dagsläget är de otroligt utsatta, då de inte kan gå i den statliga skolan som är helt baserad på språket Bengali eller ens göra sig förstådda om de behöver uppsöka sjukvård. Att få lära sig Bengali innebär att de får tillträde till de vanliga skolorna och kan skaffa sig en riktig utbildning. Då bryter man också den isolation som minoriteten levt med i generationer.

  I en by hade de just fått reda på att de hade rätt till ”kommunalt vatten”, det vill säga en offentligt subventionerad vattenpump. Den installerades skyndsamt och innebär en stor förenkling i vardagen.

  Det är fantastiskt att få komma till de platser där Världens Barns insamling gör avtryck och verkligen se vilken skillnad insamlingen gör. De byar vi fick besöka i Rajshahi, Bangladesh, inspirerade att spänna bågen ytterligare inför 2019 års insamling.

 • SKOLORNAS ENGAGEMANG GER MERVÄRDE (11/20/2018)

  Många skolor runt om i landet har engagerat sig för Världens Barn under hösten. Flera tusen elever från förskolan till gymnasiet har sprungit, pärlat, målat tavlor och pantat burkar för att göra skillnad för andra barn i världen.

  För skolorna har kampanjen gett ett stort mervärde. De har exempelvis arbetat kring barns rättigheter, vilket gett eleverna en större förståelse för barns situation i världen. En av lärarna som lyft in frågorna i klassrummet är Sofia Muhr på Bodaskolan i Skutskär. För att visualisera hur orättvist jordens resurser är fördelade gav hon barnen olika många kex och de fick sedan diskutera vilka delar av världen de representerade. Hör Sofia berätta hur de genomförde uppgiften här.    

  Att arbeta med Världens Barn ger möjlighet att förändra någon annan liv, men det stärker också eleverna som engagerar sig. Många skolor beskriver hur aktiviteterna bidragit till att eleverna arbetat över åldersgränserna, till sammanhållning, gemenskap och stolthet över sig själva och sin skola. Att de kämpat tillsammans för något bra.

  Är du också intresserad av att arbeta med Världens Barn i skolan? Läs mer på https://start.varldensbarn.se/skola/

 • Utan rädsla att åta sig uppdrag (11/20/2018)

  Inger Öhrn är en av alla de kommunsamordnare som fungerar som kuggen i hjulet för att driva insamlingen för Världens Barn runt om i landet.

  Hennes egen motivation att arbeta ideellt är att hon tycker att det är så roligt.

  - Jag är ju pensionär, säger hon. Så jag har ju tid och jag kan hjälpa till.

  Inger har själv bakgrund som lärare och under sina år som kommunsamordnare har hon funderat på hur hon kan få med skolorna i arbetet. I år blev det av och med stöd av aktiviteten Spring för Världens Barn fick Inger tio av kommunens skolor att delta.

  - Det gäller att underlätta för lärarna, säger hon, så att det känns roligt istället för tungt. Det blev väldigt lyckat!

  Under året genomför Inger och de övriga ideella olika former av insamlingar för Världens Barn. Bland annat säljer de fika i pauserna då Ale Riksteater har sina föreställningar. Men höjdpunkten under året är stipendiekonserten. Stipendiaten har ofta stjärnglans och det ser de ideella till att matcha då de ordnar snittar och godis till evenemanget. I år kommer både dukningen och de som jobbar att gå i svart och guld - det blir både kandelabrar, fina dukar och snygga stassar.

  - Många tycker att det är väldigt roligt att vara med och arrangera den kvällen, säger Inger. Det blir något extra!

  Inger har en kärntrupp med ett tiotal ideella i kommunen som planerar och arbetar med insamlingen för Världens Barn. De förväntas dock inte vara med på alla arrangemang utan fler personer bjuds in att hjälpa till vid olika punktinsatser.

  - Jag tror att det är viktigt att inte lägga för många arbetsuppgifter på samma personer, säger Inger. Alla ska orka med. Sedan är det lika viktigt att som grupp inte vara rädd att åta sig uppdrag och ha fantasi och mod att tänka nytt! Då blir det också roligare för dem som är med och jobbar.

  Den 23 november dukas snittarna upp i Ale Kulturrum och Inger och hennes vänner får sin chans att glänsa!

 • Gamla pengar räddar liv (11/9/2018)

  Runt om i Sverige finns det fortfarande många ogiltiga sedlar som inte lämnats in i tid för att kunna användas. Totalt rör det sig om 5,9 miljarder kronor. Nu samlar Världens Barn in pengarna du har kvar i byrålådan.

  De pengar som nu finns ute i landet är obrukbara att handla för, men kan få sitt värde igen då Radiohjälpens insamlingskampanj för Världens Barn nu tar emot pengarna och växlar in dem hos Riksbanken. Många små sedlar kan göra stor skillnad i det arbete som genomförs runt om i världen.

  - Radiohjälpens kampanj Världens Barn förändrar livet för hundratusentals barn, säger Evy Jonsson, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn. Genom den bidrar vi till ökad hälsa, skolgång och trygghet. Men insamlingen är också ett sätt att visa empati. Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting med oss själva. Vi är med och förändrar vår värld till det bättre!

  De pengar som kommer in genom kampanjen ger stöd till barn som befinner sig i akuta och svåra situationer, men förebygger även att barn alls ska hamna i utsatthet. Med de pengar som skänktes till kampanjen förra året görs nu insatser för omkring en miljon barn och unga. 

  Nu kan du vara med och låta dina gamla sedlar göra skillnad!

  Du behöver bara skicka in dina ogiltiga sedlar till oss, så sköter vi kontakten med Riksbanken.
  Lägg sedlarna, men inga mynt, i ett kuvert och sänd till:

  Världens Barn
  c/o Rädda Barnen
  107 88 Stockholm

  Kampanjen Världens Barn är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, Sveriges Radio, UR och 14 av Sveriges mest etablerade organisationer. Tillsammans med omkring 45 000 frivilliga från hela landet ger kampanjen förutsättningar att stärka tusentals barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

  För frågor kontakta:

  Zoja Rexhaj; Kanslichef Världens Barn: zoja.rexhaj@varldensbarn.se
  Sara Heine; Kommunikatör Världens Barn: sara.heine@varldensbarn.se

 • Internationella FN-dagen (10/24/2018)

  FN:s globala mål är gemensamma för oss alla, världen över. De gäller såväl i Sverige som i andra länder. Vi har ett gemensamt ansvar att arbeta med målen och insamlingen till Världens Barn bidrar till att uppfylla dem.

  Idag, den 24 oktober, är det FN-dagen och 73 år sedan de Förenta Nationerna grundades. Det vill vi uppmärksamma genom att lyfta de 17 globala mål som antogs av FN 2015. De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till ett flertal av målen, inte minst till dem som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla.

  Mål 1 i FN:s globala mål är ingen fattigdom. Fattigdomen rymmer mer än brist på pengar. Det handlar också om avsaknad av frihet, makt, hälsa, utbildning och trygghet. mest utsatta är flickor och kvinnor.

  De Mänskliga Rättigheterna slår fast att alla människor har rätt till social trygghet, det vill säga att få sina grundläggande behov uppfyllda inklusive säkerhet. Många av de projekt som nu stöds med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 har fokus på att stärka barns rättigheter och skapa en trygg uppväxt. Projekt som just nu når omkring 60 000 barn.

  Många av barnen nås av direkta, ibland akuta, insatser. Samtidigt pågår verksamhet för att långsiktigt förebygga att barn hamnar i utsatta situationer. Det arbetet är viktigt, för det skapar en tryggare vardag och kan förhindra att barn tvingas på flykt. Att exempelvis arbeta för en bra lagstiftning som skyddar barn, kan i slutändan bidra till ett bättre liv för miljontals barn och unga.

  Läs mer om ett av de projekt som arbetar för flickors trygghet här.

  Mål 3 i FN:s globala mål är hälsa och välbefinnande. Hälsa är grundläggande för att barn ska kunna överleva, utvecklas och gå i skolan. Att investera i hälsa är därmed en investering i samhället i stort.

  Hälsoinsatser handlar om att ge vård men även om att arbeta förebyggande. Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 får just nu närmare 900 000 barn möjlighet till en bättre hälsa. Både genom akuta sjukvårdsinsatser och förebyggande arbete, som barnavårdskontroller, vaccinationer och att säkra rent dricksvatten. Omkring 50 000 av barnen nås genom nutritionsprojekt med fokus på undernäring.

  Läs mer om ett av de projekt som arbetar för hälsa här.

  Mål 4 är en god utbildning för alla. Det handlar både om att alla ska få gå i skolan, men även om innehållet. För trots att 9 av 10 barn idag får utbildning så kan 250 miljoner av dem inte läsa och skriva när de når fjärde årskursen.

  Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 genomförs insatser för att närmare 40 000 barn ska få skolgång eller stöd för att tillgodogöra sig sin utbildning. Omkring 12 000 av dem är barn som just nu befinner sig på flykt.

  Att barn får utbildning är inte bara deras rättighet utan en förutsättning för att de ska ta sig ur fattigdom, få bättre hälsa och ökad jämställdhet. För barn på flykt blir skolan också en plats där de kan få rutiner och trygghet, när omgivningen kan upplevas kaotisk. 

  Läs mer om ett av de projekt som arbetar för bättre utbildning här

 • Pressmeddelande TILLSAMMANS FÖR VÄRLDENS BARN (10/7/2018)

  I helgen passerade vi kampanjkulmen för Radiohjälpens insamling Världens Barn. Över hela landet har det pågått insamlingsaktiviteter och SVT sände i fredags en fantastisk gala med artister som Magnus Carlsson, Sarah Klang, Jill Johnson och Silvana Imam. Årets resultat uppgår hittills till fantastiska 77,8 miljoner kronor.

  Världens Barn är Sveriges största insamling. Genom digitala insamlingsbössor, springande skolelever, konserter, secondhandförsäljning och bakning av småkakor har frivilliga i samtliga 290 kommuner engagerat sig i kampanjen. Ett engagemang som gör enorm skillnad för utsatta barn världen över.

  - Radiohjälpens kampanj Världens Barn förändrar livet för hundratusentals barn. Genom den bidrar vi till ökad hälsa, skolgång och trygghet. Men den är mer än så! När tiotusentals frivilliga engagerar sig samtidigt som SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion lyfter insamlingen så blir det en manifestation för barns rättigheter, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn.

  - Insamlingen är ett sätt att visa empati. Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting med oss själva. Vi är med och förändrar vår värld till det bättre!

  De pengar som kommer in genom kampanjen ger stöd till barn som befinner sig i akuta och svåra situationer, men förebygger även att barn alls ska hamna i utsatthet.

  Niclas Lindgren är ordförande för Världens Barn och direktor för PMU, en av de 14 organisationer som genomför riksinsamlingen och kanaliserar delar av de inkomna medlen.

  - Vi får aldrig sluta skapa hopp om att situationen kan förändras för alla de barn som lever i utsatthet och fattigdom i världen. Det handlar om barn som växer upp i krig och konflikter, barn som saknar tillgång till hälsa och utbildning och barn som på andra sätt blir nekade sina rättigheter. Tillsammans kan vi göra en enorm skillnad.

  Samtliga av Sveriges Radios P4-kanaler är aktiva i insamlingen genom inringda gåvor och sms och genom lokala aktiviteter i landet. P4-kanalerna utgör en omistlig draghjälp för den Riksinsamling som sker genom organisationer och frivilliga.

  Kommunkampen är ett tävlingsmoment som sporrar till mer insamling. I årets insamling är det Sorsele som åter hamnar i topp av kommunerna och Örebro som är årets mest generösa storstad.

   

  Mest generösa kommun

  Kommun

  Insamlat per capita

  1

  Sorsele

  137,57 kr

  2

  Arjeplog

  120,34 kr

  3

  Öckerö

    88,19 kr


  Mest generösa storstad

  Kommun

  Insamlat per capita

  1

  Örebro

  7,66 kr

  2

  Uddevalla

  6,88 kr

  3

  Järfälla

  6,49 kr


  Mest generösa län

   

  Län

  Insamlat per capita

  1

  Gotland

  14,52 kr

  2

  Kronoberg

    7,96 kr

  3

  Jönköping

    7,95 kr


  Årets raket 

  Kinda ökade med 960 procent.

  Kommun

  Insamlat per capita

  Procentuell ökning

  Kinda

  12,72 kr

  960 %


  Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 14 organisationer: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

  Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Sedan starten 1997 har vi samlat in över 1,5 miljarder kronor för att förändra barns livsvillkor i världen. Tillsammans gör vi en unik insamling med upp emot 45 000 engagerade samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen.

  Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens huvudområden, genom sina varaktiga internationella humanitära insatser i projekt med ett starkt barnfokus. Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och är den enda organisationen som får samla in
  pengar via public service.


  Aktuella kontaktpersoner

  Kampanjledare Världens Barn Evy Jonsson evy.jonsson@varldensbarn.se 0730-22 11 33

  Ordförande Världens Barn Niclas Lindgren niclas.lindgren@pmu.se 0765-36 96 08

  Generalsekreterare Radiohjälpen Kristina Henschen kristina.henschen@svt.se 0735-34 07 77

  Projektansvarig SVT Björn Wahren bjorn.wahren@svt.se 0705-59 73 40 / 08-784 51 73

  Projektansvarig SR P4 Anna Carlsson anna.i.carlsson@sverigesradio.se 035-17 27 44

   

  Bilder

  Pressbilder: https://drive.google.com/open?id=1-yuRTEkXIVl31CaQDFdvTrOrkDd9gh_q

  Se även pressbilder från insamlingsaktiviteter samt projekt i världen:
  https://start.varldensbarn.se/pressmeddelanden/

  Kommunkampen top 200

  Placering Kommun Per capita kr Insamlat kr Antal invånare
  1 Sorsele 137,57 kr 348 608 kr 2 534
  2 Arjeplog 120,34 kr 337 781 kr 2 807
  3 Öckerö 88,19 kr 1 144 000 kr 12 972
  4 Norsjö 56,36 kr 231 641 kr 4 110
  5 Markaryd 38,87 kr 395 694 kr 10 179
  6 Mullsjö 37,95 kr 278 747 kr 7 345
  7 Gnosjö 36,51 kr 356 544 kr 9 766
  8 Högsby 24,45 kr 149 694 kr 6 123
  9 Bjurholm 22,89 kr 56 521 kr 2 469
  10 Tjörn 22,45 kr 356 565 kr 15 880
  11 Vindeln 22,20 kr 120 320 kr 5 419
  12 Dals-Ed 21,95 kr 105 465 kr 4 804
  13 Vaggeryd 21,37 kr 296 889 kr 13 895
  14 Färgelanda 20,56 kr 135 692 kr 6 600
  15 Ragunda 20,41 kr 109 860 kr 5 382
  16 Överkalix 19,93 kr 66 121 kr 3 317
  17 Gullspång 19,28 kr 101 567 kr 5 267
  18 Storfors 18,90 kr 77 166 kr 4 083
  19 Emmaboda 17,02 kr 160 556 kr 9 431
  20 Vadstena 16,92 kr 126 744 kr 7 489
  21 Mönsterås 16,52 kr 224 071 kr 13 565
  22 Lycksele 16,42 kr 201 962 kr 12 299
  23 Nora 14,71 kr 157 331 kr 10 698
  24 Gotland 14,52 kr 853 591 kr 58 778
  25 Essunga 13,11 kr 74 021 kr 5 645
  26 Lekeberg 12,87 kr 103 038 kr 8 005
  27 Dorotea 12,87 kr 33 383 kr 2 593
  28 Årjäng 12,75 kr 126 973 kr 9 962
  29 Kinda 12,72 kr 125 360 kr 9 856
  30 Lindesberg 12,47 kr 294 566 kr 23 624
  31 Osby 12,47 kr 165 566 kr 13 282
  32 Hjo 12,43 kr 113 706 kr 9 148
  33 Ockelbo 12,33 kr 72 994 kr 5 919
  34 Ödeshög 11,67 kr 62 122 kr 5 324
  35 Mörbylånga 11,66 kr 175 188 kr 15 030
  36 Höör 11,62 kr 192 382 kr 16 555
  37 Tibro 11,54 kr 128 414 kr 11 129
  38 Gnesta 11,45 kr 127 616 kr 11 147
  39 Storuman 11,42 kr 67 080 kr 5 875
  40 Vaxholm 11,41 kr 136 303 kr 11 944
  41 Töreboda 11,12 kr 104 194 kr 9 374
  42 Hultsfred 10,67 kr 154 536 kr 14 483
  43 Vallentuna 10,03 kr 334 337 kr 33 340
  44 Tranås 9,49 kr 179 364 kr 18 909
  45 Eksjö 9,31 kr 163 369 kr 17 543
  46 Malå 9,27 kr 28 844 kr 3 111
  47 Eda 9,16 kr 78 785 kr 8 603
  48 Tingsryd 8,99 kr 111 745 kr 12 428
  49 Vara 8,81 kr 140 780 kr 15 979
  50 Vingåker 8,81 kr 80 763 kr 9 169
  51 Ljungby 8,78 kr 249 892 kr 28 477
  52 Åsele 8,78 kr 24 907 kr 2 836
  53 Härryda 8,46 kr 318 315 kr 37 612
  54 Kil 8,46 kr 101 125 kr 11 953
  55 Säffle 8,43 kr 132 690 kr 15 740
  56 Jokkmokk 8,39 kr 42 142 kr 5 024
  57 Askersund 8,36 kr 94 328 kr 11 281
  58 Habo A 8,22 kr 98 499 kr 11 989
  59 Söderköping 8,01 kr 117 017 kr 14 609
  60 Strängnäs 7,91 kr 280 264 kr 35 442
  61 Sävsjö 7,86 kr 90 987 kr 11 579
  62 Berg 7,83 kr 55 655 kr 7 110
  63 Rättvik 7,82 kr 84 638 kr 10 825
  64 Götene 7,77 kr 102 879 kr 13 242
  65 Älvkarleby 7,72 kr 72 734 kr 9 418
  66 Örebro 7,66 kr 1 159 504 kr 151 366
  67 Norberg 7,47 kr 43 542 kr 5 827
  68 Vänersborg 7,41 kr 291 334 kr 39 296
  69 Sollefteå 7,33 kr 143 698 kr 19 599
  70 Gislaved 7,31 kr 217 902 kr 29 794
  71 Hallstahammar 7,31 kr 117 698 kr 16 104
  72 Olofström 7,26 kr 98 032 kr 13 508
  73 Kumla 7,16 kr 155 136 kr 21 659
  74 Strömstad 7,15 kr 94 743 kr 13 243
  75 Ale 7,01 kr 214 625 kr 30 617
  76 Hallsberg 6,94 kr 110 613 kr 15 937
  77 Uddevalla 6,88 kr 385 397 kr 56 045
  78 Sotenäs 6,71 kr 61 200 kr 9 115
  79 Söderhamn 6,52 kr 167 872 kr 25 739
  80 Järfälla 6,49 kr 502 020 kr 77 412
  81 Eskilstuna 6,41 kr 675 670 kr 105 394
  82 Mariestad 6,41 kr 156 580 kr 24 431
  83 Alingsås 6,38 kr 260 165 kr 40 791
  84 Torsås 6,38 kr 45 369 kr 7 113
  85 Borgholm 6,34 kr 69 153 kr 10 906
  86 Valdemarsvik 6,34 kr 50 347 kr 7 942
  87 Lerum 6,26 kr 262 116 kr 41 874
  88 Örnsköldsvik 6,15 kr 345 960 kr 56 250
  89 Haparanda 6,11 kr 59 523 kr 9 748
  90 Hällefors 6,00 kr 42 178 kr 7 024
  91 Uppvidinge 5,99 kr 57 331 kr 9 569
  92 Aneby 5,96 kr 40 546 kr 6 800
  93 Växjö 5,83 kr 532 228 kr 91 228
  94 Orust 5,77 kr 87 100 kr 15 094
  95 Hedemora 5,72 kr 88 977 kr 15 558
  96 Strömsund 5,71 kr 67 245 kr 11 777
  97 Smedjebacken 5,70 kr 62 239 kr 10 921
  98 Fagersta 5,68 kr 76 506 kr 13 463
  99 Sunne 5,68 kr 75 616 kr 13 313
  100 Lessebo 5,65 kr 49 992 kr 8 851
  101 Nordmaling 5,60 kr 39 888 kr 7 123
  102 Avesta 5,59 kr 130 459 kr 23 330
  103 Skinnskatteberg 5,47 kr 24 232 kr 4 432
  104 Jönköping 5,41 kr 747 025 kr 138 115
  105 Alvesta 5,37 kr 107 881 kr 20 079
  106 Kramfors 5,34 kr 98 901 kr 18 518
  107 Vilhelmina 5,32 kr 35 923 kr 6 756
  108 Falköping 5,29 kr 175 162 kr 33 135
  109 Svenljunga 5,21 kr 55 759 kr 10 695
  110 Stenungsund 5,13 kr 135 596 kr 26 427
  111 Torsby 5,03 kr 59 355 kr 11 802
  112 Vimmerby 4,99 kr 78 748 kr 15 771
  113 Lysekil 4,99 kr 72 900 kr 14 617
  114 Hofors 4,81 kr 46 274 kr 9 615
  115 Värnamo 4,79 kr 164 559 kr 34 355
  116 Mark 4,78 kr 165 441 kr 34 592
  117 Arboga 4,78 kr 67 218 kr 14 049
  118 Eslöv 4,75 kr 158 983 kr 33 467
  119 Grästorp 4,75 kr 27 276 kr 5 742
  120 Perstorp 4,68 kr 35 000 kr 7 480
  121 Kristinehamn 4,60 kr 112 999 kr 24 559
  122 Åmål 4,55 kr 58 007 kr 12 741
  123 Hässleholm 4,54 kr 236 030 kr 52 043
  124 Forshaga 4,45 kr 51 182 kr 11 506
  125 Härnösand 4,40 kr 111 261 kr 25 291
  126 Mellerud 4,40 kr 41 330 kr 9 399
  127 Danderyd 4,38 kr 144 539 kr 32 976
  128 Tierp 4,33 kr 90 798 kr 20 976
  129 Karlshamn 4,26 kr 137 690 kr 32 329
  130 Halmstad 4,24 kr 425 123 kr 100 330
  131 Hylte 4,21 kr 46 522 kr 11 039
  132 Bollnäs 4,20 kr 113 519 kr 27 049
  133 Älmhult 4,19 kr 72 536 kr 17 332
  134 Bengtsfors 4,07 kr 39 931 kr 9 820
  135 Gagnef 4,05 kr 41 655 kr 10 276
  136 Varberg 4,04 kr 255 345 kr 63 198
  137 Katrineholm 4,04 kr 138 303 kr 34 249
  138 Hudiksvall 4,00 kr 150 034 kr 37 518
  139 Nybro 3,99 kr 81 400 kr 20 416
  140 Falkenberg 3,91 kr 173 680 kr 44 454
  141 Ånge 3,91 kr 36 675 kr 9 371
  142 Vännäs 3,87 kr 34 011 kr 8 780
  143 Vetlanda 3,86 kr 106 245 kr 27 515
  144 Kungsbacka 3,83 kr 317 805 kr 82 940
  145 Bräcke 3,83 kr 24 790 kr 6 478
  146 Skövde 3,81 kr 211 116 kr 55 394
  147 Vansbro 3,80 kr 25 877 kr 6 802
  148 Ulricehamn 3,77 kr 91 830 kr 24 361
  149 Karlsborg 3,76 kr 26 183 kr 6 965
  150 Sundbyberg 3,74 kr 186 671 kr 49 910
  151 Karlstad 3,71 kr 339 584 kr 91 622
  152 Laxå 3,67 kr 20 695 kr 5 645
  153 Nordanstig 3,66 kr 34 945 kr 9 543
  154 Västervik 3,65 kr 133 838 kr 36 632
  155 Karlskoga 3,65 kr 110 918 kr 30 389
  156 Borås 3,64 kr 406 311 kr 111 753
  157 Ydre 3,61 kr 13 603 kr 3 763
  158 Nässjö 3,59 kr 112 935 kr 31 417
  159 Laholm 3,50 kr 88 431 kr 25 287
  160 Sala 3,50 kr 79 437 kr 22 725
  161 Flen 3,47 kr 58 495 kr 16 841
  162 Östersund 3,43 kr 215 672 kr 62 850
  163 Ljusnarsberg 3,43 kr 16 907 kr 4 935
  164 Göteborg 3,38 kr 1 918 715 kr 567 337
  165 Skara 3,37 kr 63 641 kr 18 892
  166 Munkfors 3,36 kr 12 772 kr 3 803
  167 Ljusdal 3,35 kr 63 853 kr 19 060
  168 Övertorneå 3,33 kr 14 753 kr 4 428
  169 Östra Göinge 3,32 kr 49 428 kr 14 908
  170 Filipstad 3,28 kr 35 433 kr 10 805
  171 Sandviken 3,19 kr 124 999 kr 39 188
  172 Trollhättan 3,17 kr 185 336 kr 58 412
  173 Degerfors 3,17 kr 30 597 kr 9 665
  174 Lidingö 3,16 kr 150 235 kr 47 472
  175 Timrå 3,16 kr 56 968 kr 18 033
  176 Oxelösund 3,15 kr 37 944 kr 12 039
  177 Södertälje 3,06 kr 295 628 kr 96 684
  178 Ystad 3,06 kr 92 086 kr 30 072
  179 Burlöv 3,05 kr 55 423 kr 18 191
  180 Robertsfors 3,05 kr 20 652 kr 6 761
  181 Nynäshamn 3,03 kr 85 191 kr 28 160
  182 Knivsta 2,99 kr 55 059 kr 18 402
  183 Köping 2,93 kr 76 674 kr 26 194
  184 Trosa 2,91 kr 38 234 kr 13 118
  185 Arvidsjaur 2,86 kr 18 274 kr 6 397
  186 Partille 2,83 kr 107 926 kr 38 138
  187 Grums 2,81 kr 25 346 kr 9 030
  188 Kungsör 2,81 kr 24 150 kr 8 608
  189 Täby 2,80 kr 198 829 kr 70 937
  190 Kalmar 2,76 kr 186 681 kr 67 714
  191 Åre 2,74 kr 30 928 kr 11 299
  192 Ronneby 2,72 kr 80 760 kr 29 685
  193 Vårgårda 2,70 kr 31 308 kr 11 581
  194 Karlskrona 2,69 kr 179 000 kr 66 638
  195 Haninge 2,66 kr 236 603 kr 88 975
  196 Lidköping 2,65 kr 105 250 kr 39 736
  197 Tanum 2,63 kr 33 739 kr 12 807
  198 Surahammar 2,62 kr 26 210 kr 9 989
  199 Tranemo 2,61 kr 30 894 kr 11 859
  200 Lund 2,59 kr 314 384 kr 121 510

  Länskampen

  Placering Län Per Capita Antal invånare Insamlat
  1 Gotland 14,52 kr 58 778,0 853 591,00 kr
  2 Kronoberg 7,96 kr 198 143,0 1 577 299,00 kr
  3 Jönköping 7,95 kr 359 022,0 2 853 611,00 kr
  4 Örebro 7,65 kr 300 228,0 2 295 811,00 kr
  5 Kalmar 6,21 kr 244 158,0 1 515 147,00 kr
  6 Västerbotten 5,90 kr 268 651,0 1 584 148,00 kr
  7 Södermanland 5,32 kr 293 182,0 1 558 641,00 kr
  8 Västra Götaland 5,15 kr 1 700 509,0 8 763 769,00 kr
  9 Värmland 4,78 kr 280 920,0 1 343 507,00 kr
  10 Jämtland 4,33 kr 129 953,0 562 450,00 kr
  11 Västernorrland 4,09 kr 245 983,0 1 007 258,00 kr
  12 Halland 3,99 kr 327 248,0 1 306 906,00 kr
  13 Norrbotten 3,71 kr 250 464,0 928 813,00 kr
  14 Gävleborg 3,53 kr 286 257,0 1 010 027,00 kr
  15 Blekinge 3,33 kr 159 648,0 531 907,00 kr
  16 Västmanland 3,22 kr 272 468,0 877 232,00 kr
  17 Dalarna 2,80 kr 287 110,0 805 154,00 kr
  18 Uppsala 2,51 kr 371 560,0 933 620,00 kr
  19 Östergötland 2,39 kr 458 777,0 1 095 466,00 kr
  20 Skåne 2,17 kr 1 352 802,0 2 936 567,00 kr
  21 Stockholm 2,14 kr 2 325 663,0 4 968 065,00 kr

  Storstadskampen

  Placering Kommun Per capita kr Insamlat kr Antal invånare
  1 Örebro 7,66 kr 1 159 504,00 kr 151 366
  2 Uddevalla 6,88 kr 385 397,00 kr 56 045
  3 Järfälla 6,49 kr 502 020,00 kr 77 412
  4 Eskilstuna 6,41 kr 675 670,00 kr 105 394
  5 Örnsköldsvik 6,15 kr 345 960,00 kr 56 250
  6 Växjö 5,83 kr 532 228,00 kr 91 228
  7 Jönköping 5,41 kr 747 025,00 kr 138 115
  8 Hässleholm 4,54 kr 236 030,00 kr 52 043
  9 Halmstad 4,24 kr 425 123,00 kr 100 330
  10 Varberg 4,04 kr 255 345,00 kr 63 198
  11 Kungsbacka 3,83 kr 317 805,00 kr 82 940
  12 Skövde 3,81 kr 211 116,00 kr 55 394
  13 Karlstad 3,71 kr 339 584,00 kr 91 622
  14 Borås 3,64 kr 406 311,00 kr 111 753
  15 Östersund 3,43 kr 215 672,00 kr 62 850
  16 Göteborg 3,38 kr 1 918 715,00 kr 567 337
  17 Trollhättan 3,17 kr 185 336,00 kr 58 412
  18 Södertälje 3,06 kr 295 628,00 kr 96 684
  19 Täby 2,80 kr 198 829,00 kr 70 937
  20 Kalmar 2,76 kr 186 681,00 kr 67 714
  21 Karlskrona 2,69 kr 179 000,00 kr 66 638
  22 Haninge 2,66 kr 236 603,00 kr 88 975
  23 Lund 2,59 kr 314 384,00 kr 121 510
  24 Huddinge 2,51 kr 277 970,00 kr 110 885
  25 Uppsala 2,44 kr 541 413,00 kr 221 551
  26 Falun 2,33 kr 137 072,00 kr 58 727
  27 Västerås 2,26 kr 341 565,00 kr 151 077
  28 Malmö 2,18 kr 731 494,00 kr 336 226
  29 Nyköping 2,18 kr 121 352,00 kr 55 783
  30 Sundsvall 2,16 kr 213 795,00 kr 98 921
  31 Umeå 2,10 kr 263 360,00 kr 125 255
  32 Gävle 2,04 kr 205 619,00 kr 100 976
  33 Mölndal 2,03 kr 136 775,00 kr 67 327
  34 Luleå 1,85 kr 143 150,00 kr 77 338
  35 Sollentuna 1,74 kr 126 020,00 kr 72 301
  36 Linköping 1,59 kr 253 119,00 kr 158 841
  37 Stockholm 1,58 kr 1 509 911,00 kr 955 397
  38 Helsingborg 1,58 kr 228 850,00 kr 144 392
  39 Kristianstad 1,56 kr 131 451,00 kr 84 470
  40 Norrköping 1,25 kr 176 138,00 kr 141 319
  41 Solna 1,13 kr 91 016,00 kr 80 304
  42 Borlänge 1,11 kr 57 774,00 kr 52 121
  43 Skellefteå 1,06 kr 77 048,00 kr 72 730
  44 Norrtälje 0,95 kr 58 095,00 kr 61 357
  45 Nacka 0,87 kr 88 787,00 kr 102 499
  46 Botkyrka 0,85 kr 78 009,00 kr 92 145
 • DOKTOR MUKWEGE FÖR FLICKORS HÄLSA (10/5/2018)

  Foto: Torleif Svensson

  Bland annat med medel från Världens Barn ger Läkarmissionen och PMU stöd till Panzisjukhuset där överläkare Denis Mukwege, som just tilldelats Nobels Fredspris, arbetar för att hjälpa kvinnor och flickor som utsatts för övergrepp.

  - När man ser övergrepp och förstörelse och tiger om det, är det som att man är delaktig, säger Denis Mukwege. När man inte fördömer det onda och inte säger vad man ser, för att få till en förändring, är det som att man accepterar det som händer. Det räcker inte att ta hand om tiotusentals kvinnor. Vi har behandlat följderna, men det är också mycket viktigt att behandla orsaken.

  DR Kongo är svårt drabbat av väpnade konflikter, människor är extremt fattiga och både barn och vuxna är på flykt för att rädda sina liv. Genom det arbete som drivs av Doktor Denis Mukwege ger Panzisjukhuset hjälp till de flickor och kvinnor som utsatts för grymma våldtäkter, ofta av väpnade grupper som ett led i krigföringen.

  Sedan 2004 har fler än 50 000 kvinnor och barn fått vård på sjukhuset, efter att de utsatts för sexuellt våld. En av dem är Justine Sirie som opererats av doktor Mukwege sju gånger efter en våldtäkt. Hon blev sedan erbjuden ett arbete som lokalvårdare på Panzisjukhuset och kan därigenom ta hand om sin familj:

  - Jag saknar ord för att uttrycka allt Doktor Mukwege har gjort för kvinnor som mig, säger Justine. Han ger oss hopp även när det känns så tungt att våra hjärtan nästan slutar slå. Han opererar alla, oavsett om vi är fattiga eller rika, vilken folkgrupp vi tillhör eller vilken tro vi har.

  Läkarmissionen och PMU är två stora givare till Panzisjukhuset, bland annat genom medel från Världens Barn. Läs vidare på deras respektive Facebooksidor om Dr Mukwege och sjukhusets verksamhet.

  Läkarmissionens Facebooksida
  PMUs Facebooksida

 • ALLA BARNS RÄTT! (10/5/2018)

  Över 35 år av krig och svåra förhållanden i Afghanistan har bidragit till att en person i var femte familj har en funktionsnedsättning. Det finns en stor okunskap och stigma kopplat till detta, speciellt på landsbygden, där många barn får aldrig lämna hemmet.

  Med stöd från Världens Barn arbetar Svenska Afghanistankommittén, SAK, därför för att barn med funktionsvariationer ska få rätt att gå i skolan och delta i samhället på samma villkor som andra barn. Det görs bland annat genom att anställda och volontärer söker upp familjer för att informera om vilket stöd de och deras barn kan få.

  Barnen tränas sedan i hemmet och förbereds att börja i den allmänna skolan eller i specialundervisning. Även familjen utbildas i hur de kan stötta sitt barn med sjukgymnastik eller läxor. Målet är att alla barn ska få gå i skolan oavsett kön eller funktionsnedsättning!

  Se ett klipp på Binafsha 8 år, Mohammed Sangar 10 år och Tahmina 11 år som går på SAKs förberedande skola i Mazar-e Sharif för barn med funktionsvariationer. FOTO: Niclas Ericsson:  https://www.facebook.com/Afghanistankommitten/videos/2210163262546568/

 • NÄR VÅLDET BLIR VARDAG (10/4/2018)

  I Bolivia har åtta av tio barn varit utsatta för våld. Värst är det i Oruro där fler än hälften av eleverna har utsatts för våld i skolan. Slagsmål, mobbning och sexuella övergrepp har blivit en del av deras vardag. 

  SVT har besökt ett våldsförebyggande projekt i Oruro för att göra reportage till TV-galan för Världens Barn tillsammans med boxaren Armand Krajnc. Projektet genomförs av Barnfondens partnerorganisation på plats och fokuserar på att minska våld mot barn och bidra till en tryggare skolmiljö.

  - I projektet för man diskussioner med barn, föräldrar och lärare om vad våld är och hur de kan agera annorlunda för att minska våldsspiralen, säger Martina Hibell som är programchef för Barnfonden.

  Arbetet bidrar till att man sakta men säkert förändrar attityder, förbättrar kommunikationen mellan barn, föräldrar och lärare. De får verktyg att hantera situationer utan våld och att reflektera över sitt och andras beteende.

  - Projektet ger också stöd till ungdomsledare så att de får bättre självförtroende och tar ett större ansvar för sig själva och sin omgivning, säger Martina. Det är viktigt för att skapa en långsiktigt hållbar förändring.

  Martinas starkaste intryck från projektet är att våldet är en så naturlig del av vardagen för barnen. Flera elever vittnar om att de är rädda för sina lärare, inte för fysiskt våld utan för förolämpningar och kränkningar. Vid skolans ingång står föräldrar på vakt för att det inte ska ske rån, droghandel eller kidnappningar i direkt anknytning till skolan.

  Martina poängterar att våld mot barn aldrig någonsin får accepteras och att det är viktigt att inte blunda för ”vardagsvåldet”, för det är där barns och ungdomars självkänsla bryts ner och det är där de tar efter beteenden och hamnar i samma onda spiral. Där kan projektet göra stor skillnad.

  Missa inte SVT:s reportage från Bolivia och alla andra projekt som får stöd från Världens Barn. Läs mer om några av dem här https://start.varldensbarn.se/projekt/

 • RÖSTER FÖR VÄRLDENS BARN (10/4/2018)

  Om man inte springer för Världens Barn så sjunger man! Ett av många ställen i Sverige där man öppnat upp både röst och plånbok är Lindesberg, där den årliga konserten just hållits. 

  - Du har kanske gjort livet mindre besvärligt för några barn i världen, tänk vad härligt, sa Staffan Blixt, när han i helgen ledde den konserten för insamlingen för Världens Barn på Lindeskolan. Och det var uppåt 180 besökare som bidrog -   runt 20 000 kr  kom in för bl a biljetter, försäljning och i insamlingsbössor.

  Konserten är en av olika aktiviteter, som äger rum i Lindesberg under insamlingens slutspurt. Fröviskolan har sprungit för Världens Barn och hittills fått in över 80 000 kronor och i år hakade också högstadieskolan Stadsskogsskolan på.

  Under två timmar fick publiken njuta av kända artister, men också debutanter - elever från estetiska linjen,  som Alice Jiewertz  och William Ahlberg som spelade gitarr. Även Wessam Ahjere - ny på konserten och ny i Sverige - som har flytt från Syrien och spelade på det traditionella instrumentet oud - en slags luta.

  Kulturskolans barnkör sjöng både om och för världens barn och deras rätt till liv. och direkt efter två timmars konsert påbörjades planeringen infö nästa års Världens Barn-konsert!

   

 • P4 FÅR FOLK I SPRINGMOOD (10/4/2018)

  Nu rör det på sig! Runt om i landet springer, paddlar och tränar folk för Världens Barn! I Halland cyklar Lisa Petrelius från Kungsbacka till Laholm som en del av P4 Hallands insamling och i Kalmar springer de för femte året i rad!

  Sedan P4 Kalmar startade sina lopp för Världens Barn har fler än 6000 stora och små Kalmarbor sprungit, joggat och promenerat och genom startavgifter dragit in nästan 600 000 kronor! Bakom arrangemanget står P4 Kalmar, Högby IF, Kalmar FF och Landstinget i Kalmar och med 1800 deltagare blir det både folkfest och Sveriges största motionslopp för Världens Barn!

  Heja heja!

 • RÄTTIGHET GER TRYGGHET (10/3/2018)

  Efter många års lokalt arbete med stöd från Världens Barn antog Gambia 2015 en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning.

  Rädda Barnen har stöttat sin lokala partnerorganisation GAMCOTRAP i deras arbete för barns rättigheter och deras kampanj mot kvinnlig könsstympning. Det har varit en ojämn kamp mot lokala sedvänjor som är skadliga för flickor och okunskap då vissa felaktigt tror att könsstympning är något som är påtvingat av islam.

  Eva Molt är ansvarig för Rädda Barnens verksamhet i Afrika. Hon berättar om ett möte med Dr Isatou Touray, en av grundarna till GAMCOTRAP, just efter att Gambias dåvarande president 2015 hade utlovat ett förbud mot kvinnlig könsstympning i landet.

  - Glädjen och kämparandan som Dr Isatou utstrålade när hon berättade att hon blivit överöst av lyckönskningar från politiker, människorättsaktivister och bekanta var fantastisk. Hennes arbete har bidragit till att sätta flickors rättigheter på agendan då hon vigt sitt liv åt att upplysa om flickors och kvinnors rättigheter.

  Lagen är ett viktigt steg i kampen, men det behövs fortfarande insatser för att upplysa folk ute i byarna. I grannlandet Senegal fortgår arbetet med att bekämpa kvinnlig könsstympning trots att lagstiftning finns på plats.

  - Det räcker inte med att lagstifta, säger Eva. Såväl myndighetsutövare som allmänhet måste också känna till lagen. De måste förstå att flickor har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och varför det är fel med kvinnlig könsstympning.

  Tack vare stödet från Världens Barn fortgår arbetet. Genom att sprida kunskap om flickors rättigheter och de negativa konsekvenserna av kvinnlig könsstympning har Rädda Barnens partnerorganisationer i Gambia och Senegal lyckats mobilisera samhällsgrupper som tidigare varit motvilliga.

  - För att ändra attityder är det viktigt att både arbeta på gräsrotsnivå och samtidigt bedriva nationell påverkan för att ändra lagar och praxis på det nationella planet, säger Eva.

  Projekten för flickors rättigheter i Gambia och Senegal är två av många projekt som just nu genomförs med stöd från Världens Barn för att stärka barns möjligheter till hälsa, skola och trygghet.

 • TRYGGHET SKAPAR MÖJLIGHETER (10/3/2018)

  Många av de projekt som nu stöds med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 har fokus på att stärka barns rättigheter och skapa en trygg uppväxt. Projekt som just nu når omkring 60 000 barn.

  De projekt som stöds med medel från Världens Barn genomför ofta direkta insatser, ibland akuta, för barn och deras familjer. Samtidigt pågår i många projekt ett arbete för att långsiktigt förebygga att barn hamnar i utsatta situationer. Det kan handla om att stärka barns rätt till skolgång, att flickor inte ska utsättas för könsstympning eller att det finns evakueringsplaner i skolor där naturkatastrofer är vanliga. Det arbetet är viktigt, för det skapar en tryggare vardag för många barn och kan förhindra att barn tvingas på flykt. Att exempelvis arbeta för en bra lagstiftning som skyddar barn, kan i slutändan bidra till ett bättre liv för miljontals barn och unga.

 • MOBILA HÄLSOTEAM NÅR FLER (10/2/2018)

  Utmaningarna i Somalia är många. År av torka i vissa områden och översvämningar i andra har ökat fattigdomen och lett till att fler människor tvingats fly för att överleva. Värst drabbade är barnen.

  Helena Forslund är landansvarig för Röda Korsets projekt i Somalia, där man med stöd från Världens Barn arbetar med akuta och förebyggande insatser genom hälsokliniker.

  - Fyra av klinikerna är mobila, säger Helena. Det är ett hälsoteam som förflyttar sig för att nå så många som möjligt, men som återkommer till samma plats varje månad. En viktig målgrupp är barn, där många lider av sjukdomar som undernäring och diarré. En annan är gravida mödrar, som följs upp för att se till att de och barnen de väntar mår bra.

  En viktig del av verksamheten är att utbilda hälsovolontärer, frivilliga lokalbor som kan påminna om vilka dagar de mobila hälsoklinikerna kommer till området och informera om vilka sjukdomstillstånd som är viktiga att söka för. Inte minst så försöker de lyfta ett stort, men tabubelagt ämne.

  - Både hälsovolontärerna och klinikerna pratar om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning, som är oerhört utbrett i landet, säger Helena. Det är ofta äldre kvinnor som utför ingreppet och seden är djupt rotad i kulturen.

  Det händer att flickorna inte överlever och gör de det så har de ett livslångt lidande framför sig. Det är därför viktigt att börja prata om riskerna med kvinnorna, men även med männen för att de ska acceptera att gifta sig med en icke omskuren kvinna.

  - Allt börjar egentligen med att barn får möjlighet till utbildning, säger Helena. Det är då de får förutsättningar för att göra andra val i livet och minska risken för fattigdom.

 • Hälsa för livet (10/1/2018)

  Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 får nu närmare 900 000 barn möjlighet till en bättre hälsa. Omkring 50 000 av dem nås genom nutritionsprojekt med fokus på undernäring.

  Hälsa är grundläggande för att barn ska kunna överleva, utvecklas och gå i skola. Genom stödet från Världens Barn görs både akuta sjukvårdsinsatser och förebyggande arbete, som barnavårdskontroller, vaccinationer och att säkra rent dricksvatten.

 • Nå stjärnorna (9/26/2018)

  Ett av många utbildningsprojekt som stöds av Världens Barn drivs av Alcanzando Estrellas, som är partnerorganisation till IM, Individuell Människohjälp.

  Alcanzando Estrellas, betyder nå stjärnorna och organisationen arbetar verkligen för att lyfta barnen. Målgruppen är Mayafolket  i norra Guatemala, ett område där många människor lever i extrem fattigdom. Lesbia Magaly Tee Pop har arbetat för organisationen i sex år och hon menar att Mayafolket är en utsatt grupp med stor fattigdom och utbredd diskriminering.

  - Barnen känner inte att de får samma rättigheter som andra, dels på grund av att de talar Q’eqchi istället för spanska och för att de bär traditionella kläder, säger Lesbia.

  Genom projektet får barnen stöd för att kunna gå i skolan genom läxhjälp på Q’eqchi. De får även näringsrika måltider, vilket är en förutsättning för att de inte ska bli undernärda och kunna tillgodogöra sig sin utbildning. I Lesbias arbete ingår att göra hembesök hos barnen och följa upp deras behov, men även att hålla workshops med dem och deras föräldrar kring värderingar, rättigheter, diskriminering och jämlikhet.

  I området är våld en del av vardagen och en majoritet av barnen som deltar i verksamheten har själva blivit utsatta för våld i hemmet. Alcanzando Estrellas ger därför psykologiskt stöd till barn och föräldrar och utbildar föräldrar i hur de kan uppfostra sina barn med kärlek och utan våld. 

  - I början är det inte många föräldrar som inte känner igen sig i bilden av att de använder våld mot sina barn, säger Lesbias, men genom våra workshops blir de medvetna om sina handlingar.

  Organisationen ser hur barnen förändras genom arbetet. Ett exempel är Aura.

  - Aura var från början blyg, deltog inte på lektionerna och hade inte några kompisar. Idag har hennes självförtroende stärkts och hon går i vår skola. Hon har lärt sig att prata spanska, men hos oss sker även delar av undervisningen på Q´eqchi. Nu har hon många vänner att leka med.

  IM:s projekt i Guatemala är ett av många projekt med stöd från Världens Barn som arbetar med utbildning. Genom de pengar som kom in från Världens Barns insamling 2017 kan närmare 40 000 barn runt om i världen få stöd att gå i skolan eller annan utbildning. 

 • Skola ger framtid (9/25/2018)

  Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 genomförs nu insatser för att närmare 40 000 barn ska få stöd till skolgång och utbildning. Omkring 12 000 av dem är barn som befinner sig på flykt.

  Att barn får utbildning är inte bara deras rättighet utan en förutsättning för att de ska ta sig ur fattigdom och skapa sig en bättre framtid. För barn på flykt blir skolan också en plats där de kan få rutiner och trygghet, när omgivningen kan upplevas kaotisk. 

 • INTERNATIONELLA FREDSDAGEN (9/21/2018)


  Idag är det Internationella Fredsdagen. Konflikter och krig runt om i världen är en av de främsta orsakerna till att barn far illa. Att de skadas, att de förlorar sina hem och i spåren av det saknar möjlighet att gå i skolan, få vård och trygghet.

  Flera av de projekt som drivs med stöd från Världens Barn finns i områden där barn och familjer på grund av krig tvingats fly från sina hem. Idag befinner sig omkring 30 miljoner människor på flykt och hälften av dem är barn. Det handlar om barn som behöver hjälp att bearbeta de trauman de genomgått, möjlighet till utbildning och få en trygg plats att få leka och vara barn på. Men även stöd till föräldrarna för att de ska orka vara föräldrar.

  Med pengar som kom in från förra årets insamling pågår just nu insatser i flyktingläger i Jemen, Jordanien och Libanon. Till Libanon är även Sveriges Radio på väg för att de närmsta dagarna sända direkt från arbetet i flyktinglägret.

  Vill du vara med och kämpa för världens barn genom att starta en insamling eller ge ett bidrag? Du behövs! Läs mer här 

 • HELGES ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD (9/21/2018)

  Helge Sivertsson började som kommunsamordnare för Världens Barn när han var 84 år. Nu har han varit motor i arbetet i tio år vilket under den perioden gett över en miljon kronor till Världens Barn.

  - När jag åker runt bland företagarna här i bygden brukar de säga: Nu är det dags igen, vi har väntat på dig! Säger Helge och skrattar.

  Helge bor i Bergs kommun i Jämtland och har som uppgift att driva på, organisera och rapportera insamlingen, men har även god hjälp av andra frivilliga.

  - För mig är det naturligt att ställa upp, säger han. Mamma och pappa var engagerade i missionsverksamheten så jag har det med mig från barndomen. Själv har jag alltid varit aktiv i kyrkan och som medlem i IOGT-NTO och både kyrkan och logen hjälper till i insamlingen.

  Helges bästa tips är att skramla på fredagseftermiddagarna, då det är mycket folk på stan. Själv tycker han att det snart är dags att gå i pension från sitt uppdrag, men han har ännu inte hittat någon som vill ta över stafettpinnen. Engagemanget för insamlingen finns dock fortfarande:

  - Förra året anordnade till exempel idrottsföreningarna en dag på Åsarna, då de sprang och hade servering för Världens Barn. De fick in 45 000 kronor och det var ju alldeles fantastiskt!

 • Skolan ger framtidstro (9/10/2018)

  Med medel från Världens Barn genomför bland andra Erikshjälpens projekt runt om i världen. Ett av dessa ligger i Jamunadeltat i nordvästra Bangladesh. Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn har precis besökt projektet och berättar vilken skillnad det gör för de barn som lever i området.

  Bangladesh utsätts för ständiga översvämningar och familjer som bor i floddeltat har inga möjligheter att skicka sina barn till skolor med dyra och ibland farliga transporter. Vi har tillsammans med vår partnerorganisation Friendship hittat ett sätt att bygga monterbara skolor, vilket betyder att vi kan flytta utbildningen dit barnen finns.

  Utbildning är oerhört viktigt för att ge långsiktig utveckling i området. Att även flickor nu har möjlighet att gå i skolan minskar också risken dramatiskt för tidiga barnäktenskap med alldeles för tidiga graviditeter. Det ger dem en framtid. Samtidigt måste skolorna i hela regionen rusta för att möta naturens tuffa utmaningar som ökat med klimatförändringarna.

  Bangladesh är ett av världens mest utsatta länder, med monsunregn och avsmältning från Himalaya, säger Daniel. Framtiden är oviss och svår.
  Ändå är det utbildning som föräldrar ber om för sina barn, för skolan ger hopp om en möjlig framtid. 

 • #Barndomsdrömmar (9/10/2018)

  ”Allt stort i världen skedde först i någon människas fantasi.”
  –Astrid Lindgren

  Alla har vi drömmar om hur vi vill att livet ska bli. Det är det som driver oss framåt och det som utvecklar vår gemensamma värld.

  Insamlingen till Världens Barn ger möjlighet för tusentals barn runt om i världen att få en barndom. En barndom med utrymme för fantasi och drömmar och en framtid att drömma om.

  Vi tror att många drömmar, oavsett var vi lever, är ganska lika. Våra behov av trygghet och kärlek, av att må bra och få arbeta med det vi önskar är universellt. För några av oss är det kanske en självklarhet snarare än en dröm. För andra är det nästan ouppnåeligt.

  Genom #barndomsdrömmar vill vi lyfta barns drömmar. De drömmar du som barn har idag eller de drömmar du hade när du var barn.

  Vi vill därför att du delar en barndomsdröm och berättar varför du stödjer Världens Barn vilket vi tror inspirerar andra att göra samma sak. Genom att du ger ett bidrag till Världens Barn och delar din berättelse i dina sociala kanaler ger du fler möjlighet att förverkliga sina barndomsdrömmar.

 • Sång som gör skillnad (9/7/2018)

  Flera hundra skolbarn står på scenen när Läkarmissionen och trubaduren Perla arrangerar konserter i olika kommuner för Riksinsamlingen Världens Barn. Målet är att väcka nya tankar hos barnen - och inspirera publiken att skänka till årets insamling.

  Konserterna hålls i september och oktober och samlar vid varje konserttillfälle runt 100 barn i åldrarna 6-12 år från skolor och barnkörer från den aktuella kommunen. Syftet är att kunna bidra till insamlingen Världens Barn, men också att engagera skolbarnen i frågor om barns olika förutsättningar och livsvillkor.

  Perla Bjurenstedt sjungit med barn i Sveriges skolor i fyrtio år. Med ett budskap om alla människors lika värde, att alla duger och att vi tillsammans kan göra världen lite bättre, möter han tusentals elever och pedagoger varje år. Han har även haft möjlighet att möta och sjunga med barn i andra länder, som Indien där han besökte Erikshjälpens projekt. 

  När kommer Perla och barnen till dig? Här hittar du turnéplanen: 

  https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/notiser/2018/varldens-barn-2018-12-konserter-med-perla-och-skolbarn/

  Foto: Jörgen Bodesand

 • Alla barn ska få vara med! (8/28/2018)

  I Travnik i Bosnien och Hercegovina stödjer IOGT-NTO-rörelsen med medel från Världens Barn ett projekt där barn från utsatta familjer, familjer med missbruk eller fattigdom, får hjälp till en trygg och meningsfull fritid. Projektet kallas ”storasyster och storebror” och barnen paras ihop med äldre, trygga ungdomar eller vuxna och så hittar de på skoj saker tillsammans. Målet är att bryta utanförskap och att alla barn ska få samma möjligheter i livet.  

  När Världens Barn besöker projektet är det en stor dag. Först ska barnen få plantera varsitt träd i en park och sedan väntar en utflykt till de vackra bergen ovanför Travnik. Groparna till träden är redan grävda, och barnen sätter med stor försiktighet ned sina träd och plattar till, vattnar och gödslar dem. Sedan pryds de med namnskyltar.

  - Det känns såå coolt att få ett eget träd! Det kommer säkert bli två meter högt, säger Kristijan 10 år.
  Tanken med dagen är att barnen ska få uppleva och lära sig om värdet av naturen. Och om man har ett eget träd med sitt namn, ja då tar man ju hand om det för all framtid!

  Sedan var det dags för utflykten till bergen och besök i en botanisk trädgård. För många av barnen var det första gången de åkte buss och de tävlade om att sitta längst bak där det skumpade som mest. Med på utflykten var barnens ”storasyskon”. Det är unga och vuxna volontärer som frivilligt är med i programmet.

  - Det är fantastiskt, berättar Adna, 22 år som är ”storasyster” åt Amina och fortsätter; jag får se henne växa, mogna, vara med om hennes första förälskelse, finnas där i motgångar och medgångar – vi lär så mycket om varandra och det är vackert. I projektet blir vi som en stor familj, en funktionell familj, som många av de här barnen saknar. Här lär de sig om hur man bygger ”normala”, tillitsfulla relationer med andra barn och vuxna. Det är något som många av barnen saknar hemma.

  Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett unikt samarbete mellan 14 biståndsorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

  IOGT-NTO-rörelsens samarbete i Bosnien och Hercegovina är en av många insatser som genomförs med stöd från Världens Barn i år. Här kan du läsa om fler av projekten: https://start.varldensbarn.se/projekt/

  Foto: Jesper Anhede

 • Violivias Café (8/22/2018)


  Just nu är förberedelserna i full gång, för det gäller att vara ute i god tid om man ska marknadsföra sitt pop-up café för Världens Barn.

  Viola och Olivia är båda 10 år men har drivit café sedan de var sex år, i alla fall en gång varje höst. Då dukar de upp med bullar, kakor och cupcakes som de säljer till förmån för Världens Barn under namnet Violivias Världens Barn café.

  –Allt började när vi såg på teve-galan för Världens Barn att några andra barn ordnat ett café och vi vill göra samma sak, så vi testade och det var kul, säger Viola! 

  Nu är tjejerna rutinerade och vet precis vad som krävs för att få en lyckad försäljning.

  –Vi brukar sätta upp skyltar i området där vi bor och på skolan och som ett event på Facebook, säger Olivia. De flesta som kommer är våra kompisar och släktingar, men också folk vi inte känner. 

  Förberedelserna inkluderar förstås att göra fint i caféet, skriva snygga prislistor och framförallt mycket bakande. Kanelbullarna är populärast, men kladdkakemuffins går också bra, berättar tjejerna.

  –Vi har fått in flera tusen kronor varje år till Världens Barn, säger Viola. De som kommer kan fika hos oss, men de kan också köpa med sig påsar med bullar hem, så vi brukar inte få något över! 

  Nu laddar de för årets bullbak - följ gärna deras insamling och bidra!

 • Kämpar för ungas hälsa (7/9/2018)

  Ett av de femtiotal projekt som i år genomförs med medel från Världens Barn är Afrikagruppernas samarbete med organisationen Amodefa, som driver kliniker och arbetar med mödravård och nutritionsprogram. 

  I Moçambique är mödradödligheten hög och många barn riskerar att dö eller förlora sin mamma till följd av komplikationer under graviditeten. Många barn saknar också tillgång till näringsrik mat. För att minska problemen behövs det fler insatser för att öka kunskapen hos lokalbefolkningen, särskilt på landsbygden där tillgången till information är mycket begränsad.

  Samtidigt har USA dragit in allt stöd till organisationer som utför och informerar om aborter, vilket leder till att färre flickor och kvinnor får kunskap om sina rättigheter och att antalet oönskade graviditeter ökar, framförallt bland tonåringar.

  På grund av de indragna bidragen tvingades Amodefa förra året stänga flera av sina kliniker, men tack vare bland annat Afrikagrupperna, har de kunnat öppna dem igen. Utöver mötesgrupper där unga ska våga prata om sex, och i förlängningen även sina rättigheter, driver de även mottagningar dit ungdomar kan komma för rådgivning, testning och behandling. 

  Anna Glover är temahandläggare på Afrikagrupperna. Hon berättar hur situationen skulle vara i området om Amodefa inte hade kunnat arbeta vidare:

  – Utan Amodefa skulle många färre barn och unga känna till sina rättigheter. Vi skulle se fler tonårsgraviditeter, fler flickor som hoppar av skolan   och fler osäkra aborter. Amodefas arbete bidrar till att fler unga får information om exempelvis preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner, som hiv, och graviditet. 

  Amodefa driver 22 ungdomsmottagningar där unga människor får den hjälp, stöd och rådgivning de behöver. I Mocambique är det tyvärr vanligt att flickor blir gravida och därför tvingas avbryta sin skolgång, men genom Amodefas arbete kan fler flickor undvika graviditet, eller göra abort, och istället gå kvar i skolan.

  – Amodefa jobbar aktivt, både i och utanför skolan, med sexualundervisning och att nå ut till unga och prata om frågor som jämställdhet, relationer, samtycke, preventivmedel och abort, säger Anna. De möter unga på ett respektfullt sätt och pratar om ungas faktiska verklighet. Dessutom jobbar deras ungdomsaktivister för att fler ska engagera sig och bidra till förändring och ett mer jämställt samhälle.

  Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 biståndsorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, 124 miljoner barn går inte i grundskolan och vart sjätte barn i världen är på flykt från krig och konflikter. Om vi inte agerar, kommer 176 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, mer än 60 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och nästan 70 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

  Afrikagruppernas arbete i Mocambique är bara en av många insatser som genomförs med stöd från Världens Barn i år. Här kan du läsa om fler av projekten: https://start.varldensbarn.se/projekt/

 • Hallå där Kristina Henschen, ny generalsekreterare på Radiohjälpen: (6/25/2018)

   

  • Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingar och går nu in på sitt 21a år. Varför tror du att insamlingen fortfarande engagerar så många?
  • Vi är så stolta över Världens Barn! Det berör starkt med sitt viktiga barnfokus. Sedan är det naturligtvis ett gott arbete bakom och välförankrat ute i landet. Engagemang är också något roligt att vara del av, galan är fantastisk och så har det efter 21 år blivit något av en tradition. Världens Barn gör skillnad!

   

  • Du kommer närmast från Union to Union och har arbetat med fackliga biståndsprojekt runt om i världen. Vad tar du med dig från det arbetet till ditt uppdrag i Radiohjälpen?
  • Vikten av civilsamhället som en förändringsaktör! Men också allt hopp som jag fått uppleva, alla modiga människor som kämpar för sina rättigheter, för att de och deras barn, deras ”community” eller samhälle ska få en bättre värld.

   

  • Världens Barn handlar ju om att stärka barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Med din erfarenhet av utvecklingsarbete, har du något personligt exempel på varför det är viktiga områden att arbeta med?
  • Jag minns särskilt en av mina senaste resor där jag besökte en soptipp i staden Ahmedabad i Indien. Där mötte jag många kvinnor som överlevde på att samla och sortera skräp som de sålde. Miljön var giftig, men även farlig på andra sätt exempelvis genom vildhundar och spetsiga saker som kanyler. Men deras barn får en annan framtid. Genom organisering och internationell solidaritet med den svenska fackföreningsrörelsen (Unionen och IF Metall) fick barnen istället gå i skolan och få tillgång till social välfärd samt sjuk- och hälsovård. Det var hoppingivande och visar att om människor går ihop kan förändring ske.
 • På cykel för Världens Barn (6/15/2018)

  För Katarina och hennes två döttrar, Selma 12 år och Sabrine 9 år, har insamlingen till Världens Barn blivit en tradition.
  – Det började för två år sedan, säger Katarina. Vi lade upp ett klipp på YouTube då Selma löste Rubiks kub på under en minut och skrev att vi skänker 100 kronor till Världens Barn varje gång någon klarar att göra detsamma. Vi fick ihop lite pengar och en hel del uppmärksamhet.

  Nästa år var traditionen redan igång och familjen bestämde sig för att öka utmaningen och kuben skulle nu lösas på enhjuling. Den här gången kom även SVT och filmade Selma när hon cyklade och ännu fler följde deras insamling.
  – Så i år kände vi att det var dags att komma på något nytt, säger Katarina. Vi har därför bestämt oss för att cykla från Malmö till Göteborg i sommar och på vägen göra stopp på några ställen för att utföra olika utmaningar. De som följer oss i sociala medier kan utmana oss att genomföra roliga saker, som att sjunga på torget i Varberg till exempel!

  Att Katarina och döttrarna berättar om sin insamling på Instagram gör att fler kan följa dem, delta i deras insamling och kanske få inspiration att göra något liknande själva. För Katarinas familj finns det flera anledningar till att de engagerar sig, utöver att de bidrar till Världens Barn.
  – Vi brukar läsa om de länder och projekt dit pengarna går och om barns rättigheter, vilket gör att barnen får lära sig mer om sin omvärld. Men inte minst har det blivit en fin aktivitet för mig och mina döttrar att planera och genomföra tillsammans, säger Katarina.

  Följ Katarina och hennes barns insamlingsresa på Instagram @katarina.bjorklund

 • 87 miljoner kronor samlades in under 2017 (2/5/2018)
  • 134
   Shares

  När allt är räknat och kontrollerat stannar 2017 års Världens Barninsamling på fantastiska 87 miljoner kronor. Jubileumsåret då insamlingen firade 20 år blev därmed det mest framgångsrika på tio år. Under 2017 passerade insamlingen också 1,5 miljarder kronor i insamlade medel sedan starten.

   

  – Årets insamlingsreultat är djupt imponerande och vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Riksinsamlingen, Världens Barn.

  – Resultatet bygger på ett kontinuerligt och trofast arbete bland frivilliga över hela vårt land - i samarbete med ett hängivet engagemang från SVT och alla P4-kanaler. Deltagande organisationer, skolor, föreningar och företag bidrar årligen för att tillsammans förändra världen till det bättre för de mest utsatta barnen. Tillsammans ger vi barnen en chans till ett bättre liv.

  De insamlade medlen fördelas till projekt med barnfokus för alla barns rätt till hälsa, skolgång och trygghet.

  Här kan du läsa mer om vad pengarna går till!

  DET HÄR ÄR VÄRLDENS BARN

  Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 14 humanitära organisationer: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

  Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Sedan starten 1997 har vi samlat in över 1,5 miljarder kronor för att förändra barns livsvillkor i världen. Tillsammans gör vi en unik insamling med upp emot 45 000 engagerade samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen.

  Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens huvudområden, genom sina varaktiga internationella humanitära insatser i projekt med ett starkt barnfokus. Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och är den enda organisationen som får samla in pengar via public service.