Ett stöd för framtiden

Somalia

I Somalia råder just nu en mycket allvarlig humanitär kris. Sex miljoner människor är i behov av nödhjälp. Uteblivna regn har lett till svår torka och hungern breder ut sig. Ungefär 360 000 barn under fem år är undernärda. Samtidigt som behoven är enorma är det många som inte kan få vård – cirka 1,8 miljoner människor saknar tillgång till hälsovård.

Mest utsatta är små barn och gravida kvinnor på landsbygden. Vi arbetar för att fler ska kunna få nödvändig hälsovård i Somalia. Åtta kliniker i Bariregionen och Sahilregionen stöds, varav tre är mobila. Projektet är i första hand inriktat på att små barn och gravida kvinnor ska få bättre hälsovård. Bland annat stärks klinikernas förmåga att utföra vaccinationer, utbilda och informera om hälsa samt göra rutinmässiga undersökningar av små barn för att se till att de får i sig tillräckligt med näring och växer som de ska.