fbpx

“Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”, så står det i FN:s Barnkonventionen paragraf 6. Det är dock långt ifrån verkligheten för många barn runt om i världen. I det svårtillgängliga och på sina platser isolerade Mugudistriktet i Nepal berövas barn i de etniska minoritetsgrupperna allvarligt sina grundläggande rättigheter. Kunskapen hos föräldrar om vikten av utbildning och hälsa är låg och barnen ses som en bättre tillgång till att arbeta på fälten eller sköta hushållssysslor - det vi kallar för barnarbete.

Tack vare stöd från Världens Barn kan vi ge förutsättningar för dessa barn till ett liv ut ur fattigdom och utanförskap.

Genom att barnen får gå i skola får de inte bara utbildning utan även näringsriktig mat så att de håller sig mätta för att orka med skoldagen och vaccin mot svåra sjukdomar så att de kan fullfölja skolgången. Skolan håller dem även borta från olika typer av utnyttjande och de får lära sig om sina rättigheter, något som också föräldrarna får lära sig i de föräldragrupper som hålls.

Mer än 800 barn i Mugudistriktet i Nepal kan nu gå i skolan tack vare Världens Barn.