Alcanzando Estrellas

Alcanzando Estrellas (ungefär ”Nå stjärnor”) är en organisation som arbetar för att stärka Mayafolket i Alta Verapaz i norra Guatemala. Många här lever i extrem fattigdom vilket slår hårt mot framförallt barnen. För att motverka och förhindra undernäring ger Alcanzando Estrellas de 110 barnen i projektet näringsrika måltider. Organisationen arbetar också för att barnen ska få tillgång till – och kunna tillgodogöra sig – den utbildning de har rätt till, bland annat genom att förse dem med skolmaterial och genom att erbjuda läxhjälp på modersmålet Q’eqchi’. Den allmänna skolans lektioner är på spanska, vilket gör det svårt för Maya-barnen att hänga med.

Våld är vanligt förekommande i Alta Verapaz och en majoritet av barnen som deltar i Alcanzando Estrellas verksamhet har blivit utsatta för våld i hemmet. Organisationen arbetar därför också med att ge psykologiskt stöd till barn och föräldrar, och utbildar föräldrar i hur de kan uppfostra sina barn med kärlek och utan våld.