fbpx
slide1

 

Insamlingen Världens Barn genomförs för att kunna ge så många barn som möjligt en tryggare framtid. Det här räcker din gåva till i några av de många projekt som genomförs av de deltagande organisationerna inom Världens Barn:

 

Afrikagrupperna, Moçambique

Mödravårdskliniker och utbildning för unga kvinnor i sexuell och reproduktiv hälsa.

30 kr räcker till 9 stycken 3-pack kondomer.
150 kr täcker omkostnaderna för ett undervisningstillfälle i i sexuell och reproduktiv hälsa som når mellan 100–300 personer.
600 kr täcker omkostnaderna för en säker abort.

 

Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning och stöd för skolgång. 

46 kr räcker till ett par kryckor.
200 kr förser en hel klass med papper och pennor.
264 kr är månadskostnaden för fortbildning av lärare.
231 kr räcker för sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning.
640 kr täcker ett års skolgång för ett barn i en byskola.
917 kr täcker månadslönen för en lärare.
2 011 kr är genomsnittskostnaden för en protes.
1 115 kr räcker för att ett barn i behov ska få en egen rullstol.
2 784 kr är kostnaden för ett års skolgång för en elev i specialklass.

 

Erikshjälpen, Bangladesh

Mobila skolor på öar i floddelta i Bangladesh.

100 kr bekostar ett barns skolgång i en månad.
7000 kr räcker till att montera ner en skola och etablera den på en ny plats.

 

Läkarmissionen, Uganda

Gatubarnsprojekt i Kampala med skola, rehabilitering och återförening. 

13 kr bekostar tre mål mat under en dag till ett barn på gatubarnscentret.
36 kr räcker till ett dussin skrivböcker till skolan.
85 kr räcker till att köpa ett set med kläder: 2 shorts, 2 t-shirts, 1 långärmad tröja och ett par skor. Det köps ofta på secondhand.
160 kr räcker till en madrass för ett gatubarn på centret.

 

Islamic Relief, Jemen

Utbildning och psykosocialt stöd för barn i Jemen.

300 kr per barn varje månad, räcker till att renovera skolor, skapa barnvänliga miljöer, förse barn med psykosocialt stöd, utbilda föräldrar och lärare i att ge psykosocialt stöd till barnen och sprida kunskap i samhällen.

700 kr räcker för att förse ett barn i Jemen med skolryggsäck, utrustning, böcker, skrivmaterial och skoluniform under ett skolår.

 

Barnfonden, Bolivia 

Våldsförebyggande projekt bland elever och lärare.

350 kr räcker till att utbilda lärare och föräldrar i våldsförebyggande metoder och alternativa disciplinära metoder istället för fysiskt straff och i olika ämnen som rör barns trygghet och rättigheter.
100 kr räcker till att öka kunskapen bland barn och unga om deras egna rättigheter, hur de kan hantera olika konflikter utan att ta till våld och fatta informerade beslut om sina egna handlingar.
800 kr räcker till att utbilda ungdomsledare och bilda ungdomsgrupper och ge dem större inflytande och möjlighet att påverka och förbättra sin egen skolmiljö samt utveckla deras kompetens i att lära och stödja andra barn och unga kring våldsrelaterade ämnen.

 

Act Svenska kyrkan, Myanmar

Stöd och skolundervisning för internflyktingar från folkgruppen rohingyer.

24 kr räcker till skolböcker för en elev i flyktinglägret.
36 kr räcker till en ryggsäck för ett barn i förskolan innehållande pennor, papper och böcker.
80 kr räcker till skolmaterial med pennor och böcker för en elev.
250 kr bekostar ett undervisnings-kit för en lärare, med pennor, kritor och lärarhandledningar.

 

PMU, Nepal

Skolgång för barn i avlägsna byar i bergen.

200 kr räcker till en hälsoundersökning av ett barn (synundersökning, hörselundersökning, avmaskningstabletter, blodprov och ev. järntillskott)
2200 kr räcker till en månadslön för en lärare.
3900 kr räcker till skolmaterial för en klass i ett läsår.
4900 kr räcker till modersmålsbaserade skolmaterial för ett läsår.
19 600 kr räcker till “WASH-facilities in school”

 

Röda Korset, Elfenbenskusten

Förebyggande hälsoundervisning och insatser kring hygien och rent vatten. 

80 kr kostar ett ”hygien-kit” för kvinnor och flickor.
20 000 kr räcker till att utbilda 60 volontärer i första hjälpen.
28 000 kr kostar en konstruktion eller reparation av vattenpump.
30 000 kr räcker till en konstruktion eller återuppbyggnad av en latrin.

 

We Effect, Albanien

Utbildning, rättigheter och friheter - förskolor för romska barn

30 kr kostnaden per deltagare för att utbilda föräldrar i ämnen som rör barnens hälsa samt förebyggande information om våld i hemmet.
140 kr räcker till pedagogiskt utbildningsmaterial för en elev.
740 kr bekostar en braskamin som kan värma upp ett klassrum på vintern.
2000 kr är kostnaden för läkare som gör undersökningar samt ger stöd och rådgivning till barnens familjer.

 

IOGT-NTO-rörelsen, Thailand

Stöd och utbildning till migrantbarn från Myanmar vars familjer arbetar på apelsinodlingar i norra Thailand. Alkoholförebyggande arbete hos föräldrarna.

30 kr räcker till tandkräm, tvål och skolmaterial för 5 barn.
50 kr räcker till lunch och mjölk för en skolelev i 5 dagar.
100 kr räcker till resor och måltider för ett barn som behöver åka till sjukhus.
200 kr räcker till den obligatoriska skoluniformen för sportaktiviteter för ett barn som går i statlig skola.

 

Diakonia, Libanon

Psykosocialt stöd och utbildning för syriska barn på center i flyktingläger i Libanon. 

22 kr räcker till ett paket kritor för barn på psykosocialt center i flyktingläger.
75 kr räcker till frukostpaket för 10 barn på psykosocialt center i flyktingläger.