fbpx

Latinamerika

till en barndom utan

Med stöd från Världens Barn arbetar Rädda Barnen för att barn i Latinamerika ska få växa upp i trygghet, utan våld. Våld mot barn är vanligt i Latinamerika. 2 av 3 barn under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Tillsammans med civilsamhällesorganisationer i: Venezuela (CECODAP), Brasil (Red Nao Bata Eduque), El Salvador (Fundasil), Perú (Acción por los Niños och Paz y Esperanza), Honduras (Rädda Barnen Honduras) och Mexiko (Rädda Barnen Mexiko) kämpar man för att utrota alla former av våld mot barn och skydda barn på flykt. Genom att stärka barnens, samhällets och det civila samhällets förmåga att förespråka barns rättigheter kan regeringar uppmuntras att uppfylla sina åtaganden mot barn. Strategin är att arbeta på tre nivåer: statligt, med civila samhällsorganisationer och i samhällen, särskilt med barn och familjer.

Genom projekten anordnas utbildningar i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld, för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag. Det genomförs även informationsspridning och påverkanskampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar man för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna.

Trots att regionen är hårt drabbad av coronapandemin kan projekten ändå genomföras med stöd av digitala lösningar. Det är viktigt att aktiviteterna får fortgå för att säkra barns trygghet, inte minst då rådande situation kan leda till ett mer utsatt läge för barn och unga.

Geraldine and Claudia

Geraldine and Claudia, två ungdomar från Peru and Guatemala, deltog i konferensen Beijing +25 Regional Consultation i Chile i februari 2020, för att tillsammans med ungdomar från Latinamerika och Karibien dela sina erfarenheter av och tankar kring att främja jämställdhet mellan könen.

Foto: Save the Children Guatemala/ Accion por los niños