fbpx

Nepal

Kunskap ger motståndskraft

  • 11
    Shares

Med ny kunskap om vatten, toaletter och hygien bygger barn på landsbygden i Nepal motståndskraft mot framtida naturkatastrofer

År 2015 drabbades Nepal av den värsta jordbävningen i landets historia.

Direkt efter katastrofen påbörjade WaterAid det mödosamma återuppbyggnadsarbetet. Arbetet riktade in sig på långsiktig återuppbyggnad och utformning av vatten-, sanitets- och hygienlösningar med motståndskraft för framtida naturkatastrofer och klimatförändringar.

Åtta mil från huvudstaden Katmandu, ligger Kavre som är ett av de distrikt som drabbades hårdast av jordbävningen. Eftersom vägarna är mycket dåliga tar resan dit lång tid.

Precis som i de allra flesta naturkatastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Sjukdomar orsakade av brist på rent vatten, så som diarré, kan vara förödande för barn. Vattenburna sjukdomar är den främsta dödsorsaken för barn under fem år i Nepal. 2015, innan jordbävningen, uppskattade WHO att 1650 barn per år dog på grund av brist på rent vatten.

Wateraids arbete i Kavre är därför inriktat på att stärka och utveckla barnens motståndskraft mot framtida naturkatastrofer. Tillsammans med skolpersonal och lokala myndigheter har de arbetat med att öka barnens kunskaper om vatten, toaletter och hygien. De har arbetat med skolbarn i åldrarna 6-16 år.

Barnen har genom lek, grupparbeten och drama lärt sig hur viktigt rent vatten, tillgång till en toalett och att vara noga med hygien,  är i vardagen, men också om hur livsavgörande det är när ett samhälle drabbas av en naturkatastrof.

I arbetet har barnen på olika sätt engagerats för att ta med sig den nya kunskapen hem till sina familjer. Genom att på det här sättet inspirera och aktivt sprida kunskapen ökar möjligheten till långsiktiga beteendeförändringar bland barnen och deras familjer. Barnen får därmed en viktig roll i arbetet med att göra deras närmiljö motståndskraftig och minimera effekterna av framtida katastrofer.

Foto: Mani Karmacharya

Anisha, 15 år

Anisha är 15 år och bor i Kalinchowk, ett litet samhälle som ligger 13 mil från Nepals huvudstad Katmandu. Området är mycket bergigt och drabbas ofta av kraftiga jordskred som förstör vägar, åkermark men också tillgången till rent vatten. Här arbetar WaterAid tillsammans med lokala partners för att bygga hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som ska vara motståndskraftiga mot de allt mer tydliga effekterna av klimatförändringarna.

Anisha går på gymnasiet och älskar att dansa men också att plugga. Hon gillar sina lärare men en sak med skolan är hon inte nöjd med.

- Vi har handfat men det är ingen som tar hand om dem och på rasterna är det så fullt vid dem att det blir omöjligt att hålla social distans. Jag är väldigt rädd för att smittas av Covid.

Ingen i Anishas by har tillgång till rent vatten. Istället får de hämta vattnet de behöver för att tvätta sig, laga mat, diska och vattna sina odlingar, vid ett vattenhål som ligger utanför byn. På grund av de återkommande jordrasen förorenas vattnet ofta och ibland blockeras källan helt.

- Vattnet ser rent ut men det är det inte. Vi blir sjuka av att dricka det. Det innehåller mikroorganismer som sprider kolera och diarré.

För att bli riktigt bra på att dansa skulle Anisha vilja öva så snart hon är ledig från skolan men eftersom familjen inte har tillgång till rent vatten, måste hon ägna mycket tid åt att hämta vatten.

- Det är svårt att lära sig dansa på egen hand men jag tittar på YouTube för att lära mig. En gång vann jag en danstävling och en annan gång kom jag på andra plats. Ibland när jag vill dansa kan jag inte göra det eftersom jag måste hämta vatten och hjälpa till med annat hemma. Det är svårt att få tid till att öva. Jag önskar att alla i min by skulle ha rent vatten. Då skulle jag slippa tvätta mig utomhus och få tid att dansa men också mer tid till att plugga.

Vad räcker pengarna till?

Öka barns kunskaper om vatten, toaletter och hygien

50 kr räcker till 20 tvålar för handtvätt i kampen mot smittsamma sjukdomar.
434 kr räcker till en handtvättsstation i en skola.
500 kr räcker till en handpump i Nepal.
5 000 kr räcker till nå 25 personer med tillgång till rent vatten.

[/vc_column]

Vad räcker pengarna till?

60 kr räcker för att tillhandahålla läroböcker för ett barn under ett år.
180 kr kostar skolmaterial för en student under en termin.
680 kr täcker kostnaderna för att ha en lärare anställd under en månad. 
830 kr räcker till att finansiera ett års skolgång inklusive traumarehabilitering för ett barn.

,