fbpx

Jemen - världens största och värsta humanitära kris

  • 1
    Share

Jemen

Jemen - världens största och värsta humanitära kris

  • 1
    Share

I Jemen pågår världens största och värsta humanitära kris. Flera år av väpnad konflikt har gjort en redan utsatt befolkning ännu mer sårbar. 24 miljoner människor varav hälften barn är i behov av humanitär hjälp. Det motsvarar 80 procent av landets hela befolkning, och behoven fortsätter att öka. Nästan 2 500 skolor har tvingats stänga på grund av konflikten, och de skolor som är öppna saknar många gånger lärare, skolböcker eller skolbänkar. Det betyder att nästan 2 miljoner barn i landet är utan skola.
PMU arbetar på plats för att se till att barn i konfliktdrabbade områden får tillgång till skola, men också att det finns kompetenta lärare i klassrummen och att barnen har skolböcker för att följa landets läroplan. Vissa skolbyggnader har förstörts i konflikten och behöver renoveras, och det kan nu göras tack vare medel från Världens Barn.
En femtedel av alla barn i världen lever i eller i närheten av en väpnad konflikt. Det är 420 miljoner barn – fler än någonsin de senaste 20 åren. Rätten till skola och en trygg plats har aldrig varit viktigare.

Rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa och utveckling. En tredjedel av världens befolkning lever idag utan tillgång till sanitet, vilket orsakar smittspridning och en ohälsosam miljö som framför allt drabbar människor i fattigdom. I Jemen beräknas ca 18 miljoner människor sakna tillgång till sanitet. Sedan konflikten bröt ut 2015 har tusentals av landets skolor förstörts av bombningar. De skolor som fortfarande är öppna är kraftigt överbelastade och saknar ofta säkra latriner, sanitet och rent vatten. Detta minskar barns och framför allt flickors möjligheter att gå i skolan. Som konsekvens av konflikten drabbades dessutom landet 2017 av det största kolerautbrottet någonsin, vars effekter fortfarande påverkar människors liv och hälsa. Över hälften av de drabbade är barn under 15 år.
Röda Korset genomför därför insatser för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på fyra skolor i Amran och Dhamar, två av de värst drabbade distrikten. Detta sker genom att upprusta och bygga skolornas toaletter, avlopp och vattenledningar. Projektet ska också öka medvetenheten om vatten- och sanitetsrelaterade sjukdomar bland lärare och elever för att på så vis minska risken framför allt för kolera.
Då det inte finns något långvarigt vaccin mot kolera i dagsläget är en förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet av största vikt för att motverka sjukdomsutbrott i framtiden. På så vis tillgodoses direkta humanitära behov samtidigt som samhällens motståndskraft stärks och människors sårbarhet minskas.

, ,