fbpx

Världens Barn och de globala målen

De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till att uppfylla 13 av de 17 målen, framförallt de som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla.

 

Vi har tagit fram filmer som beskriver vad några av de globala målen handlar om och hur projekt med stöd från Världens Barn bidrar till att uppfylla dem. Det är totalt fem korta filmer, där den första beskriver vad de globala målen innebär. Visa gärna filmerna i samband med ett arrangemang, en insamlingsaktivitet eller i skolan.

Filmerna har finansierats av biståndsmyndigheten Sida. Ansvaret för innehållet är Riksinsamlingen för Världens Barns.

5 filmer i 1

Den här filmen är ca 5 minuter och beskriver de Globala målen samt berör följande projekt:

MOCAMBIQUE | Med stöd från Världens Barn bedrivs undervisning i skolor och utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Familjer söks upp och testas för HIV, så att sjukdomen kan upptäckas i tid.
BANGLADESH | Om man inte kan språket Bengali är man chanslös i skolan. Barnen lever i stor fattigdom och växer många gånger dåligt eftersom de inte får tillräckligt näringsrik mat.
ELFENBENSKUSTEN | Genom undervisning om hygien och om hur sjukdomar sprids och genom att bygga toaletter och diskställ och undvika smutsigt vatten får allt fler barn överleva och får en framtid.
LATINAMERIKA | Tack vare stöd från Världens Barn bedrivs nu ett antal projekt för att skydda barn på flykt och för att träna lärare och föräldrar att utbilda och uppfostra barn utan våld.

Filmen är från september 2019.

Speltid: 5 min

3 filmer i 1

Den här filmen är ca 3 minuter och beskriver de Globala målen samt berör följande projekt:

ELFENBENSKUSTEN | Genom undervisning om hygien och om hur sjukdomar sprids och genom att bygga toaletter och diskställ och undvika smutsigt vatten får allt fler barn överleva och får en framtid.
LATINAMERIKA | Tack vare stöd från Världens Barn bedrivs nu ett antal projekt för att skydda barn på flykt och för att träna lärare och föräldrar att utbilda och uppfostra barn utan våld.

Filmen är från september 2019.

Speltid: 3 min

3 filmer i 1

Den här filmen är ca 3 minuter och beskriver de Globala målen samt berör följande projekt:

MOCAMBIQUE | Med stöd från Världens Barn bedrivs undervisning i skolor och utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Familjer söks upp och testas för HIV, så att sjukdomen kan upptäckas i tid.

BANGLADESH | Om man inte kan språket Bengali är man chanslös i skolan. Barnen lever i stor fattigdom och växer många gånger dåligt eftersom de inte får tillräckligt näringsrik mat.

Filmen är från september 2019.

Speltid: 3 min

Fristående filmer

Världens Barn bidrar till att uppfylla 13 av 17 av de globala målen. Med stöd från Världens Barn drivs varje år ett 50-tal olika projekt över hela världen för alla barns rätt till hälsa skola och trygghet och Vi kan vara med och göra skillnad!

Speltid: 1 min

I Mocambique bär så många som 13 procent av landets befolkning på HIV-smitta. Med stöd från Världens Barn bedrivs undervisning i skolor och utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Familjer söks upp och testas för HIV, så att sjukdomen kan upptäckas i tid.

Speltid: 1 min

I Bangladesh växer barn upp i byar där man talar andra språk än det som alla andra talar i landet. Om man inte kan språket Bengali är man chanslös i skolan. Barnen lever i stor fattigdom och växer många gånger dåligt eftersom de inte får tillräckligt näringsrik mat.

Speltid: 1 min

Nästan vart tionde barn dör innan det hinner fylla fem år. I genomsnitt dör 88 barn av tusen. I Sverige är samma siffra mindre än 3 barn på tusen. Genom undervisning om hygien och om hur sjukdomar sprids och genom att bygga toaletter och diskställ och undvika smutsigt vatten får allt fler barn överleva och får en framtid.

Speltid: 1 min

I Latinamerika utsätts två av tre barn för våld i hemmet eller skolan. Tack vare stöd från Världens Barn bedrivs nu ett antal projekt för att skydda barn på flykt och för att träna lärare och föräldrar att utbilda och uppfostra barn utan våld.

Speltid: 1 min

FN antog de globala målen för hållbar utveckling 2015 och snart är det bara tio år kvar tills de ska vara uppfyllda. I samband med att målen antogs sade FN:s dåvarande generalsekreterare, Ban Ki-moon att ”Vi är den första generationen som kan sätta stopp för fattigdomen och vi är den sista generationen som kan sätta stopp för klimatförändringarna!”

På Radiohjälpens hemsida finns en bra illustration som visar hur många projekt med stöd från Världens Barn som bidrar till respektive mål. Den hittar ni längst ner i deras årsberättelse HÄR.

Vill ni ha mer information om FN:s globala mål finns det på Globala målens hemsida.