fbpx

Ge en företagsgåva

Vi vill bjuda in er att vara en del av insamlingen för världens barn. En insamling som ligger många svenskar varmt om hjärtat och engagerar omkring 45 000 frivilliga runt om i landet. Nu vill vi få med fler av Sveriges företag, för vi vet att ni tillsammans kan göra stor skillnad!

Klicka på knappen nedan så länkas du till Radiohjälpens gåvosida för Världens Barn.

Du kan också bli Företagsvän eller Samarbetspartner, om du vill ge en lite större gåva (<5000 kr) eller skapa ett produktsamarbete med Världens Barn.

Världens Barn ligger många varmt om hjärtat och engagerar omkring 45 000 frivilliga. Med de pengar som samlas in genomförs varje år insatser för hundratusentals barn i världen. Insatser som ger barn möjlighet till skolgång, sjukvård och en trygg uppväxt - och som i år är viktigare än någonsin!

I och med den rådande pandemin är insamlingen Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

I många länder världen över införs restriktioner. Skolor stängs ner, människor tvingas i karantän och många förlorar sin källa till försörjning. I redan sårbara samhällen och ekonomier, där många är beroende av sitt dagarbete för att handla mat, eller ha råd med skola och sjukvård för sin familj, blir konsekvenserna förödande. Många lever utan tillgång till rent vatten, bor i stora familjer eller i trångboddhet – vilket gör det extra svårt att kontrollera smittspridningen.

Flyktingläger, informella bosättningar och gator är hem för många barn i världen. Brist på sjukvård, rent vatten och sanitet gör att sjukdomar sprids extremt snabbt. De barn som redan lever i utsatthet kan därför drabbas väldigt hårt när deras samhällen nås av coronaviruset.

Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet i sig, skolan är även en viktig plats för stabilitet och trygghet. Om skolorna tvingas stänga kan detta leda till hunger då skolmaten uteblir men även isolering. För barn som inte går i skolan är risken också större att de utsättas för våld och exploatering.
Radiohjälpen följer utvecklingen noga och är måna om att de projekt som får stöd även tar ansvar för att minska smittspridning och konsekvenser av pandemin.