fbpx

Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 får nu närmare 900 000 barn möjlighet till en bättre hälsa. Omkring 50 000 av dem nås genom nutritionsprojekt med fokus på undernäring.

Hälsa är grundläggande för att barn ska kunna överleva, utvecklas och gå i skola. Genom stödet från Världens Barn görs både akuta sjukvårdsinsatser och förebyggande arbete, som barnavårdskontroller, vaccinationer och att säkra rent dricksvatten.