fbpx

En fristad där barn får växa och utvecklas

I Serbien stödjer IOGT-NTO-rörelsen ett projekt som ger stöd för barn som lever i utsatthet att klara sin skolgång.

I norra Serbien lever många barn och unga i stort utanförskap och fattigdom. Hit når inte samhällets skyddsnät då många barn till och med saknar identitetshandlingar. Utan rätt stöd är risken stor att dessa barn hoppar av skolan i förtid och faller in i en ond cirkel av arbetslöshet och missbruk av alkohol eller droger. 

Därför stödjer IOGT-NTO-rörelsen genom Världens Barn ett projekt som ger hopp och stöd för barnen att orka med och klara sin skolgång. Varje vecka besöker projektets unga frivilliga barnen i tre olika byar för att på plats skapa en fristad som stärker både barnen och deras familjer. Tillsammans spelar de fotboll, sjunger, lär sig dataprogram – och diskuterar vad som är viktigt för att må bra, kunna lösa konflikter, och hjälpa inte bara sig själv utan också andra i samhället. Varje barn behöver trygga vuxna för att kunna växa och utveckla sin fulla potential. Och som de här barnen växer!

I IOGT-NTO-Rörelsens projekt erbjuds barn möjlighet att spela fotboll, sjunga, lär sig dataprogram – och diskutera vad som är viktigt för att må bra, kunna lösa konflikter, och hjälpa inte bara sig själv utan också andra i samhället. Foto: Iman Tahbaz

Bättre självförtroende och nya vänner

För Elhame har projektets läxhjälp gjort att hon lyckats klara matten i skolan. Tidigare var hon nära att underkännas och hennes föräldrar hotade att hon inte skulle få gå kvar i skolan. Men hjälp av volontärernas stöd klarade hon ämnet, och nu får hon gå kvar nästa termin. 

Habiba blev tidigare mobbad för att hon inte fick hjälp med hygienen hemifrån. Hon fick ofta hårlöss och de andra barnen fick inte leka med henne för sina föräldrar. Projektets volontärer såg till att familjen fick det schampo som behövdes för att bli av med lössen, men de pratade också med de andra barnen för att få Habiba att bli accepterad i gruppen. Tack vare stödet har Habibas självförtroende växt och hon har fått nya vänner.

När du stödjer det här Världens Barn-projektet, stödjer du ca 850 utsatta barns möjlighet att växa och utvecklas. Du hjälper dem att bli starka, friska och ta framtiden i sina egna händer.

Edina går en kurs i hur man söker jobb och hur man arbetar i lättare dataprogram. Hon får stöd i att tro på sig själv och förstår nu att hon kan forma sin egen framtid. Foto: Iman Tahbaz

"Jag har alltid velat bli sjukgymnast"

En flicka som fått stort stöd genom projektet är Edina. Hon var tvungen att sluta efter grundskolan då hennes pappa tyckte att det var bättre att hon var hemma och passade sina småsyskon. Edina var ledsen och hennes framtid kändes hopplös. Men så kom Världens Barn-projektet till byn där hon bor, och efter uppmuntran går hon nu en kurs i hur man söker jobb och hur man arbetar i lättare dataprogram. Hon får stöd i att tro på sig själv och förstår nu att hon kan forma sin egen framtid.

Hon berättar att hon gärna skulle vilja jobba som sjukgymnast. 

– Jag har velat bli sjukgymnast ända sedan jag var liten. Jag såg yrket på teve och har alltid masserat min pappa och andra i min närhet. Jag tycker det är kul och jag är bra på det.

Edinas familj har planerat att flytta till Tyskland.

– Kanske kommer jag att ha ett annat liv där, ett bättre liv, säger Edina.

Men hon är ledsen över att behöva åka.

– Jag är ledsen för att jag lämnar mina kusiner. Jag växte upp med dem och ibland tänker jag att vad är egentligen meningen med det här om jag inte kan ta med min familj. Men sen så kommer jag på att jag i första hand behöver komma fram till vad jag ska göra med mitt eget liv. Så att jag får ett bättre liv. Och sen kan jag förhoppningsvis träffa dem igen.

Vad räcker pengarna till?

Projekt för att minska romska barns fattigdom och utsatthet för alkohol och andra droger.

50 kronor räcker till att två volontärer kan besöka byarna fyra gånger och ta med sig instrument och lekmaterial.

100 kronor ger projektet en ny fotboll som används i aktiviteter med barnen i byarna.

250 kronor ger 20 barn pennor och papper och kan vara med i läxläsning för att förhindra att de hoppar av skolan i förtid.

500 kronor gör det möjligt för barnen från byarna att göra en utflykt tillsammans till exempel för att se på barnteater.

,