Undervisning i konfliktdrabbade områden

islamic relief jemen

I Jemen är nästan tio miljoner barn i behov av akut humanitärt bistånd. Mer än 1,3 miljoner människor har tvingats fly från sina hem och många barn är traumatiserade. De har förlorat sina familjer och fått sina hem förstörda. Barnen är de som alltid drabbas hårdast av konsekvenserna av en humanitär katastrof.

Därför stöds  ett projekt med fokus på barnfamiljer och barn från konfliktdrabbade områden i Jemen. Genom det här projektet skapas möjligheter till utbildning och fritid för denna utsatta grupp i landet. Konflikten har lett till att majoriteten av skolorna har stängts eller skadats, vilket har lett till att många barn har fått avbryta sin utbildning. Därför organiseras undervisning för skolbarn, barn med särskilda behov och även föräldrarna inkluderas i arbetet.