fbpx

I Bolivia har åtta av tio barn varit utsatta för våld. Värst är det i Oruro där fler än hälften av eleverna har utsatts för våld i skolan. Slagsmål, mobbning och sexuella övergrepp har blivit en del av deras vardag. 

SVT har besökt ett våldsförebyggande projekt i Oruro för att göra reportage till TV-galan för Världens Barn tillsammans med boxaren Armand Krajnc. Projektet genomförs av Barnfondens partnerorganisation på plats och fokuserar på att minska våld mot barn och bidra till en tryggare skolmiljö.

- I projektet för man diskussioner med barn, föräldrar och lärare om vad våld är och hur de kan agera annorlunda för att minska våldsspiralen, säger Martina Hibell som är programchef för Barnfonden.

Arbetet bidrar till att man sakta men säkert förändrar attityder, förbättrar kommunikationen mellan barn, föräldrar och lärare. De får verktyg att hantera situationer utan våld och att reflektera över sitt och andras beteende.

- Projektet ger också stöd till ungdomsledare så att de får bättre självförtroende och tar ett större ansvar för sig själva och sin omgivning, säger Martina. Det är viktigt för att skapa en långsiktigt hållbar förändring.

Martinas starkaste intryck från projektet är att våldet är en så naturlig del av vardagen för barnen. Flera elever vittnar om att de är rädda för sina lärare, inte för fysiskt våld utan för förolämpningar och kränkningar. Vid skolans ingång står föräldrar på vakt för att det inte ska ske rån, droghandel eller kidnappningar i direkt anknytning till skolan.

Martina poängterar att våld mot barn aldrig någonsin får accepteras och att det är viktigt att inte blunda för ”vardagsvåldet”, för det är där barns och ungdomars självkänsla bryts ner och det är där de tar efter beteenden och hamnar i samma onda spiral. Där kan projektet göra stor skillnad.

Missa inte SVT:s reportage från Bolivia och alla andra projekt som får stöd från Världens Barn. Läs mer om några av dem här https://start.varldensbarn.se/projekt/