fbpx

Latinamerika

En trygg uppväxt utan våld

Två av tre barn i Latinamerika under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Rädda Barnen arbetar tillsammans med organisationer över hela kontinenten för att påverka politiker och utbilda lärare och föräldrar för ett samhälle fritt från våld mot barn. 

Trots många försök att lyfta frågan är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i Latinamerika, och endast tio länder har helt förbjudit våld mot barn. Under pandemin har våld i hemmet blivit ännu mer utbrett.

Det ökade gängvåldet och fattigdomen i många av de latinamerikanska länderna leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika. De här ensamma barnen är extra utsatta och riskerar att råka ut för olika former av våld. Därför arbetar Rädda Barnen nu för att barn och ungdomar i hela Latinamerika ska få sina rättigheter uppfyllda och få växa upp i trygghet. Det görs genom en kampanj för att utrota alla former av våld mot barn och skydda barn på flykt i Latinamerika.

Rädda Barnen utbildar lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag, i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld.

Ett samarbete över hela kontinenten

Tillsammans med fler än tjugo civilsamhällesorganisationer (CSO) i regionen med säte i Venezuela, Brasilien, El Salvador, Peru, Honduras (Rädda Barnen Honduras), Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina och Mexiko (Rädda Barnen Mexiko), bedriver Rädda Barnen ett stort arbete för att påverka politiker och makthavare. De anordnar utbildningar för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag, i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld.

Rädda Barnen och deras lokala partners arbetar med informationsspridning och driver kampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. Och för att stärka skyddet för barn på flykt, verkar de för att det ska finnas fungerande system även mellan länderna för att skydda barnen vid gränserna, när de är på väg både ut och in i länderna.

I Latinamerika stöttar Rädda Barnen organisationer som barn själva har byggt upp och leder.

Barnen de bästa experterna

I Guatemala arbetar Rädda Barnen också med den lokala organisationen REDMUCH för att stötta migrerande barn och deras familjer. Guatemala har blivit ett ursprungs-, transit- och returland för migranter som främst söker sig till USA. Många av dessa är barn. Rädda Barnen i Guatemala gjorde 2019 en studie som belyste behovet av att arbeta mer uthålligt för att stötta migranter i Chiquimula, baserat på deras faktiska behov.

De här regionala projekten har ett särskilt fokus på att stärka samhället med organisationer som barnen själva har byggt upp och leder. Eftersom vi vet att just barnen själva är de bästa experterna på sin situation och att de därför behöver större möjligheter att organisera sig och påverka sin egen framtid.

"Mina viktigaste framtidsfrågor är att vi måste försvara och respektera barns rättigheter oavsett sammanhang. Och se till att alla barn och unga får tillgång till sexualundervisning."

Madelyn, El Salvador

, , , , , , ,