slide1


Barn är barn
en kort tid. Insamlingen Världens Barn genomförs för att kunna ge så många barn som möjligt en tryggare framtid. Behoven är stora. Vi kan inte hjälpa alla, men för den som nås av ditt bidrag gör det hela skillnaden. Det här räcker din gåva till hos några av organisationerna inom Världens Barn:

Afrikagrupperna, Moçambique

Reproduktiv hälsa och mödravårdskliniker

3 kr - busstransport för ett barn som lever med HIV för att hämta bromsmedicin
20 kr - snabbtest malaria
31 kr - blodstatustest
31 kr - blodgruppstest
31 kr - spermatest
31 kr - graviditetst
est
50 kr - ett mödravårdsbesök
125 kr - gynekologiskt ultraljud

Gratis HIV-test – gratis finansierat av staten i Moçambique

 

Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning samt ett flertal olika projekt

46 kr - ett par kryckor
200 kr - papper och pennor till en hel klass
264 kr - månadskostnader för fortbildning av lärare
231 kr - sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning
640 kr - ett års skolgång för ett barn i en byskola
917 kr -  månadslön för en lärare
2 011 kr - genomsnittskostnad för protes
1 115 kr- rullstol
2 784 kr - ett års skolgång för elev i specialklass

 

Erikshjälpen

Ett flertal olika projekt

50 kr - skolmat till ett barn i en månad, Uganda
160 kr - skolmaterial för en elev under ett läsår, Sydsudan
350 kr - en get som ger näringsrik mjölk och killingar till familjen och till försäljning, Kenya
350 kr - kostnad för att bygga en toalett/latrin, Laos
400 kr - lärarlön och skolmaterial för ett barn en termin, Sydsudan
400 kr - kostnad för att utbilda en bybarnmorska, Laos
900 kr - kostnad för "speed school" för ett barn att läsa in hela lågstadiet på nio månader, Mali
2 000 kr - en ko som ger mjölk och försörjningsmöjligheter till en familj, Kenya
93 000 kr - kostnad för att borra en brunn som förser en by med dricksvatten, Mali

 

Islamic Relief, Libanon

Skydd av syriska barn på flykt i Libanon

20 kr - en blodpåse
50 kr - fem kilo ris
50 kr - ett par vinterstövlar för ett barn
60 kr - en vinterjacka för ett barn
80 kr - ett täcke
90 kr - 25 kilo mjöl
300 kr - en madrass
7 500 kr - ett tält för en familj i flyktingläger
200 000 kr - kostnad för att borra en vattenbrunn

 

Läkarmissionen, Uganda

Gatubarnsprojekt i Kampala

5 kr - ett stort mål mat till ett barn på centret
100 kr - kostnad för två veckors uppehälle för ett barn på centret med mat, utbildning och läxhjälp

 

PMU, Demokratiska Republiken Kongo

Nutritionsprojekt för undernärda barn

1150 kr - månadslön för sjuksköterska på nutritionscentrat för undernärda barn
10 000 kr - kostnad för att driva nutritionscentrat som vårdar 200 undernärda barn under en månad  (Kostnader för mat och näring tillkommer)

 

Röda Korset, Bangladesh

Katastrofförebyggande arbete och undervisning i hygien

50 kr - bindor till flickor som annars väljer att stanna hemma från skolan under menstruation
600 kr - kostnad för möte med lokalsamhället om jämställdhet och vikten av att stärka flickor
2 000 kr - kostnad för att utbilda en tjejgruppledare

 

Röda Korset, Somalia

Hälsovård och nutrition

90 kr räcker till 1200 vattenreningstabletter. En tablett kan rena 20 liter vatten.
92 kr räcker till att behandla ett undernärt barn i en månad.
366 kr räcker till att behandla ett underärt barn i 120 dagar.

 

Svenska Kyrkan, Jordanien

Ett stöd för framtiden - skydd av barn på flykt

235 kr - skoluniform och skolmaterial för barn i flyktingläger
400 kr - lakan och örngott för tio personer i flyktingläger
765 kr - matkuponger under en månad för en familj i flyktingläger

 

We Effect, Albanien

Utbildning, rättigheter och friheter - förskolor för romska barn

30 kr - kostnad per deltagare för att utbilda föräldrarna i olika ämnen som rör barnens hälsa samt förebyggande information om våld i hemmet
140 kr - pedagogiskt utbildningsmaterial för en elev
740 kr - en braskamin som kan värma upp ett klassrum på vintern
2000 kr - kostnad för läkare som gör undersökningar samt ger stöd och rådgivning till barnens familjer