fbpx

Somalia

För alla barns rätt till utveckling

  • 67
    Shares

Barn med funktionsnedsättning extra utsatta i flyktingläger

I Somalia ses barn med funktionsnedsättning ofta som en börda och har svårt att bli accepterade av samhället. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång. Act Svenska kyrkan står bakom insatser i Somalia för att stärka alla barns rätt till en trygg framtid.

I dag lever cirka två miljoner somalier som flyktingar, många i sitt eget land. Orsaken är en historia av långa utdragna väpnande konflikter, svåra naturkatastrofer med torka och ett land där få samhällsfunktioner fungerar. Fattigdomen och utsattheten är stor i de interna flyktinglägren och vardagen blir ännu svårare för barn med funktionsnedsättning. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med partnerorganisationen LWF (The Lutheran World Federation) i bland annat Kismayu i södra Somalia, för att nå ut till barn som på grund av stigma och fördomar ofta göms undan. Målet är att se till att barnen får möjlighet till skolgång samt hjälpmedel som kan ge dem utveckling, självkänsla och verktyg för att själva skapa en framtid med inkomst och trygghet som vuxna. Det handlar om barnens rätt att vara en del av samhället och att ge personer som står barnen nära, som föräldrar, lärare, vårdnadshavare och tjänstemän, kunskap i de rättigheter som barnen har.

Barns rättigheter måste stärkas

Alla barn har rätt till utbildning, men att se till att alla barn med funktionsnedsättning får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Därför utbildas lärare, rektorer och anhöriga i barns rättigheter och i kunskap kring funktionsnedsättningar. Lärare får undervisning i hur lektioner kan bli mer inkluderande och hur pedagogiken kan utvecklas och anpassas efter barnens behov. En viktig bit är det psykosociala stödet för att stärka familjerna runt barnen, samtidigt som barnen får möjlighet att utveckla självkänsla och självförtroende. Som en del i Act Svenska kyrkans projekt i Somalia byggdes ett rehab- och resurscenter i Kismayu, dit barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar får komma för utredningar, behovsanalys och regelbundna möten. Det görs också hembesök och besök i skolor för att öka tillgängligheten och barnens rörelsefrihet med skolskjuts, ramper och andra hjälpmedel. Dessutom pågår ett arbete för att få myndigheter att ta ansvar för alla barns rätt till utbildning.

År 2019 öppnades ett rehab- och resurscenter (EARC) i Kismayu, Somalia. Till centret kan barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar komma för utredningar, behovsanalys och regelbundna möten. Personalen på centret gör också hembesök samt besök i skolor för att öka tillgängligheten med skolskjuts, ramper och andra hjälpmedel. Centret drivs av Act Svenska kyrkans partner LWF som är en lokal aktör på plats i Somalia och finansieras genom stöd från Act Svenska kyrkan och Världens Barn.

Leylo

Leylo – på väg mot att bli lärare

Leylo är åtta år gammal och bor staden Kismayu i södra Somalia. När hon blir stor vill hon bli lärare och hon pluggar hårt för att drömmen ska bli verklighet. Hon bor med sin mamma i ett område för återvändande flyktingar från bland annat Dadaab i Kenya. På grund av att Leylo fick en felaktigt insatt spruta i låret när hon var ett år är hon delvis förlamad i ena benet. Hon är svag i benet eftersom musklerna förtvinar i sjukdomen muskeldystrofi och ofta domnar. Det gör att hon har svårt att gå längre sträckor, inte kan springa och har problem med balansen. Hennes situation upptäcktes av Act Svenska kyrkans partner som gör besök i området för att nå barn som lever med funktionsnedsättning. Efter en undersökning på rehab- och resurscentret har Leylo fått stöd och går nu i skolan. Från början gick hon i en klass för barn med särskilda behov, men i dag är hon elev i en vanlig klass i en skola som ligger så nära hemmet att hon kan och orkar gå dit själv. Av centret får hon hjälp med skolmaterial, skolböcker och skoluniform, och hennes mamma har fått hjälp med övningar som ska stärka Leylos överkropp och muskler i benen. Övningarna har gjort stor nytta och Leylo berättar själv att hon inte är lika trött i kroppen länge. Tillsammans med psykosocialt stöd arbetar centret med att ge Leylo de verktyg hon behöver för att möta fördomar som finns i samhället kring funktionsnedsättningar och ge henne självkänsla och självständighet att själv skapa en trygg framtid.

Aaden

Aaden – en rullstol gav livet tillbaka

Aaden är tolv år och bor i staden Kismayu, en hamnstad i södra Somalia, med sin mamma, mormor och tio syskon. I dag går han i skolan, träffar vänner, hjälper till att handla familjens mat och följer med på fotbollsmatcher. Men så har livet inte alltid sett ut. När Aaden var två månader gammal ramlade han ur sin säng och skadade ländryggen så svårt att han blev förlamad i båda benen. Under flera år av sin uppväxt tog han sig fram genom att krypa, vilket syns på de ärr han har på kroppen. Han blev väldigt isolerad, och gick inte i skolan. Vändningen kom när hans mamma kom i kontakt med Act Svenska kyrkans partner och rehab- och resurscentret. Centret arbetar bland annat med psykosocialt stöd och hjälpmedel till barn med funktionsnedsättningar. Där fick Aaden en funktionell och psykosocial bedömning, och sedan behovsanpassad hjälp. Aaden har bland annat fått en rullstol han kan köra själv och nu går han i en skola som är anpassad för barn med särskilda behov. Från centret får han också hjälp med skolmaterial, skolböcker och skoluniform samt reservdelar till rullstolen. Hans mamma får samtalsstöd och Aadens utveckling följs upp, både fysiskt och mentalt, med målet att stärka självkänslan och självförtroendet.

Vad räcker pengarna till?

Utbildning för barn med funktionsnedsättning.

20 kr räcker till att ge en förälder och ett barn något att äta och dricka under ett lekgruppstillfälle som rehab- och resurscentret har för barn med funktionsnedsättningar.
50 kr räcker till skolskjuts och transport till rehab- och resurscentret för ett barn i en månad.
170 kr räcker till en skoluniform.
600 kr räcker till ett hygienpaket till ett barn (innehåller bland annat matta, tvättfat, tvål, sanitetsartiklar, underkläder, myggnät, vattenbehållare, vattenbringare och lakan).

Vad räcker pengarna till?

60 kr räcker för att tillhandahålla läroböcker för ett barn under ett år.
180 kr kostar skolmaterial för en student under en termin.
680 kr täcker kostnaderna för att ha en lärare anställd under en månad. 
830 kr räcker till att finansiera ett års skolgång inklusive traumarehabilitering för ett barn.

[/vc_column]

,