fbpx

Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 genomförs nu insatser för att närmare 40 000 barn ska få stöd till skolgång och utbildning. Omkring 12 000 av dem är barn som befinner sig på flykt.

Att barn får utbildning är inte bara deras rättighet utan en förutsättning för att de ska ta sig ur fattigdom och skapa sig en bättre framtid. För barn på flykt blir skolan också en plats där de kan få rutiner och trygghet, när omgivningen kan upplevas kaotisk.