fbpx


  •  
  •  
  •  

Sigtuna Mötes Runda

27 augusti - 28 augusti

Under året bidrar Destination Sigtuna till insamlingen till Världens Barn på olika sätt.
Evenemanget Sigtuna Mötes Runda som är ett kostnadsfritt evenemang för besökare men i år uppmanar vi de besökare som kan att med en frivillig gåva bidra till Världens barns insamling.

Sigtuna Möte har sina rötter i det sista jordbruksmötet som gick av stapeln i Sigtuna stad 1912. Sedan 1972 har lokalbefolkningen och tillresta samlats på denna sensommarmarknad som idag är en uppskattad och populär tradition i vår pittoreska lilla stad.

Destination Sigtuna har påbörjat arbetet med att hitta formerna för att upprätthålla traditionen och skapa härlig sensommarkänsla helgen den 28–29 augusti. Den pågående pandemin påverkar i hög grad förutsättningarna och planen är därför att utforma en variant av Sigtuna Möte som vi kallar Sigtuna Mötesrunda.

Som namnet antyder planerar vi att i stället för en traditionell marknad i Sigtuna stad sprida ut aktiviteterna runt hela vår destination. Förhoppningen är att, i samma historiska anda som vår traditionella marknad, skapa härliga sensommaraktiviteter på hotell, restauranger, kaféer, slott, butiker och t om i privata trädgårdar.

För att berätta för våra besökare om allt roligt som är h änder i destinationen den helgen skapar vi en digital marknadskarta. På kartan markerar vi de olika platserna och vad som erbjuds på respektive plats.

På samma sätt som under Sigtuna Möte är temat på Sigtuna Mötesrunda historiskt och vi uppmuntrar alla involverade att klä sig anno 1912.

180 kr