fbpx

Världens Barn
  • 193
    Shares

Världens Barn och Coronapandemin

I och med den rådande pandemin är insamlingen Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

I många länder världen över införs restriktioner. Skolor stängs ner, människor tvingas i karantän och många förlorar sin källa till försörjning. I redan sårbara samhällen och ekonomier, där många är beroende av sitt dagarbete för att handla mat, eller ha råd med skola och sjukvård för sin familj, blir konsekvenserna förödande. Många lever utan tillgång till rent vatten, bor i stora familjer eller i trångboddhet – vilket gör det extra svårt att kontrollera smittspridningen.

Flyktingläger, informella bosättningar och gator är hem för många barn i världen. Brist på sjukvård, rent vatten och sanitet gör att sjukdomar sprids extremt snabbt. De barn som redan lever i utsatthet kan därför drabbas väldigt hårt när deras samhällen nås av coronaviruset.

Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet i sig, skolan är även en viktig plats för stabilitet och trygghet. Om skolorna tvingas stänga kan detta leda till hunger då skolmaten uteblir men även isolering. För barn som inte går i skolan är risken också större att de utsättas för våld och exploatering.
Radiohjälpen följer utvecklingen noga och är måna om att de projekt som får stöd även tar ansvar för att minska smittspridning och konsekvenser av pandemin.

– för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, vart femte barn går inte i skolan och ca 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt. Om vi inte agerar, kommer mer än 160 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, 12 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och 56 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn.

 

Om kampanjen

Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 13 civilsamhälles­organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober. Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna de 13 civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. SVT samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala den 2 oktober, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Radiohjälpens partnerorganisationer kan ansöka om projektstöd från insamlade medel och efter en granskning av alla ansökningar är det Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

 

De 13 civilsamhällesorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2020 är: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer. Efter en paus på ett par år återupptogs kampanjen år 2000 och har sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen samlat in över 1,7 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen över.

Frågor och svar om Världens Barn:

Vem står bakom Världens Barn?
Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer och ett samarbete med 13 civilsamhällesorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Världens Barn är inte bara en insamling, utan ett brett informations- och solidaritetsprojekt och en folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige.

Hur fördelas pengarna?
Svenska organisationer med ett 90-konto och som uppfyller Radiohjälpens krav på kompetens, professionalitet och finansiell kontroll kan ansöka om att bli partnerorganisation. Enbart Radiohjälpens partnerorganisationer kan söka projektmedel. Det är sedan Radiohjälpen som granskar ansökningar från partnerorganisationerna och Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Hur vet vi att pengarna når fram?
Radiohjälpen stödjer enbart väl beprövade och strategiska partners som har god kapacitet att genomföra projekten och att följa upp pengarna. Alla projekten genomförs dessutom tillsammans med lokala organisationer, eftersom det är på lokal nivå som man bäst vet vilka behoven är. När en organisation ansöker om medel så måste de, utöver att beskriva projekten som ska genomföras, även visa upp en plan för hur de ska följa upp projektet och berätta hur väl det lyckats. När projektet sedan är genomfört lämnas en slutrapport som granskas av både Radiohjälpen och en extern revisor. Radiohjälpen besöker varje år olika projekt, ibland även för att dokumentera dem i radio och TV.

Hur mycket går åt till administration?
En viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalitet i projekten. Annars finns risken att pengarna inte kommer fram eller gör nytta. För att få ha ett 90-konto får en ideell organisation använda högst 25 procent av medlen för att finansiera sin egen administration och insamling. Inom Världens Barn får max 15 procent användas till insamling och administration av de deltagande organisationerna. Inom administrationskostnaderna ryms revison i Sverige, vilket är otroligt viktigt för att kontrollera att pengarna kommer fram och att de använts på ett korrekt sätt. För övriga organisationer som får medel från Världens Barn får max sju procent gå till administration. Radiohjälpens kostnader för insamling och administration uppgick under 2019 till sex procent.

Varifrån kommer pengarna?
Riksinsamlingen genomför insamlingen ute i landet bland de deltagande organisationerna och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. Till sin hjälp har organisationerna anställt ett centralt kampanjkansli och regionsamordnare ute i landet.  SVT samlar in till Väldens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala under hösten, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Till Radiohjälpen och Världens Barn kommer det in gåvor, minnesgåvor och testamenten löpande under hela året.

Hur många projekt talar vi om?
Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/insamlingar/varldens-barn.

Hur ser de projekten ut?
Det finns en stor variation bland projekten men de har gemensamt att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter med fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Här kan du läsa om några av projekten inom Världens Barn: https://start.varldensbarn.se/projekt/.

Går pengarna som jag skänker till Världens Barn till barn på flykt också?
Världens Barn är inte främst en insamling för barn på flykt, men naturligtvis finns det Världens Barn-projekt även i områden drabbade av väpnad konflikt och dess närområden. Världens Barn har sitt främsta fokus på att skapa långsiktiga, förebyggande insatser som skapar hållbara strukturer och möjligheter till utveckling, och majoriteten av stöd går därför till utvecklingsprojekt. En liten del går vanligtvis även till humanitära insatser och en del av utvecklingsprojekten sker i områden med stora humanitära behov.

Varför går pengarna inte till svenska barn?
Radiohjälpen och de deltagande organisationerna är medvetna om att det finns barn som lever i utsatthet även i Sverige, men Radiohjälpens styrelse har beslutat att just denna insamling ska gå till de allra mest utsatta barnen i några av världens mest sårbara länder. Flera av de deltagande organisationerna har även verksamhet för barn i Sverige och Radiohjälpen driver även insamlingen Kronprinsessan Victorias fond till förmån för barn i Sverige med funktionsnedsättning - läs mer på www.radiohjalpen.se/insamlingar/kronprinsessan-victorias-fond eller besök respektive organisations webbplats.

Är bistånd/utvecklingssamarbete så bra egentligen, hindrar det inte mer än det hjälper?
Precis som all annan verksamhet kan bistånd/utvecklingssamarbete som bedrivs på fel sätt få negativa följder. Projekt som baseras på vad givarna vill ge och inte på vad landet och dess befolkning verkligen behöver kan aldrig bli effektivt eller långsiktigt. Därför är den lokala förankringen så oerhört viktig och alla projekt genomförs tillsammans med lokala organisationer. Det garanterar att pengarna används inom de områden där det finns behov och skapar varaktig förändring och ett lokalt ägande i samarbetslandet. Stödet inom Världens Barn går till verksamheter som vi sett fungerat under flera år och som verkligen gett resultat. Arbete som bedrivs på det sättet stärker de lokala samhällena, ökar deras egen förmåga att klara av både plötsliga och utdragna kriser och bidrar till en genuin förbättring för människorna som lever där.

Källor:

15 000 barn under fem år dör varje dag (https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/)

Vart femte barn går inte i skolan (https://en.unesco.org/news/one-every-five-children-adolescents-and-youth-out-school-worldwide)

ca 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt (https://www.unicef.org/press-releases/around-30-million-children-displaced-conflict-need-protection-now-and-sustainable).

Om vi inte agerar, kommer mer än 160 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030 (https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/),

12 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning (https://en.unesco.org/news/unesco-warns-without-urgent-action-12-million-children-will-never-spend-day-school-0)

56 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag (https://www.unicef.org/press-releases/child-under-15-dies-every-five-seconds-around-world-un-report