fbpx

Inger Öhrn är en av alla de kommunsamordnare som fungerar som kuggen i hjulet för att driva insamlingen för Världens Barn runt om i landet.

Hennes egen motivation att arbeta ideellt är att hon tycker att det är så roligt.

- Jag är ju pensionär, säger hon. Så jag har ju tid och jag kan hjälpa till.

Inger har själv bakgrund som lärare och under sina år som kommunsamordnare har hon funderat på hur hon kan få med skolorna i arbetet. I år blev det av och med stöd av aktiviteten Spring för Världens Barn fick Inger tio av kommunens skolor att delta.

- Det gäller att underlätta för lärarna, säger hon, så att det känns roligt istället för tungt. Det blev väldigt lyckat!

Under året genomför Inger och de övriga ideella olika former av insamlingar för Världens Barn. Bland annat säljer de fika i pauserna då Ale Riksteater har sina föreställningar. Men höjdpunkten under året är stipendiekonserten. Stipendiaten har ofta stjärnglans och det ser de ideella till att matcha då de ordnar snittar och godis till evenemanget. I år kommer både dukningen och de som jobbar att gå i svart och guld - det blir både kandelabrar, fina dukar och snygga stassar.

- Många tycker att det är väldigt roligt att vara med och arrangera den kvällen, säger Inger. Det blir något extra!

Inger har en kärntrupp med ett tiotal ideella i kommunen som planerar och arbetar med insamlingen för Världens Barn. De förväntas dock inte vara med på alla arrangemang utan fler personer bjuds in att hjälpa till vid olika punktinsatser.

- Jag tror att det är viktigt att inte lägga för många arbetsuppgifter på samma personer, säger Inger. Alla ska orka med. Sedan är det lika viktigt att som grupp inte vara rädd att åta sig uppdrag och ha fantasi och mod att tänka nytt! Då blir det också roligare för dem som är med och jobbar.

Den 23 november dukas snittarna upp i Ale Kulturrum och Inger och hennes vänner får sin chans att glänsa!