fbpx

Latinamerika

Rätt till en barndom utan våld

  • 105
    Shares

Med stöd från Världens Barn arbetar Rädda Barnen för att barn i Latinamerika ska få växa upp i trygghet, utan våld. Våld mot barn är vanligt i Latinamerika. 2 av 3 barn under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Tillsammans med civilsamhällesorganisationer i: Venezuela (CECODAP), Brasil (Red Nao Bata Eduque), El Salvador (Fundasil), Perú (Acción por los Niños och Paz y Esperanza), Honduras (Rädda Barnen Honduras) och Mexiko (Rädda Barnen Mexiko) kämpar man för att utrota alla former av våld mot barn och skydda barn på flykt. Genom att stärka barnens, samhällets och det civila samhällets förmåga att förespråka barns rättigheter kan regeringar uppmuntras att uppfylla sina åtaganden mot barn. Strategin är att arbeta på tre nivåer: statligt, med civila samhällsorganisationer och i samhällen, särskilt med barn och familjer.

Genom projekten anordnas utbildningar i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld, för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag. Det genomförs även informationsspridning och påverkanskampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar man för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna.

Jesús

Ungas röster ger en tryggare framtid

Det här är Jesús Alejandro. Han är 18 år gammal och kommer från Sinaloa, som ligger i norra Mexiko. Han har varit delaktig i ungdomsorganisationen Red Paz Mexiko i över sex år, och kämpar för att barns rättigheter ska tillgodoses.

Här deltar Jesús Alejandro vid ett evenemang som Rädda Barnen arrangerade i mexikanska senaten, då senator Martí Batres höll i en dialog med fler än 300 barn och unga. Jesús Alejandro berättade om resultaten i en undersökning som Red Paz genomfört i hans hemort, för att ta reda på hur unga ser på sina möjligheter att uppnå sina rättigheter.

Senatorn visade att han var villig att stötta en lagförändring för att skydda barn från våld och kränkande behandling, och som en följd av evenemanget presenterade han en motion, där han även lyfte att initiativet kom från dialogen han haft med barn och unga.

Rädda Barnen i Mexiko och barn och unga inom Red Paz har arbetat förebyggande mot våld och för ungas politiska deltagande i flera år.

Under 2020 genomfördes en rad konsultationer med unga om deras åsikter om fysisk och psykisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn, och vikten av att förbjuda det. Ungdomarna själva organiserade aktiviteter för att påverka kongressledamöter och representanter, för att säkerställa att Martí Batres lagförslag skulle godkännas.

- Det faktum att föräldrar vill straffa sina barn med våld lär oss att reagera med intolerans och våldsamhet, säger Fernanda och Cindy, som deltog i påverkansarbetet.

- Att uppfostra ett barn med aggressiva metoder hjälper inte till att bygga karaktär; det bygger snarare impulsiv aggression. Den bästa lösningen är såklart kärlek och samförstånd, säger Luis Gael.

Den 10 december 2020 godkändes reformerna av Mexikos senat och det är nu förbjudet med fysisk och psykisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn. En seger för alla ungdomar som kämpat för frågan och för alla barn som kan få en tryggare vardag.

, , , , , ,