fbpx

Utmaningarna i Somalia är många. År av torka i vissa områden och översvämningar i andra har ökat fattigdomen och lett till att fler människor tvingats fly för att överleva. Värst drabbade är barnen.

Helena Forslund är landansvarig för Röda Korsets projekt i Somalia, där man med stöd från Världens Barn arbetar med akuta och förebyggande insatser genom hälsokliniker.

- Fyra av klinikerna är mobila, säger Helena. Det är ett hälsoteam som förflyttar sig för att nå så många som möjligt, men som återkommer till samma plats varje månad. En viktig målgrupp är barn, där många lider av sjukdomar som undernäring och diarré. En annan är gravida mödrar, som följs upp för att se till att de och barnen de väntar mår bra.

En viktig del av verksamheten är att utbilda hälsovolontärer, frivilliga lokalbor som kan påminna om vilka dagar de mobila hälsoklinikerna kommer till området och informera om vilka sjukdomstillstånd som är viktiga att söka för. Inte minst så försöker de lyfta ett stort, men tabubelagt ämne.

- Både hälsovolontärerna och klinikerna pratar om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning, som är oerhört utbrett i landet, säger Helena. Det är ofta äldre kvinnor som utför ingreppet och seden är djupt rotad i kulturen.

Det händer att flickorna inte överlever och gör de det så har de ett livslångt lidande framför sig. Det är därför viktigt att börja prata om riskerna med kvinnorna, men även med männen för att de ska acceptera att gifta sig med en icke omskuren kvinna.

- Allt börjar egentligen med att barn får möjlighet till utbildning, säger Helena. Det är då de får förutsättningar för att göra andra val i livet och minska risken för fattigdom.