fbpx

Stärkta rättigheter för migrantbarn

  • 62
    Shares

I norra Thailand lever över 60 000 burmesiska migranter som tvingats fly över bergen från krig och fattigdom i grannlandet Myanmar. För att klara sig och kunna försörja sin familj tar de ofta arbete på de apelsinodlingar som finns i området. Utan medborgarskap har varken de eller deras barn några rättigheter i landet vilket gör att barnen inte får tillgång till skola eller sjukvård och de behöver ofta arbeta för att hjälpa familjen ekonomiskt. Alkoholmissbruk är extra vanligt bland arbetarna då alkoholen sägs kunna rena en från gifterna som arbetarna får i sig via besprutningen av apelsinerna. Det leder i sin tur ofta till en mer ansträngd ekonomisk situation samt våld i hemmen där kvinnor och barn blir särskilt utsatta.

Förra året kom mycket mindre regn än vanligt under regnperioden. Det har lett till torka på fruktplantagen och att människor inte har tillgång till dricksvatten i byarna. Minskad vattenmängd och odling har, tillsammans med nedstängningen i samband med corona, lett till att många av plantagearbetarna har blivit arbetslösa. Ibland har familjerna bott på plantagens mark i decennier. Där utnyttjas de som billig arbetskraft, och många har inte lärt sig eller sina barn thailändska utan talar minoritetsspråk. När plantagen stänger har de ingenstans att ta vägen.

En direkt följd är att familjerna fått än svårare att försörja sig och barnen blivit än mer utsatta. Föräldrarna har försökt att hitta andra inkomstkällor, men det är svårt för dem att söka jobb öppet eftersom de ofta saknar arbetstillstånd. Det är vanligt med poliskontroller i regionen och om någon utan papper stoppas kan de fängslas, skjutsas tillbaka över gränsen eller få dryga böter. Eftersom många saknar dokument även för Myanmar, blir det även problem för dem där. Under coronapandemin har dessutom gränsen varit stängd. Mutor och korruption är också vanligt på båda sidor och människohandlare gör stora pengar på att lura fattiga familjer med löften om arbete och en bättre framtid.

I skuggan av coronaepedemin och torkan kommer det rapporter om en ökning av unga flickor som prostituerat sig för att försörja sig själva och sina familjer.

I och med att gruppen ofta inte kan thailändska har de inte kunnat ta till sig av den statliga informationen om Corona. Det har lett till mycket ryktesspridning om hur viruset smittar, och människor har exempelvis druckit sprit och bekämpningsmedel i tron att det rensar kroppen från virus. Som tur är har regionen inte drabbats av några kända fall av covid-19.

Projekt

I Fangdistriktet som ligger i de bergsområden där Thailand gränsar mot Myanmar, är det vanligt att barnen börjar arbeta istället för att gå i skolan. Barnen har inte identitetshandlingar och pratar minoritetsspråk, inte Thai, så de kan inte gå i vanliga skolan.

Därför arbetar IOGT-NTO-rörelsen tillsammans med organisationen APCYF kring apelsinodlingarna. APCYF arbetar med att ge barnen tillgång till deras grundläggande rättigheter så som undervisning och sjukvård och har därför sex stycken utbildningscenter i området. Där får barnen lära sig Thai och grundläggande kunskaper så att de sedan kan börja i vanlig skola. APCYF hjälper också till att skaffa giltiga ID handlingar. På centren kan också de äldre barnen ta med sina syskon, vilket gör att de faktiskt kan få gå i skolan när de annars hade behövt stanna hemma för att ta hand om syskonen när föräldrarna jobbar. APCYFs arbete är otroligt viktigt för att ge barnen an annan chans.

Utbildningscentren har fortsatt med sin verksamhet när resten av samhället stängt ned under Coronapandemins utbrott. För barnen har det inneburit en fast och trygg punkt när mycket annat varit osäkert. Personalen på centren har tagit stor hänsyn till fakta om viruset och har ställt om verksamheten till att jobba med mindre grupper, arbetat med distans mellan barnen, att alla har tvättat händer och använder handsprit för att minimera smittspridning.

De har också jobbat med att ta fram information på de minoritetsspråk som talas så att barn och föräldrar får kunskap hur de ska skydda sig mot smittspridningen. De har även har besökt familjer i byarna för att ge adekvat information.

För att utvecklingen skall bli hållbar och för att barnen skall kunna stanna i skolan på lång sikt så behövs det även åtgärder mot alkoholkonsumtionen. Många vuxna tror att alkohol renar kroppen från de bekämpningsmedel som används på odlingarna, och missbruk är utbrett. Därför arbetar APCYF också med påverkansarbete och utbildning gentemot föräldrar och beslutsfattare kring alkoholens konsekvenser. APCYF har kontakt med över 400 barn mellan 0-18 år.

Kanjana, 15 år

Ja-Aey och Pimol

- Om jag kan utbilda mig tror jag att både jag och mina föräldrar kan få det bättre när jag är vuxen och har skaffat familj, säger Kanjana.

I norra Thailand finns det många apelsinodlingar. Att arbeta på en apelsinodling är väldigt krävande och en får inte mycket betalt. Nästan alla som jobbar på odlingarna är människor som tvingats fly från sitt hemland Myanmar för att försöka få jobb och trygghet i Thailand. Det berättar Adul Duangdeetaweerat som jobbar på organisationen APCYF. APCYF hjälper barn som följt med sina föräldrar över gränsen, för att de ska få möjlighet att gå i skolan och få utbilda sig.

Ja-Aey och Pimol är två vänner som får stöd av APCYF och de har stora drömmar för framtiden,

- Jag vill bli polis när jag blir stor, berättar Ja-Aey, jag gillar skolan och jag vill gå här och bli smartare.

- Jag vill bli läkare, säger Pimol. Jag vill ha en utbildning så att jag kan ta hand om min familj. Jag vill inte arbeta på odlingarna som mamma och pappa, det är hårt arbete och alldeles för varmt!

Pimol och Ja-Aey bor i norra Thailand. Deras föräldrar kommer från grannlandet Myanmar, men de tvingades fly därifrån på grund av krig och fattigdom. Nu jobbar föräldrarna på apelsinodlingarna. Många familjer som arbetar på odlingarna är så fattiga att de inte har råd att skicka barnen till skolan. Därför hjälper APCYF till.

Kanjana är 15 år och går i nionde klass. Hon berättar att familjen inte hade någonstans att bo när de flyttade hit, så de bodde på apelsinodlingen.

- Jag föddes där, berättar hon. När mina föräldrar arbetat ihop lite pengar lyckades de bygga ett hus här i byn tillsammans med andra som flytt från Myanmar.

För Kanjana är möjligheten att få gå i skolan jätteviktig.

- Jag vill gärna ha en ordentlig utbildning, men jag vet att det blir svårt. Mina föräldrar har knappt råd att låta mig gå i grundskolan, egentligen skulle jag behöva hjälpa till genom att jobba jag också. Men om jag kan utbilda mig tror jag att både jag och mina föräldrar kan få det bättre när jag är vuxen och har skaffat familj.

Efter en tuff arbetsdag på odlingarna går ofta kvinnorna hem och lagar mat och männen samlas för att dricka alkohol. De dricker bland annat för att de tror att alkoholen renar dem från de kemikalier som de besprutar apelsinerna med under dagen och som är skadliga för kroppen. När männen kommer hem efter att ha druckit för mycket är de ofta arga och ibland våldsamma. Det gör att det blir otryggt hemma.

- Därför jobbar vi inte bara med att se till att barnen kan gå i skolan utan vi arbetar också med att utbilda föräldrarna om alkoholens baksidor. Så att de skall sluta dricka och att hemmet skall bli en trygg plats för barnen, säger Adul.

Pierre Andersson
Policyrådgivare alkohol som utvecklingshinder, IOGT-NTO-rörelsen

Vad räcker pengarna till?


30 kr
räcker till tandkräm, tvål och skolmaterial för 5 barn.

50 kr räcker till lunch och mjölk för en skolelev i 5 dagar.

100 kr räcker till resor och måltider för ett barn som behöver åka till sjukhus.

200 kr räcker till den obligatoriska skoluniformen för sportaktiviteter för ett barn som går i statlig skola.

Thailand

Stärkta rättigheter för migrantbarn

  • 62
    Shares

I norra Thailand lever över 60 000 burmesiska migranter som tvingats fly över bergen från krig och fattigdom i grannlandet Myanmar. För att klara sig och kunna försörja sin familj tar de ofta arbete på de apelsinodlingar som finns i området. Utan medborgarskap har varken de eller deras barn några rättigheter i landet vilket gör att barnen inte får tillgång till skola eller sjukvård och de behöver ofta arbeta för att hjälpa familjen ekonomiskt. Alkoholmissbruk är extra vanligt bland arbetarna då alkoholen sägs kunna rena en från gifterna som arbetarna får i sig via besprutningen av apelsinerna. Det leder i sin tur ofta till en mer ansträngd ekonomisk situation samt våld i hemmen där kvinnor och barn blir särskilt utsatta.

Förra året kom mycket mindre regn än vanligt under regnperioden. Det har lett till torka på fruktplantagen och att människor inte har tillgång till dricksvatten i byarna. Minskad vattenmängd och odling har, tillsammans med nedstängningen i samband med corona, lett till att många av plantagearbetarna har blivit arbetslösa. Ibland har familjerna bott på plantagens mark i decennier. Där utnyttjas de som billig arbetskraft, och många har inte lärt sig eller sina barn thailändska utan talar minoritetsspråk. När plantagen stänger har de ingenstans att ta vägen.

En direkt följd är att familjerna fått än svårare att försörja sig och barnen blivit än mer utsatta. Föräldrarna har försökt att hitta andra inkomstkällor, men det är svårt för dem att söka jobb öppet eftersom de ofta saknar arbetstillstånd. Det är vanligt med poliskontroller i regionen och om någon utan papper stoppas kan de fängslas, skjutsas tillbaka över gränsen eller få dryga böter. Eftersom många saknar dokument även för Myanmar, blir det även problem för dem där. Under coronapandemin har dessutom gränsen varit stängd. Mutor och korruption är också vanligt på båda sidor och människohandlare gör stora pengar på att lura fattiga familjer med löften om arbete och en bättre framtid.

I skuggan av coronaepedemin och torkan kommer det rapporter om en ökning av unga flickor som prostituerat sig för att försörja sig själva och sina familjer.

I och med att gruppen ofta inte kan thailändska har de inte kunnat ta till sig av den statliga informationen om Corona. Det har lett till mycket ryktesspridning om hur viruset smittar, och människor har exempelvis druckit sprit och bekämpningsmedel i tron att det rensar kroppen från virus. Som tur är har regionen inte drabbats av några kända fall av covid-19.

Projekt

I Fangdistriktet som ligger i de bergsområden där Thailand gränsar mot Myanmar, är det vanligt att barnen börjar arbeta istället för att gå i skolan. Barnen har inte identitetshandlingar och pratar minoritetsspråk, inte Thai, så de kan inte gå i vanliga skolan.

Därför arbetar IOGT-NTO-rörelsen tillsammans med organisationen APCYF kring apelsinodlingarna. APCYF arbetar med att ge barnen tillgång till deras grundläggande rättigheter så som undervisning och sjukvård och har därför sex stycken utbildningscenter i området. Där får barnen lära sig Thai och grundläggande kunskaper så att de sedan kan börja i vanlig skola. APCYF hjälper också till att skaffa giltiga ID handlingar. På centren kan också de äldre barnen ta med sina syskon, vilket gör att de faktiskt kan få gå i skolan när de annars hade behövt stanna hemma för att ta hand om syskonen när föräldrarna jobbar. APCYFs arbete är otroligt viktigt för att ge barnen an annan chans.

Utbildningscentren har fortsatt med sin verksamhet när resten av samhället stängt ned under Coronapandemins utbrott. För barnen har det inneburit en fast och trygg punkt när mycket annat varit osäkert. Personalen på centren har tagit stor hänsyn till fakta om viruset och har ställt om verksamheten till att jobba med mindre grupper, arbetat med distans mellan barnen, att alla har tvättat händer och använder handsprit för att minimera smittspridning.

De har också jobbat med att ta fram information på de minoritetsspråk som talas så att barn och föräldrar får kunskap hur de ska skydda sig mot smittspridningen. De har även har besökt familjer i byarna för att ge adekvat information.

För att utvecklingen skall bli hållbar och för att barnen skall kunna stanna i skolan på lång sikt så behövs det även åtgärder mot alkoholkonsumtionen. Många vuxna tror att alkohol renar kroppen från de bekämpningsmedel som används på odlingarna, och missbruk är utbrett. Därför arbetar APCYF också med påverkansarbete och utbildning gentemot föräldrar och beslutsfattare kring alkoholens konsekvenser. APCYF har kontakt med över 400 barn mellan 0-18 år.

Kanjana, 15 år

Ja-Aey och Pimol

- Om jag kan utbilda mig tror jag att både jag och mina föräldrar kan få det bättre när jag är vuxen och har skaffat familj, säger Kanjana.

I norra Thailand finns det många apelsinodlingar. Att arbeta på en apelsinodling är väldigt krävande och en får inte mycket betalt. Nästan alla som jobbar på odlingarna är människor som tvingats fly från sitt hemland Myanmar för att försöka få jobb och trygghet i Thailand. Det berättar Adul Duangdeetaweerat som jobbar på organisationen APCYF. APCYF hjälper barn som följt med sina föräldrar över gränsen, för att de ska få möjlighet att gå i skolan och få utbilda sig.

Ja-Aey och Pimol är två vänner som får stöd av APCYF och de har stora drömmar för framtiden,

- Jag vill bli polis när jag blir stor, berättar Ja-Aey, jag gillar skolan och jag vill gå här och bli smartare.

- Jag vill bli läkare, säger Pimol. Jag vill ha en utbildning så att jag kan ta hand om min familj. Jag vill inte arbeta på odlingarna som mamma och pappa, det är hårt arbete och alldeles för varmt!

Pimol och Ja-Aey bor i norra Thailand. Deras föräldrar kommer från grannlandet Myanmar, men de tvingades fly därifrån på grund av krig och fattigdom. Nu jobbar föräldrarna på apelsinodlingarna. Många familjer som arbetar på odlingarna är så fattiga att de inte har råd att skicka barnen till skolan. Därför hjälper APCYF till.

Kanjana är 15 år och går i nionde klass. Hon berättar att familjen inte hade någonstans att bo när de flyttade hit, så de bodde på apelsinodlingen.

- Jag föddes där, berättar hon. När mina föräldrar arbetat ihop lite pengar lyckades de bygga ett hus här i byn tillsammans med andra som flytt från Myanmar.

För Kanjana är möjligheten att få gå i skolan jätteviktig.

- Jag vill gärna ha en ordentlig utbildning, men jag vet att det blir svårt. Mina föräldrar har knappt råd att låta mig gå i grundskolan, egentligen skulle jag behöva hjälpa till genom att jobba jag också. Men om jag kan utbilda mig tror jag att både jag och mina föräldrar kan få det bättre när jag är vuxen och har skaffat familj.

Efter en tuff arbetsdag på odlingarna går ofta kvinnorna hem och lagar mat och männen samlas för att dricka alkohol. De dricker bland annat för att de tror att alkoholen renar dem från de kemikalier som de besprutar apelsinerna med under dagen och som är skadliga för kroppen. När männen kommer hem efter att ha druckit för mycket är de ofta arga och ibland våldsamma. Det gör att det blir otryggt hemma.

- Därför jobbar vi inte bara med att se till att barnen kan gå i skolan utan vi arbetar också med att utbilda föräldrarna om alkoholens baksidor. Så att de skall sluta dricka och att hemmet skall bli en trygg plats för barnen, säger Adul.

Pierre Andersson
Policyrådgivare alkohol som utvecklingshinder, IOGT-NTO-rörelsen

Vad räcker pengarna till?


30 kr
räcker till tandkräm, tvål och skolmaterial för 5 barn.

50 kr räcker till lunch och mjölk för en skolelev i 5 dagar.

100 kr räcker till resor och måltider för ett barn som behöver åka till sjukhus.

200 kr räcker till den obligatoriska skoluniformen för sportaktiviteter för ett barn som går i statlig skola.

PP Sidebar

 Logga in med Facebook.

,