fbpx

Ett av de femtiotal projekt som i år genomförs med medel från Världens Barn är Afrikagruppernas samarbete med organisationen Amodefa, som driver kliniker och arbetar med mödravård och nutritionsprogram. 

I Moçambique är mödradödligheten hög och många barn riskerar att dö eller förlora sin mamma till följd av komplikationer under graviditeten. Många barn saknar också tillgång till näringsrik mat. För att minska problemen behövs det fler insatser för att öka kunskapen hos lokalbefolkningen, särskilt på landsbygden där tillgången till information är mycket begränsad.

Samtidigt har USA dragit in allt stöd till organisationer som utför och informerar om aborter, vilket leder till att färre flickor och kvinnor får kunskap om sina rättigheter och att antalet oönskade graviditeter ökar, framförallt bland tonåringar.

På grund av de indragna bidragen tvingades Amodefa förra året stänga flera av sina kliniker, men tack vare bland annat Afrikagrupperna, har de kunnat öppna dem igen. Utöver mötesgrupper där unga ska våga prata om sex, och i förlängningen även sina rättigheter, driver de även mottagningar dit ungdomar kan komma för rådgivning, testning och behandling. 

Anna Glover är temahandläggare på Afrikagrupperna. Hon berättar hur situationen skulle vara i området om Amodefa inte hade kunnat arbeta vidare:

– Utan Amodefa skulle många färre barn och unga känna till sina rättigheter. Vi skulle se fler tonårsgraviditeter, fler flickor som hoppar av skolan   och fler osäkra aborter. Amodefas arbete bidrar till att fler unga får information om exempelvis preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner, som hiv, och graviditet. 

Amodefa driver 22 ungdomsmottagningar där unga människor får den hjälp, stöd och rådgivning de behöver. I Mocambique är det tyvärr vanligt att flickor blir gravida och därför tvingas avbryta sin skolgång, men genom Amodefas arbete kan fler flickor undvika graviditet, eller göra abort, och istället gå kvar i skolan.

– Amodefa jobbar aktivt, både i och utanför skolan, med sexualundervisning och att nå ut till unga och prata om frågor som jämställdhet, relationer, samtycke, preventivmedel och abort, säger Anna. De möter unga på ett respektfullt sätt och pratar om ungas faktiska verklighet. Dessutom jobbar deras ungdomsaktivister för att fler ska engagera sig och bidra till förändring och ett mer jämställt samhälle.

Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 biståndsorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, 124 miljoner barn går inte i grundskolan och vart sjätte barn i världen är på flykt från krig och konflikter. Om vi inte agerar, kommer 176 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, mer än 60 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och nästan 70 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

Afrikagruppernas arbete i Mocambique är bara en av många insatser som genomförs med stöd från Världens Barn i år. Här kan du läsa om fler av projekten: https://start.varldensbarn.se/projekt/