fbpx

Moçambique

Att veta är att leva och kunskap är makt

  • 60
    Shares

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE är ett studentnätverk som arbetar för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. UNDE har 2600 medlemmar och är verksamma i Maputo, Nampula, Niassa och Cabo Delgado.

Ett allvarligt problem som finns i Moçambique är sexuellt utnyttjande under skolgången. Exempelvis kan lärare kräva sexuella tjänster för att ge godkänt eller bra betyg. Flickor är extra utsatta. Hivprevalensen är också hög i Moçambique och den ökar snabbast bland flickor i åldern 15-24 år. Trots att en lag som förbjuder ”barnäktenskap” antogs 2019 (se faktaruta nedan) är det mycket vanligt med tvångsäktenskap och tonårsgraviditeter, vilket sätter stopp för flickors skolgång. Dessa problem hänger tätt ihop och är kopplade till att flickor ofta saknar makt att själva bestämma över sina kroppar och över sina liv. UNDE arbetar därför med att sprida information och kunskap som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland både elever och skolpersonal.

Inom ramen för projektet som UNDE driver med stöd från Världens Barn jobbar de i och utanför skolor med att informera och diskutera (genus)normer, SRHR, jämställdhet och studenters rättigheter i relation till lärare och skolan. Totalt förväntas nästan 40 000 ungdomar nås av projektet.

UNDEs aktivister utbildar både barn och ungdomar och de når ut genom samtal, debatter och kulturella uttryck (dans, teater, poesi, musik). UNDE har också sin särskilda Tjejklubb Rapariga Capaz (Kapabel tjej). UNDE bedriver även rådgivning för elever som utsatts för trakasserier av lärare och agerar dels samtalsstöd för eleverna samt tar fallen vidare med berörd lärare eller skolledning.

De restriktioner som införts för att kontrollera coronapandemin har haft en rad bieffekter och konsekvenser för unga i Moçambique. Patriarkala strukturer gör att flickor drabbas hårdare. När barn och unga inte kan vara i skolan ökar risken för genusbaserat våld, tonårsgraviditeter ökar och tvångsäktenskapen blir fler. Ju längre tid som skolan är stängd desto högre är risken att flickor aldrig kommer tillbaka.

Madalena Sidumo, samordnare för UNDEs rådgivningsprogram, ser en oroväckande utveckling:

- På grund av social distansering går inte flickor till skolan och vi noterar regelbundet att både oönskade tonårsgraviditeter och våld i hemmet ökar. I samband med undantagstillståndet har skyddssystemen för barn och ungdomar, särskilt flickor, försvagats. Som en följd har många ungdomar blivit mer utsatta för fattigdom, våld i hemmet, sexuella övergrepp, för tidiga äktenskap, sjukdomar och brist på mat vilket stärker ojämlikheten, säger Madalena.

Pandemin och nedstängning av samhället har inneburit stora omställningar för UNDE, som vanligtvis träffar barn och unga i skolan. Exempelvis har Tjejklubben utvecklats och anpassats genom en digital tappning. UNDE har också startat en stödtelefon.

Fakta om barnäktenskap i Moçambique

2019 godkände Moçambiques regering en lag som förbjuder ”barnäktenskap” (eller tvångsäktenskap som det kallas i Moçambique eftersom barn inte kan ingå äktenskap). UNDE har varit delaktig i påverkansarbetet för antagandet av lagen och är delaktiga i implementeringen av den. UNDE understryker vikten av att inte normalisera barnäktenskap då barn formellt inte kan ge samtycke till äktenskap, och talar därför hellre om tvångsäktenskap. UNDE lägger stor vikt vid att utbilda barn och vuxna om att lagen finns och om effekterna av att barn tvingas gifta sig. Tvångsäktenskap drivs av bristande jämställdhet, fattigdom och uppfattningen att flickor är underordnade pojkar och män. Dessa strukturer vill UNDE problematisera och förändra.

- Att jobba feministiskt är inte lätt, men det är något vi ska lyckas med. Det kräver mycket mod och kraft, säger Madalena Sidumo som samordnar UNDEs rådgivningsprogram.

Foto: Rosilio Jeremias Mucavele & Mitra Mäki

Jenny Jerry Mahanjane, 14 år

Jenny Jerry Mahanjane och är 14 år och bor tillsammans med sin mamma och sina morföräldrar området Hulene i Maputo. Jenny kom i kontakt med UNDE första gången när en kompis bjöd med henne till en kultursoaré i på UNDES tjejklubb Rapariga Capaz (Kapabel tjej). UNDE har skapat tjejklubben då de har ett extra fokus på att just flickor ska få en trygg uppväxt. Rapariga Capaz erbjuder en säker mötesplats för tjejer att dela erfarenheter och lära sig om rätten till och beslut kring sin egen kropp och frågor som rör jämställdhet. Jenny påverkades starkt av sitt första möte:

- Den dagen kände jag något annorlunda inombords. Att se tjejer i min ålder öppet prata om sig själva väckte en vilja hos mig att vara annorlunda. Jag lärde mig att jag borde tycka om mig själv först och främst. Jag gick direkt med i klubben och började delta i olika aktiviteter. Idag hjälper jag tjejer i mitt område att vara mer självsäkra. Jag upplyser dem om att övergrepp eller trakasserier inte ska accepteras, de ska rapporteras!

Tjejklubbarna har behövt anpassas under coronapandemin som till stor del isolerat unga i hemmet och har nu fått en digital tappning. De tjejer som har smartphones kommunicerar via whatsapp, de som inte har smartphones kontaktas via sms. Att klubbarna blivit digitala har inneburit ett stort stöd för Jenny som säger att det hjälper henne att tillbringa tiden på ett mer hälsosamt sätt under pandemin.

- Detta projekt har förändrat mitt liv, mitt sätt att tala och mitt sätt att tänka. Jag är oerhört tacksam för chansen som UNDE har givit mig att bli en kapabel tjej (Rapariga Capaz!)

Vad räcker pengarna till?

Mödravårdskliniker och utbildning för unga kvinnor i sexuell och reproduktiv hälsa.

20 kr motsvarar kostnaden av att trycka ett exemplar av UNDES tidning Gazeta Estudantil, som ger unga viktig information.
140 kr motsvarar kostnaden av ett ”coronakit” (mask, visir, desinfektionsmedel). Kiten innehåller även refillkort för mobiltelefoner så ungdomar kan delta i virtuella möten med organisationen UNDES.
200 kr motsvarar mobil datakostnad för en ungdom att delta i ett digitalt möte.

Vad räcker pengarna till?

60 kr räcker för att tillhandahålla läroböcker för ett barn under ett år.
180 kr kostar skolmaterial för en student under en termin.
680 kr täcker kostnaderna för att ha en lärare anställd under en månad. 
830 kr räcker till att finansiera ett års skolgång inklusive traumarehabilitering för ett barn.

[/vc_column]

,