fbpx

Många av de projekt som nu stöds med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 har fokus på att stärka barns rättigheter och skapa en trygg uppväxt. Projekt som just nu når omkring 60 000 barn.

De projekt som stöds med medel från Världens Barn genomför ofta direkta insatser, ibland akuta, för barn och deras familjer. Samtidigt pågår i många projekt ett arbete för att långsiktigt förebygga att barn hamnar i utsatta situationer. Det kan handla om att stärka barns rätt till skolgång, att flickor inte ska utsättas för könsstympning eller att det finns evakueringsplaner i skolor där naturkatastrofer är vanliga. Det arbetet är viktigt, för det skapar en tryggare vardag för många barn och kan förhindra att barn tvingas på flykt. Att exempelvis arbeta för en bra lagstiftning som skyddar barn, kan i slutändan bidra till ett bättre liv för miljontals barn och unga.