fbpx

Palestina

Barnen bakom separationsmuren

  • 14
    Shares

We Effects arbete i Palestina bedrivs i ett pågående konfliktområde där den underliggande och olösta konflikten ständigt utgör ett hot. Den rådande situationen har sitt ursprung i den pågående 70-åriga konflikten och trots fredsansträngningarna har situationen fortsatt att försämras. Effekten på barn är särskilt stor och oroande. Många drabbas av psykosocial stress. Den israeliska ockupationen utgör dagliga utmaningar och hot mot uppfyllandet av barns rättigheter, inklusive rättigheterna till överlevnad, tillväxt och utveckling samt rätten till utbildning. År 2002 konstruerades separationsmuren och skapade geografiska och byråkratiska svårigheter för hundratusentals palestinier.

Projektet syftar till att bekräfta barns och deras familjer rätt till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande på landsbygden intill separationsmuren på Västbanken.

Inom ramen för projektet skapas fyra förskolor och multifunktionella center genom att förbättra redan existerande lokaler. Dessa förskolor skapas utifrån barnens behov och ger säkra och pedagogiska utrymmen. Dessutom bidrar upprättandet av förskolorna till att stärka jämställdheten. Det är främst mödrarna som tar hand om barnen. Nu frigörs tid för dem och de kan delta i inkomstgenererande aktiviteter.

I projektet utbildas barn och vuxna i barns psykosociala hälsa och barns rättigheter. Man ökar medvetenheten och identifierar vissa sociala skyddsmekanismer. Genom utbildning hos både barn och vuxna är målet att bidra till att eliminera våld mot flickor.

Projektet bidrar också till att relationen mellan barn och föräldrar förstärks och att barnen ska kunna tala om det våld de exponeras för.

Dessa barn somnar och vaknar upp till ljudet av kulor och de israeliska soldaternas träning. Dessutom pågår det nattliga räder. Allt detta påverkar barnens psyke och det skrämmer dem. säger Abdek Nasser, chef för byrådet i Bodrus. Den här parken borde inte ha stängsel men de finns för barnens säkerhet. De skyddar dem. Den här parken är den enda platsen där barnen kan vara sig själva och uppleva sin barndom.

På grönområdena i närheten av förskolorna kan barnen utvecklas både fysiskt och mentalt. Under pandemin är det ofta den enda platsen som finns för barn att vara på. En flicka som leker i parken stoppar en handfull sand i fickan och säger med ögon som lyser av lycka ”Jag kommer lägga sanden i min trädgård och leka som jag gör här. ”

Foto: Maan Samara

Maher

Ahmed

En oas av glädje i skuggan av den monströsa muren

Ända sedan uppförandet av den ökända separationsmuren har man i byn Bi'lin lett protestinsatser mot muren varje vecka. Dagliga, obehagliga möten med de israeliska soldaterna och bosättarna har gjort att trycket har ökat på byborna och det har påverkat alla både män, kvinnor och barn.

Intill muren finns en yta som är ungefär lika stor som två fotbollsplaner och som används av byns familjer. We Effects samarbetspartner ESDC har tillsammans med byrådet och ett kvinnokooperativ utfört en del förbättringsarbeten på platsen. Bland annat gjordes lekplatsen säkrare för barn.

- Jag kommer till parken efter skolan för att leka. Ibland på fredagarna kommer jag hit med mina föräldrar. Vi tillbringar mycket tid här och har kul. Mina kläder rivs inte längre sönder när jag åker rutschkana eftersom den är lagad nu, säger Maher, 12 år som bor i byn.

Den enda förskolan i Bi’lin stängdes för många år sedan på grund av att den inte uppfyllde säkerhetskraven. Nu är den upprustad och barnen kan gå till en plats där de kan lära, leka och växa i säkerhet. Något som tidigare inte var möjligt.

En grupp lärare använder också förskolan för fritidsaktiviteter. Förskolan slutar kl 11.30 på morgonen, varefter de äldre barnen kan utnyttja platsen bättre. Det är tre lärare som jobbar med stödundervisningen och det kommer över 40 elever dit. Under tiden eleverna väntar på sin tur att få hjälp passar de på att leka och använda det som finns på förskolan och i området.

Efter rekonstruktionen av förskolan och möjligheten till att leka nu finns har platsen blivit en attraktion för alla barn i byn. En av dem som kommer hit är Ahmed:

- Jag har kommit hit i ett halvår. Jag kommer hit med mina kompisar och leker på lekplatsen. När jag har lekt klart går jag in i centret för att plugga. Jag går dit för att läsa eftersom jag har svårt för det. Jag gillar att komma hit för att spela och studera. Det är inte bara det att jag tycker om att spela här, jag har även börjat tycka om mina lektioner, särskilt att lärarna hjälper oss att studera. Jag kommer absolut göra bättre ifrån mig i skolan.

Fotografen heter: Maan Samara

Vad räcker pengarna till?

Skapande av förskolor och multifunktionella center i Palestinas konfliktområde.

520 kr räcker till en liten klätterställning.
520 kr räcker till en rutschkana.
650 kr räcker till en gungbräda för fyra barn.
780 kr räcker till en parkbänk.
1 300 kr räcker till en väggmålning med inspiration och information om covid-19.
1 815 kr räcker till en vattentank.
3 890 kr räcker till underhåll av lekställning modell större.

,