fbpx


Idag är det Internationella Fredsdagen. Konflikter och krig runt om i världen är en av de främsta orsakerna till att barn far illa. Att de skadas, att de förlorar sina hem och i spåren av det saknar möjlighet att gå i skolan, få vård och trygghet.

Flera av de projekt som drivs med stöd från Världens Barn finns i områden där barn och familjer på grund av krig tvingats fly från sina hem. Idag befinner sig omkring 30 miljoner människor på flykt och hälften av dem är barn. Det handlar om barn som behöver hjälp att bearbeta de trauman de genomgått, möjlighet till utbildning och få en trygg plats att få leka och vara barn på. Men även stöd till föräldrarna för att de ska orka vara föräldrar.

Med pengar som kom in från förra årets insamling pågår just nu insatser i flyktingläger i Jemen, Jordanien och Libanon. Till Libanon är även Sveriges Radio på väg för att de närmsta dagarna sända direkt från arbetet i flyktinglägret.

Vill du vara med och kämpa för världens barn genom att starta en insamling eller ge ett bidrag? Du behövs! Läs mer här