Kamp mot diabetes

LIONSLions hjälper barn och ungdomar i Sri lanka med risk för diabetes. diabetes hos unga i Sri lanka ökar dramatiskt. 24 procent av unga i åldern 10-14 år räknas till riskzonen för att få diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, på grund av fel livsstil, kost och motion. Lions projekt går ut på att arbeta förebyggande, att gå ut i skolorna för att informera om vikten av rätt kost och av att motionera. Utbildning av dietister kommer att ske för detta.
Projektet ska också bekosta ökade öppettider på en befintlig diabetesklinik för att hjälpa dem som redan har diabetes att sköta sin diabetes och även kunna ta emot fler barn/ungdomar för att de ska få testa sig. lions arbetar med lions i Sri lanka som i sin tur har goda kontakter med myndigheter. det viktigaste målet med projektet är att bidra till ett förändrat synsätt och en förändrad livsstil samt att projektet kan bli en modell för myndigheterna i hur man ska arbeta med diabetes framöver.