Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning

Svenska Afghanistankommittén

40 år av krig och fattigdom har gjort att många i Afghanistan lever med funktionsvariationer. Minor är en stor risk för barn och många skadas varje år. Polio och klumpfot är andra orsaker till att barn och unga behöver få stöd.

Okunskap eller brist på resurser innebär att barn med funktionsvariationer inte får samma möjlighet till utbildning. De lever ofta isolerade i sina hem. Fyra av fem barn med funktionsvariationer kan inte läsa eller skriva. Att få utbildning är en mänsklig rättighet. 

I Afghanistan arbetar vi för att barn och ungdomar med funktionsvariationer ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra. Våra medarbetare arbetar aktivt med att söka upp familjer för att informera om de möjligheter till stöd som finns. Det första steget är utbildning och träning i hemmet, för att sedan kunna ta steget ut i samhället.  

Afghanistankommittén har också rehabiliteringscenter där träning erbjuds och verkstäder där hjälpmedel som rullstolar och proteser tillverkas. På rehabiliteringscentren ges specialundervisning för barn med syn- eller hörselnedsättning.