fbpx

Efter många års lokalt arbete med stöd från Världens Barn antog Gambia 2015 en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning.

Rädda Barnen har stöttat sin lokala partnerorganisation GAMCOTRAP i deras arbete för barns rättigheter och deras kampanj mot kvinnlig könsstympning. Det har varit en ojämn kamp mot lokala sedvänjor som är skadliga för flickor och okunskap då vissa felaktigt tror att könsstympning är något som är påtvingat av islam.

Eva Molt är ansvarig för Rädda Barnens verksamhet i Afrika. Hon berättar om ett möte med Dr Isatou Touray, en av grundarna till GAMCOTRAP, just efter att Gambias dåvarande president 2015 hade utlovat ett förbud mot kvinnlig könsstympning i landet.

- Glädjen och kämparandan som Dr Isatou utstrålade när hon berättade att hon blivit överöst av lyckönskningar från politiker, människorättsaktivister och bekanta var fantastisk. Hennes arbete har bidragit till att sätta flickors rättigheter på agendan då hon vigt sitt liv åt att upplysa om flickors och kvinnors rättigheter.

Lagen är ett viktigt steg i kampen, men det behövs fortfarande insatser för att upplysa folk ute i byarna. I grannlandet Senegal fortgår arbetet med att bekämpa kvinnlig könsstympning trots att lagstiftning finns på plats.

- Det räcker inte med att lagstifta, säger Eva. Såväl myndighetsutövare som allmänhet måste också känna till lagen. De måste förstå att flickor har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och varför det är fel med kvinnlig könsstympning.

Tack vare stödet från Världens Barn fortgår arbetet. Genom att sprida kunskap om flickors rättigheter och de negativa konsekvenserna av kvinnlig könsstympning har Rädda Barnens partnerorganisationer i Gambia och Senegal lyckats mobilisera samhällsgrupper som tidigare varit motvilliga.

- För att ändra attityder är det viktigt att både arbeta på gräsrotsnivå och samtidigt bedriva nationell påverkan för att ändra lagar och praxis på det nationella planet, säger Eva.

Projekten för flickors rättigheter i Gambia och Senegal är två av många projekt som just nu genomförs med stöd från Världens Barn för att stärka barns möjligheter till hälsa, skola och trygghet.