fbpx

Bangladesh

  • 4
    Shares

Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade länder och även de svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat i nordvästra delen av landet utgör boplats för många människor. Befolkningen på öarna lever i hög grad i marginalisering och utsatthet. Området präglas av speciella naturförhållanden. Öarna består av sand och påverkas av det strömmande vattnet i floden. Speciellt utsatta öar kan helt eroderas på några år och ett hus som byggts mitt på en ö kan några år senare vara farligt nära strandkanten.

På öarna finns knappt någon sam­hällsservice och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning. Men tack vare flyttbara skolor får fler barn chans att gå i skolan. Det är skolor som vid behov snabbt kan monteras ner och byggas upp på andra platser.

Undervisningen i skolorna håller god kvalitet och eleverna är mycket motiverade. Det har också införts nya, krea­tiva undervisningsmetoder och extra aktiviteter, som på ett speciellt sätt stimulerar till hög närvaro i skolan och god inlärning. I anslutning till skolorna anord­nas också läsundervis­ning för vuxna, främst kvinnor, som aldrig fått gå i skolan.

Kostnadsexempel:

Kostnaden för ett barns skolgång i en månad är ca 100 kr/månad.

Hela proceduren att montera ner en skola och etablera den på en ny plats kostar ca 7 000 kr.