fbpx

En trygg framtid utan droger

I Kenya lever många barn i hem där det förekommer våld och missbruk av alkohol och droger. IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisation erbjuder barnen en trygg plats där man genom lek och glädje, undervisning och samtal stärker barnens självkänsla.

Användning av alkohol och andra droger är vanligt förekommande i Kenya. Även barn – så unga som runt 10 till 11 år – utvecklar missbruk, något som får allvarliga konsekvenser för deras skolgång och framtidsutsikter. Ofta finns drogerna tillgängliga i hemmen och de lagar som reglerar alkoholförsäljning för barn följs inte.

Lek, dans och utbildning

I staden Kisumu i västra Kenya vid Victoria sjöns strand, driver organisationen Blue Cross Youth Community Based Organisation (BCYCBO) sitt center. Projektet som stödjs av Världens Barn handlar om att hjälpa ca 150 barn och deras familjer att ta sig ur missbruk – och att höja deras kunskap och motståndskraft mot alkohol och andra droger som riskerar att hålla dem fast i fattigdom och sjukdom. I projektet får barnen kunskap, pepp och vägledning av utbildad, trygg personal. Genom lek, dans och utmaningar växer de som personer.

I projektet får barnen kunskap och vägledning av utbildad, trygg personal. Foto: IOGT-NTO-rörelsen/BCYCBO

Hållbar förändring för hela familjen

Barnen som får vara med i projektet väljs ut med stöd av socialarbetare och skolpersonal, och deras föräldrar involveras. Det är viktigt för att barnen ska få tillåtelse att vara med på aktiviteterna, men också för att nå målet att skapa en hållbar förändring för hela familjen. När föräldrarna ser barnens utveckling och själva får stöd i sitt föräldraskap, skapas de bästa möjligheterna för en bra och trygg uppväxt för barnen.

Ishmael Shem som ansvarar för verksamheten säger att nyckeln till att nå fram till barnen är kärlek. Med trygghet och kärlek kan man förändra barnens liv för all framtid.

Vad räcker pengarna till?

Projekt för att stärka barns framtidsmöjligheter och minska deras utsatthet för alkohol och andra droger.

50 kr räcker till färgpennor till konstlektioner.

500 kr räcker till att träna två socialarbetare som besöker barnens familjer.

2500 kr räcker till en dator som flera barn kan använda i verksamheten för att också vara en del av den digitala värld vi lever i.

,


Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, Bromma
Postadress: Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm
E-post: info@varldensbarn.se

Följ oss: