fbpx

Världens Barn

För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som Världens Barn bidrar till viktigare än någonsin.

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett fyrtiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn.

Barn på flykt

Med stöd från Världens Barn pågår just nu akuta insatser för barn i Ukraina, men även ett flertal projekt för barn som befinner sig på flykt från andra pågående konflikter, fattigdom eller klimatförändringar. Det handlar om både akuta och långsiktiga insatser, som utbildning och psykosocialt stöd för barn och unga på flykt i länder som Jemen, Libanon och Myanmar. 

Världens Barn bidrar också till en rad andra viktiga områden som skolgång, tillgång till rent vatten och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser som ger barn och unga möjligheter till en bättre framtid och förebygger att barn tvingas på flykt. 

Om kampanjen

 • Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhälles­organisationer, SVT, UR och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober.

  Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna de 14 civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. SVT samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala den 7 oktober, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Radiohjälpens partnerorganisationer kan ansöka om projektstöd från insamlade medel och efter en granskning av alla ansökningar är det Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

   

  De 14 civilsamhällesorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2022 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.

  Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer. Efter en paus på ett par år återupptogs kampanjen år 2000 och har sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen samlat in över 1,7 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen över.

Frågor och svar om Världens Barn:

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är en kampanj för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Kampanjen är ett samarbete mellan public service, inklusive Radiohjälpen, och flera svenska civilsamhällesorganisationer. SVT, Sveriges Radio P4 och UR bidrar till viktiga folkbildande insatser inom ramen för Världens Barn. 

Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets kommuner. 

Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter.

Varför samlar ni inte pengar till utsatta svenska barn?
Radiohjälpen samlar också till barn i Sverige, genom Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden, till projekt för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, för allas rätt till en aktiv fritid. 

Vilka projekt får stöd av Världens Barn?
Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett tjugotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 20 länder världen över. Alla projekt har fokus på barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. De projekt som beviljats stöd med medel från kampanjen 2021 hittar du här: Beviljade projekt VB22

Särskilt stöd har beviljats flera från Världens Barn-kampanjen av Radiohjälpen för att stötta barn i Ukraina, bland annat till Rädda Barnen, Plan Sverige och Unicef Sverige.

Vilka organisationer ingår i Världens Barn-samarbetet?
De svenska biståndsorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2022 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, Islamic Relief, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, WaterAid, SAK, Svenska Röda Korset och We Effect.

Även andra organisationer än dessa organisationer kan söka medel från Världens Barn. Kravet är att dessa organisationer ska inneha giltigt partnerskap med Radiohjälpen och att ansökan ska uppfylla projektkriterierna.

Hur vet man att pengarna kommer fram?
De medel som samlas in söks av och fördelas till Radiohjälpens partnerorganisationer, organisationer som sedan länge finns på plats i länderna och har ett förankrat samarbete med lokala organisationer. Radiohjälpen begär återrapportering av hur pengarna använts, och följer upp. Alla rapporter granskas finansiellt av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt. Se filmen för att se hur Radiohjälpen arbetar: https://vimeo.com/560816729

Hur mycket pengar går till administration?
Radiohjälpen avsätter endast 4,5 procent av insamlade medel från Världens Barn för att ha resurser för att kontrollera, följa upp och återkoppla om hur projektmedel används.

Barns situation i världen
Världens alla barn drabbas just nu hårt i spåren av väpnade konflikter, pandemi, hunger och klimatförändringar. 

SKOLA: 1,6 miljarder barn (UNICEF mars 2021) drabbades under pandemin av lock-downs och många av dessa har inte kunnat komma tillbaka till skolan än. Som en följd av detta ökar barnarbete nu i världen och det främst bland barn mellan 5 och 11 år.

TRYGGHET: Aldrig förr i modern tid har så många människor tvingats att lämna sina hem. Mer än en tredjedel av dem är barn – och det är få situationer som påverkar barns rättigheter så mycket som att vara på flykt.  

HÄLSA: Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Mer än vart femte barn i världen är drabbat av undernäring och varje minut dör ett barn under fem år på grund av sjukdomar orsakade av brist på rent vatten och sanitet. (UNICEF)

HUNGER: hungern ökar redan sedan flera år tillbaka, enligt WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga p.g.a. pandemin. (Källa: UNSDG).

 • 227
  Shares

LÄS MER