Stöd till familjer

Foto: Helena Goldon

I bergsområdet i norra Thailand stödjer organisationen CAM barn vars föräldrar är hivsmittade, missbrukare eller har dött i Aids. Okunskapen om hur hiv smittar är utbredd, och de som drabbas blir diskriminerade och ibland utstötta ur gemenskapen i byn. Genom Världens Barn får familjerna ekonomiskt stöd till hälsovård och stipendier så att barnen kan gå i skolan. Men lika viktiga är de läger som organisationen ordnar för barnen. Där får de möta andra barn i samma situation och får stöd i att förstå att det inte är deras fel att familjen har det svårt. Ofta tar barnen på sig skulden för familjens svårigheter. Tack vare stödet från Världens Barn får de utsatta barnen uppleva glädje och gemenskap och känna att de är en värdefull del av samhället

Två syskon som får hjälp är New 14 år och Nate 12 år. De lever med sin gamla farmor som nästan är helt blind. Hon försörjer familjen genom att fläta mattor av bananblad som används som tak. En bra dag kan hon tjäna 25 kronor. Det räcker inte till mat, skoluniformer och böcker till barnen.
Om det inte vore för stödet från Världens Barn skulle inte New och Nate kunna gå i skolan och därför riskera att bli fast i fortsatt fattigdom och utsatthet.

Cirka 200 barn om året får hjälp via projektet som har fått bidrag från Världens Barn sedan 2011.

,