Rätt till en barndom utan våld

Latinamerika

Rätt till en barndom utan våld

  • 51
    Shares

Världens Barn stödjer Rädda Barnens regionala projekt i Latinamerika, med målet att barn och ungdomar i alla länder i Latinamerika ska få sina rättigheter uppfyllda.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet, utan våld. Men våld mot barn är vanligt i Latinamerika. 2 av 3 barn under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Tillsammans med lokala partners i Venezuela, México, Peru, El Salvador, Honduras och Brasilien kämpar Rädda Barnen för att utrota alla former av våld mot barn, och skydda barn på flykt. Vi bedriver ett gediget påverkansarbete gentemot makthavare. Vi anordnar utbildningar för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag, i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld. Vi arbetar med informationsspridning och driver påverkanskampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar vi för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna.

Projektet har ett särskilt fokus på att stärka civilsamhället, däribland organisationer som barnen själva har byggt upp och leder. Barnen är de bästa experterna på sin situation och vi vill ge dem större möjligheter att organisera sig och påverka sin egen framtid. Ett exempel är Red Paz Mx, en ungdomsorganisation som bildats för att bekämpa våld mot barn och verka för fredliga samhällen. En medlem har ingått i Mexikos officiella delegation under FN:s årliga forum för hållbar utveckling i New York., där hon bland annat presenterat organisationens förslag för att eliminera våld mot barn.

Michelle, 13 år

- Jag måste göra ett bra jobb så att makthavarna ska se att vi kan, så att de vet att de kan räkna med oss, säger Michelle.

Michelle González bor i Mexiko och är medlem i Red Paz Mx, en av många ungdomsorganisationer i Latinamerika som stöttas av Rädda Barnens projekt med finansiering av Världens Barn. Red Paz Mx består av ungdomar som kämpar för att utrota all form av våld mot barn, för att få sina rättigheter tillgodosedda och ha mer inflytande i samhällsfrågor som direkt påverkar dem.

Förra året blev Michelle den yngsta någonsin att ingå i Mexikos delegation i FN:s årliga forum för hållbar utveckling i New York.

- När jag hörde det blev jag väldigt glad eftersom jag skulle få möjlighet att representera alla unga i mitt land. Jag tänkte: ”jag måste göra ett bra jobb så att makthavarna ska se att vi kan, så att de vet att de kan räkna med oss!”

Under en presentation i FN:s ekonomiska och sociala råd, betonade Mexikos regering vikten av att alltid inkludera unga som Michelle i hållbarhetsarbetet – inför representanter från hela världen.

- Jag blev förvånad över att andra länder säger att de inkluderar barn och unga, men jag såg ingen under 17 år som deltog aktivt i eventen Jag tror skälet till att de inte bjuder in oss är för att de tycker att vi är omogna, men det är inte så, vi har många förslag och saker att säga.

Michelle deltog även i en panel med Marta Santos Pais, som är FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn. Där berättade hon om Red Paz Mx kampanj "Building Peace Prevent More".

- Kampanjen främjar och skyddar migrerande barn och ungas rättigheter, eftersom vi tycker att migration ska leda till en bättre livssituation, inte tvärtom och att man ångrar sig.

New York-resan gav Michelle många nya kontakter och en känsla av att inte vara ensam längre.

- Det är fantastiskt att veta att det finns unga överallt som kämpar för sina rättigheter, som lever i våldsamma kontexter, och som ger förslag på lösningar. Jag förstod att jag inte är ensam om min situation och om att jobba med det här. Jag tror att vi kan skapa en stor ungdomsrörelse tillsammans.

, , , , , ,