fbpx

Kambodja

Klimatförändringar som påverkar barnens vardag

  • 1
    Share

Hur gör vi vägen säker till skolan när en översvämning kommer? Kan flickor som har mens sköta sin hygien på skolan när en torka slår till? Barns rättigheter påverkas av klimatförändringarnas effekter. I Kratie i Kambodja märks detta tydligt och Barnfonden arbetar för att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer – både i samhället i stort och bland barn och vuxna.

Projektet som får stöd av Världens Barn har pågått i 1,5 år med fokus att sprida information om var och hur man ska söka skydd när en katastrof inträffar och hur man kan förbereda sig inför nästa översvämning eller torka. Många samhällen i Kambodja är väldigt utsatta av klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

En del i detta är arbetet med krishanteringsplaner, exempelvis hur skolor kan säkerställa att barnen, inte minst flickor som har mens, kan sköta sin hygien på skolan även under en torka. Skolor och samhället i stort ska veta hur de ska agera när en katastrof kommer. Genom övningar på skolan får barnen lära sig hur de ska agera vid till exempel en översvämning.

- På samma sätt som vid en brandövning får barnen lära sig vad de ska göra vid en naturkatastrof. Det handlar bland annat om att ta sig till säkra platser om det kommer in stora vattenflöden, säger Catherine Larsson, programhandläggare på Barnfonden.

Klimatarbetet i Kratie har ett tydligt barnfokus. Barnen är involverade i allra högsta grad och driver arbetet framåt. Det innebär inte att ansvaret ligger på dem, men att de engageras. När barnen lär sig i skolan om vilka effekter klimatförändringarna har på deras närmiljö, berättar de sedan vidare hemma, vilket ger ringar på vattnet. Barnen lär sig både vad katastroferna beror på och hur de kan skydda sig. 

Barnfonden arbetar också med skolträdgårdar. Det är en grön oas för elever och skyddar samtidigt mot översvämningar. Både barn och vuxna får i projektet lära sig om hållbart jordbruk och om hur vissa grödor kan minska risken för erosion. 

Året som har gått har förstås präglats av pandemin. Genom att Barnfonden redan har en upparbetad struktur för att nå ut med information inom projektet har de lyckats att nå ut med information om hur smittspridning kan minska. 

Just nu pågår projekt för att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer byar i provinsen Kratie i Kambodja. Här nås cirka 4 500 personer, varav 2 600 barn. Projektet riktar sig både till barn och vuxna i området, men också till myndigheter.

Foto: Jesper Anhede & Barnfonden

Farita, Fasica

Farita, Fasica och de andra barnen lever i klimatförändringarnas spår. Här är översvämningar under delar av året och svår torka under andra en del av deras vardag. Det gör det svårt att gå i skolan ibland eller ta sig fram på vägarna. Men framförallt förlorade de sin vän, som drunknade under deras lek i vattnet vid den senaste monsunen. När hon dog så dog vi, säger de. Vi är så rädda för vattnet efter att det hände. Samtidigt drömmer de om framtiden. Farita vill ha en egen affär och Fasica vill bli läkare. Hon berättar hur mycket hennes föräldrar betyder för henne. Jag tycker så mycket om dem för att de låter mig gå i skolan, säger hon. Det är bra, för då får jag kunskap.

Sam

Sam är 14 år och går i sjätteklass. Han tycker att han lärt sig mycket genom projektet:

- Jag har fått mycket bättre förståelse för katastrofer som översvämning, torka, storm, starka vindar och åska nu. Och så har jag lärt mig hur man bättre kan odla grönsaker och grödor med på ett sätt som både är bra för miljön och står emot översvämningar och torka. Det har jag gjort genom vår skolträdgård där vi har planterat kinesisk spenat, kinesisk broccoli och mycket annat.

Heng

Heng är 11 år och går i femman. Hon har fått utbildning i vad man ska tänka på före, under och efter en katastrof kommer, till exempel en översvämning.

- Innan en översvämning kommer måste jag se till att jag ah mat, flytväst, tillgång till båt och mediciner och så måste jag lägga viktiga papper och dokument på en säker plats. Om jag och min familj är väl förberedda, så kan vi känna oss mer säkra och trygga.

Vad räcker pengarna till?

50 kr räcker till att utbilda ett barn i hur man skyddar sig mot klimatkatastrofer som exempelvis översvämning och kraftig storm.

800 kr räcker att vidareutbilda en sjuksköterska i krishantering.

2 000 kr räcker till att anlägga en skolträdgård som både bidrar till hållbar odling och skyddar mot översvämning.

,