fbpx

Världens Barn
  • 106
    Shares

– för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av pandemin inte upprätthålls. Omkring 168 miljoner barn har inte fått gå i skolan på över ett år och 24 miljoner barn riskerar att aldrig återvända. 100 miljoner barn har inte fått sina vaccinationer mot sjukdomar som polio och mässling – och fler barn än tidigare utsätts för våld och andra övergrepp.

Just därför är de insatser som Världens Barn bidrar till viktigare än någonsin. Nu måste barnen tillbaka till skolan och fokus måste återgå till barns sätt till hälsa och trygghet, för att säkra att konsekvenserna av pandemin inte kommer att påverka generationer framöver. 

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn.

Om kampanjen

Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 13 civilsamhälles­organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober. Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna de 13 civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. SVT samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala den 1 oktober, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Radiohjälpens partnerorganisationer kan ansöka om projektstöd från insamlade medel och efter en granskning av alla ansökningar är det Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

 

De 13 civilsamhällesorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2021 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief*, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, SAK, Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.

*  Samarbetet är pausat. Läs mer här

Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer. Efter en paus på ett par år återupptogs kampanjen år 2000 och har sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen samlat in över 1,7 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen över.

Frågor och svar om Världens Barn:

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är ett samarbete mellan public service dvs Radiohjälpen, Sveriges Radio P4, SVT, ihop med många biståndsorganisationer samt många skolor, föreningar, kyrkor, och tiotusentals engagerade i landets alla kommuner. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. 

Varför är Public Services med i Världens Barn?
Samarbetet med Radiohjälpen kring Världens Barn handlar om att upplysa om barns hjälpbehov. Det görs i linje med Radiohjälpens vision kring mänsklig utveckling och humanitärt bistånd. I spåren av coronapandemin lider många barn av nedstängda samhällen, inställd skolgång och ökad hunger.

Varför samlar ni inte pengar till fattiga svenska barn?
Under våren 2020 samlade Radiohjälpen genom en särskild insamling in till barn och vuxna i Sverige, de som utgör riskgrupper i pandemin. Mer än 35 miljoner insamlades och har delats ut för att stötta människor i Sverige.
Det finns insamlingar som Radiohjälpen bedriver tillsammans med SVT till förmån för barn och vuxna i Sverige. Insamling sker årligen till Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden. Dessa fokuserar på människor med funktionsnedsättning och rätten till en aktiv fritid. Dessa insamlingar har kompletterat Radiohjälpens särskilda insamling för riskgrupper i pandemin i Sverige. De barn som får stöd via Världens Barn-projekten har det svårt på ett sätt som vi knappt kan förstå. Den kunskapen är viktig att förmedla. Likaså vad pengarna som skänks åstadkommer. Så här står det på Radiohjälpens hemsida: Barn växer upp i flyktingläger, bor i plåtskjul eller tvingas leva på gatan. Naturkatastrofer och undermåliga strukturer gör barnen till enkla byten för exploatering, kriminalitet eller övergrepp. Därför behövs Världens Barn. Genom Världens Barn arbetar vi för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Vilka projekt får stöd av Radiohjälpen?
Radiohjälpens styrelse har tagit beslut om att enbart internationella projekt kan få pengar från Världens Barn-insamlingen. Pengarna fördelas genom en ansökningsprocess. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. De projekt som beviljats stöd med medel från kampanjen 2020 hittar du här: Beviljade projekt VB20  

Vilka organisationer ingår i Världens barn-samarbetet?
De svenska biståndsorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2021 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, WaterAid, SAK, Svenska Röda Korset och We Effect. Samarbetet med Islamic Relief Sverige har för närvarande pausat, läs mer här
Även andra organisationer än dessa organisationer kan söka medel från Världens Barn. Kravet är att dessa organisationer ska inneha giltigt partnerskap med Radiohjälpen och att ansökan ska uppfylla projektkriterierna.

Hur vet man att pengarna kommer fram?
Pengarna fördelas direkt till svenska organisationer som sedan länge finns på plats och har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer. Radiohjälpen begär återrapportering av hur pengarna använts, och följer upp. Alla rapporter gås igenom av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt.

Hur mycket pengar försvinner i administration och avgifter?
Radiohjälpen har en mycket begränsad administration med ett litet kansli där sju personer är anställda. Detta är lite med tanke på att vi samlade in ca 138 miljoner kronor förra året. Radiohjälpen avsätter 4,5 procent av insamlade medel från Världens Barn för att ha resurser för att kontrollera, följa upp men även återkoppla om hur projektmedel används.

Världens Barn och pandemin
Världens alla barn drabbas hårt av pandemins konsekvenser. SKOLA: 1,6 miljarder barn har drabbats av lock-downs och många av dessa har inte kunnat gå i skolan pga av pandemin, TRYGGHET: Våld i hemmen ökar pga av pandemin. Redan innan pandemin utsattes 3 av 4 barn i åldern 2-4 för våld (Unicef). HÄLSA: hälsoinsatser har ställts in tex 13,5 miljoner människor har inte vaccinerats pga av pandemin. 1,2 miljoner barn ytterligare befaras att dö pga av pandemin. HUNGER; hungern ökar redan sedan flera år tillbaka, enligt WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga pga av pandemin. (Källa: UNSDG).

Hur kan ni samarbeta med Islamic Relief? Har inte dom kopplingar till muslimska brödraskapet?
Samarbetet är för närvarande pausat läs mer här.
Radiohjälpen granskar alla organisationer som de ingår samarbete med, och pausar samarbeten som behöver ses över eller förtydligas. Biståndsorganisationen Islamic Relief arbetar i många svåra humanitära kontexter där få andra organisationer förmår arbeta. Ett exempel är Jemen.

LÄS MER