fbpx

Ett av många utbildningsprojekt som stöds av Världens Barn drivs av Alcanzando Estrellas, som är partnerorganisation till IM, Individuell Människohjälp.

Alcanzando Estrellas, betyder nå stjärnorna och organisationen arbetar verkligen för att lyfta barnen. Målgruppen är Mayafolket  i norra Guatemala, ett område där många människor lever i extrem fattigdom. Lesbia Magaly Tee Pop har arbetat för organisationen i sex år och hon menar att Mayafolket är en utsatt grupp med stor fattigdom och utbredd diskriminering.

- Barnen känner inte att de får samma rättigheter som andra, dels på grund av att de talar Q’eqchi istället för spanska och för att de bär traditionella kläder, säger Lesbia.

Genom projektet får barnen stöd för att kunna gå i skolan genom läxhjälp på Q’eqchi. De får även näringsrika måltider, vilket är en förutsättning för att de inte ska bli undernärda och kunna tillgodogöra sig sin utbildning. I Lesbias arbete ingår att göra hembesök hos barnen och följa upp deras behov, men även att hålla workshops med dem och deras föräldrar kring värderingar, rättigheter, diskriminering och jämlikhet.

I området är våld en del av vardagen och en majoritet av barnen som deltar i verksamheten har själva blivit utsatta för våld i hemmet. Alcanzando Estrellas ger därför psykologiskt stöd till barn och föräldrar och utbildar föräldrar i hur de kan uppfostra sina barn med kärlek och utan våld. 

- I början är det inte många föräldrar som inte känner igen sig i bilden av att de använder våld mot sina barn, säger Lesbias, men genom våra workshops blir de medvetna om sina handlingar.

Organisationen ser hur barnen förändras genom arbetet. Ett exempel är Aura.

- Aura var från början blyg, deltog inte på lektionerna och hade inte några kompisar. Idag har hennes självförtroende stärkts och hon går i vår skola. Hon har lärt sig att prata spanska, men hos oss sker även delar av undervisningen på Q´eqchi. Nu har hon många vänner att leka med.

IM:s projekt i Guatemala är ett av många projekt med stöd från Världens Barn som arbetar med utbildning. Genom de pengar som kom in från Världens Barns insamling 2017 kan närmare 40 000 barn runt om i världen få stöd att gå i skolan eller annan utbildning.