fbpx
Juliana och Alice kämpar för att alla flickor i Moçambique ska äga rätten till sin egen kropp och sitt eget liv.Foto: Hope Khoza, Afrikagrupperna

Rätten till sin egen kropp

I Moçambique riskerar unga kvinnor och flickor att utsättas för sexuellt våld och tvångsäktenskap. För att förändra situationen samarbetar Afrikagrupperna med en organisation som erbjuder sexualundervisning för och av unga. 

Tidiga äktenskap och graviditeter är vanliga i Moçambique. Förekomsten av HIV är också hög, och värst drabbas landets flickor och kvinnor, eftersom flickorna här ofta saknar makt att själva bestämma över sina kroppar och sina liv. För att komma åt de här problemen behöver kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) öka, särskilt på landsbygden där tillgången till information är mycket begränsad.

Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA gör precis det. De arbetar med sexualundervisning och utbildning i skolor och av hälsopersonal, lokala ledare och unga aktivister. Aktivisterna, så kallade peer educators, utbildar i sin tur andra ungdomar i ämnet. Man satsar på mobilisering bland unga och ökad medvetenhet om frågor som rör SRHR för att skapa efterfrågan på service och sexualundervisning, både i och utanför skolan. AMODEFAs aktivister når ut på skolor och i lokalsamhällen genom samtal, debatter, ungdomsklubbar, ungdomsläger och med dans, teater, poesi och musik. 

Corona-pandemin och dess effekter på tillgången till service, sexualundervisning och normförändrande insatser är tydlig. Pandemin har medfört ökad risk för sexuellt våld, tonårsgraviditeter och tvångsäktenskap när skolorna varit stängda. AMODEFA har lyckats ställa om sin verksamhet till digitala aktiviteter för barn och unga, för att nu succesivt kunna återgå till fysiska möten och skolbesök. Sexualundervisningen har anpassats till digitala format där AMODEFA även använder sig av teater och scenkonst. Man ser sociala medier som ett grundläggande verktyg för att sprida information, mobilisera ungdomar och skapa fri debatt bland unga i Moçambique. 

AMODEFA driver även kliniker och ungdomsmottagningar som erbjuder rådgivning och preventivmedel, mödravård, abort, behandling av sexuellt överförbara infektioner och gratis HIV-testning. Organisationen arbetar i sex av elva provinser i Moçambique och totalt väntas ungefär 134 000 barn och unga i åldrarna 10-24 år nås direkt av projektet. 

Juliana och Alice är engagerade för ungas sexuella rättigheter. För att nå ut till unga använder man sig av samtal, debatter, dans, teater, poesi och musik. Foto: Hope Khoza, Afrikagrupperna

"Många flickor tvingas avsluta sin skolgång för att ta hand om hemmet"

Alice och Juliana är ungdomsambassadörer för organisationen AMODEFA som hjälper till att nå ut med information för att stärka ungas kunskap och självförtroende.

– Flickor som kommer från landsbygden har inte möjlighet att välja vad de ska göra. Det är deras föräldrar som tar alla beslut och många flickor måste avsluta sin skolgång för att ta hand om hemmet, precis som en hushållerska, säger Juliana. Sedan tvingas de ofta att gifta sig med en mycket äldre man, bara för att han har en högre status än flickans familj.

– Och mammorna säger till sina döttrar att de måste acceptera det som händer, eftersom de bara är kvinnor, säger Alice. Att de inte har något val eller någon rätt att ta beslut om vem som får röra vid dem. Det gör mig så ledsen.

Lagen mot tvångsäktenskap har trätt i kraft, men det tar tid innan den når ut och förändrar situationen i hela landet. Men Alice och Juliana ger inte upp. De hoppas att regeringen, tillsammans med civilsamhällesorganisationer, kan nå ut med information och kampanjer i skolor runt om i landet – även till dem som lever på landsbygden och inte har samma tillgång till media som i städerna. Detta med målet att alla flickor i Moçambique ska äga rätten till sin egen kropp och sitt eget liv.

Afrikagruppernas partnerorganisation ser sociala medier som ett grundläggande verktyg för att sprida information, mobilisera ungdomar och skapa fri debatt bland unga i Moçambique. Foto: Hope Khoza, Afrikagrupperna

Vad räcker pengarna till?

Ungdomsmottagningar och utbildning för unga kvinnor i sexuell och reproduktiv hälsa.

20 kr räcker till en flaska handsprit (750 ml) som används för att skydda mot Covid 19 när AMODEFA besöker skolor och samhällen för att bedriva sexualundervisning.

50 kr räcker till en låda innehållande 50 munskydd som används av AMODEFAs ungdomsvolontärer när de undervisar i sexualkunskap på skolor.

100 kr räcker till en uppsättning medicin för behandling av sexuellt överförbara sjukdomar.

100 kr räcker till en informationsaffisch som används i sexualundervisning.

200 kr räcker till två T-shirts som används av AMODEFAs ungdomsaktivister vid påverkansarbete för allas lika rättigheter oavsett sexuell läggning.

[/vc_column]

,