fbpx

Världens Barn

Gör barndomar möjliga

Situationen för barns rättigheter är akut på alltför många håll i världen. Till följd av konflikter, klimatförändringar och katastrofer tvingas miljontals barn fly från sina hem. Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Detta är ohållbart.

Insamlingen för Världens Barn går därför till akuta och långsiktiga insatser som gör det möjligt för barn att överleva, att utvecklas och att forma sina liv och sin framtid.

Fler än 30 projekt över världen

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder. Projekten inom Världens barn bidrar bland annat till att barn får möjlighet att gå i skolan trots att de är på flykt. Att de får behandling för undernäring och tillgång till rent vatten för att undvika sjukdomar. Att de får leka och känna sig trygga istället för att arbeta.

Läs mer om några av projekten >>

Se alla beviljade projekt på Radiohjälpens hemsida >>

Ett unikt samarbete

Världens Barn är Radiohjälpens insamling och Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen 2023 genomförs i ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen och 13 svenska biståndsorganisationer, ihop med tiotusentals engagerade från hela landet. Världens Barn sänds i SVT och Sveriges Radio P4.

Riksinsamlingen för Världens Barn

Föreningen Riksinsamlingen för Världens Barn samordnar insamlingsaktiviteter, sprider kunskap och tar fram verktyg för att så många som möjligt ska kunna vara med och delta i insamlingen.

Föreningens medlemmar är de organisationer som är med och driver insamlingsarbetet i Sverige och vars projekt för barns rättigheter globalt får stöd från insamlade medel.

Riksinsamlingens styrelse 2023

Niclas Lindgren, PMU - ordförande

Daniel Grahn, Erikshjälpen
Johanna Davén, IOGT-NTO-rörelsen
Patrik Nygren-Bonnier, Röda Korset
Jessica Sjögren, Rädda Barnen
Eva Pérez Järnil, Act Svenska kyrkan
Carola Rydstedt, We Effect

Valberedning 2023

Nadia Forslund, WaterAid
Maria Bergqvist, IOGT-NTO-rörelsen

Frågor och svar om Världens Barn:

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är en kampanj för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Kampanjen är ett samarbete mellan public service, inklusive Radiohjälpen, och flera svenska civilsamhällesorganisationer. SVT, Sveriges Radio P4 och UR bidrar till viktiga folkbildande insatser inom ramen för Världens Barn. 

Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets kommuner. 

Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter.

Varför samlar ni inte pengar till utsatta svenska barn?
Radiohjälpen samlar också till barn i Sverige, genom Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden, till projekt för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, för allas rätt till en aktiv fritid. 

Vilka projekt får stöd av Världens Barn?
Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett tjugotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 20 länder världen över. Alla projekt har fokus på barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. De projekt som beviljats stöd med medel från kampanjen 2023 hittar du här: Projekt beviljade för Världensbarn 2023

Särskilt stöd har beviljats flera från Världens Barn-kampanjen av Radiohjälpen för att stötta barn i Ukraina, bland annat till Rädda Barnen, Plan Sverige och Unicef Sverige.

Vilka organisationer ingår i Världens Barn-samarbetet?
De svenska biståndsorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2023 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, WaterAid, SAK, Svenska Röda Korset och We Effect.

Även andra organisationer än dessa organisationer kan söka medel från Världens Barn. Kravet är att dessa organisationer ska inneha giltigt partnerskap med Radiohjälpen och att ansökan ska uppfylla projektkriterierna.

Hur vet man att pengarna kommer fram?
De medel som samlas in söks av och fördelas till Radiohjälpens partnerorganisationer, organisationer som sedan länge finns på plats i länderna och har ett förankrat samarbete med lokala organisationer. Radiohjälpen begär återrapportering av hur pengarna använts, och följer upp. Alla rapporter granskas finansiellt av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt. Se filmen för att se hur Radiohjälpen arbetar: https://vimeo.com/560816729

Hur mycket pengar går till administration?
Radiohjälpen avsätter endast 4,5 procent av insamlade medel från Världens Barn för att ha resurser för att kontrollera, följa upp och återkoppla om hur projektmedel används.

Barns situation i världen
Världens alla barn drabbas just nu hårt i spåren av väpnade konflikter, pandemi, hunger och klimatförändringar. 

SKOLA: 1,6 miljarder barn (UNICEF mars 2021) drabbades under pandemin av lock-downs och många av dessa har inte kunnat komma tillbaka till skolan än. Som en följd av detta ökar barnarbete nu i världen och det främst bland barn mellan 5 och 11 år.

TRYGGHET: Aldrig förr i modern tid har så många människor tvingats att lämna sina hem. Mer än en tredjedel av dem är barn – och det är få situationer som påverkar barns rättigheter så mycket som att vara på flykt.  

HÄLSA: Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Mer än vart femte barn i världen är drabbat av undernäring och varje minut dör ett barn under fem år på grund av sjukdomar orsakade av brist på rent vatten och sanitet. (UNICEF)

HUNGER: hungern ökar redan sedan flera år tillbaka, enligt WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga p.g.a. pandemin. (Källa: UNSDG).

  • 214
    Shares

Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, Bromma
Postadress: Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm
E-post: info@varldensbarn.se

Följ oss: