fbpx

Insamlingen Världens Barn genomförs för att kunna ge så många barn som möjligt en tryggare framtid. Det här räcker din gåva till i några av de många projekt som genomförs av de deltagande organisationerna inom Världens Barn:

 

Afrikagrupperna, Moçambique

Mödravårdskliniker och utbildning för unga kvinnor i sexuell och reproduktiv hälsa.

30 kr räcker till 9 stycken 3-pack kondomer.
150 kr täcker omkostnaderna för ett undervisningstillfälle i i sexuell och reproduktiv hälsa som når mellan 100–300 personer.
600 kr täcker omkostnaderna för en säker abort.

 

Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning och stöd för skolgång. 

46 kr räcker till ett par kryckor.
200 kr förser en hel klass med papper och pennor.
264 kr är månadskostnaden för fortbildning av lärare.
231 kr räcker för sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning.
640 kr täcker ett års skolgång för ett barn i en byskola.
917 kr täcker månadslönen för en lärare.
2 011 kr är genomsnittskostnaden för en protes.
1 115 kr räcker för att ett barn i behov ska få en egen rullstol.
2 784 kr är kostnaden för ett års skolgång för en elev i specialklass.

 

Erikshjälpen, Bangladesh

Mobila skolor på öar i floddelta i Bangladesh.

100 kr bekostar ett barns skolgång i en månad.
7000 kr räcker till att montera ner en skola och etablera den på en ny plats.

 

Läkarmissionen, DR Kongo

Barn som lider av undernäring får hjälp på Panzisjukhuset.

90 kr får ett undernärt barn en full behandling på Panzisjukhuset.

Barnfonden, Kambodja 

Akuta insatser och långsiktiga insatser för barn i spåren av klimatförändringarna.

50 kronor räcker till att utbilda ett barn i hur man skyddar sig i klimatrelaterade katastrofer såsom översvämningar och kraftiga stormar.
800 kronor räcker till att vidareutbilda en sjuksköterska i krishantering.
2000 kronor kostar det att anlägga en skolträdgård som främjar hållbar odling och bygger motståndskraft mot klimatpåverkan.

 

Act Svenska kyrkan, Myanmar

Stöd och skolundervisning för internflyktingar från folkgruppen rohingyer.

24 kr räcker till skolböcker för en elev i flyktinglägret.
36 kr räcker till en ryggsäck för ett barn i förskolan innehållande pennor, papper och böcker.
80 kr räcker till skolmaterial med pennor och böcker för en elev.
250 kr bekostar ett undervisnings-kit för en lärare, med pennor, kritor och lärarhandledningar.

 

Röda Korset, Elfenbenskusten

Förebyggande hälsoundervisning och insatser kring hygien och rent vatten. 

80 kr kostar ett ”hygien-kit” för kvinnor och flickor.
20 000 kr räcker till att utbilda 60 volontärer i första hjälpen.
28 000 kr kostar en konstruktion eller reparation av vattenpump.
30 000 kr räcker till en konstruktion eller återuppbyggnad av en latrin.

 

We Effect, Mocambique

Nutrition och stärkt hälsa för barn i Mocambique

437 kr  räcker till mat för ett barn/månad (ex. majs, ris, kött, bönor, bröd mm)
403 kr  räcker till hälsomaterial för ett barn/månad (ex. mediciner, proteser och ortoser)
23 kr  räcker till hygienartiklar för ett barn/månad (ex. tvål, tandkräm mm)
15 kr räcker till sportartiklar för ett barn/månad
30 kr räcker till skolmaterial för ett barn/månad (ex. skoluniform, anteckningsblock, pennor, väska mm)

 

IOGT-NTO-rörelsen, Thailand

Stöd och utbildning till migrantbarn från Myanmar vars familjer arbetar på apelsinodlingar i norra Thailand. Alkoholförebyggande arbete hos föräldrarna.

30 kr räcker till tandkräm, tvål och skolmaterial för 5 barn.
50 kr räcker till lunch och mjölk för en skolelev i 5 dagar.
100 kr räcker till resor och måltider för ett barn som behöver åka till sjukhus.
200 kr räcker till den obligatoriska skoluniformen för sportaktiviteter för ett barn som går i statlig skola.

 

Diakonia, Libanon

Psykosocialt stöd och utbildning för syriska barn på center i flyktingläger i Libanon. 

22 kr räcker till ett paket kritor för barn på psykosocialt center i flyktingläger.
75 kr räcker till frukostpaket för 10 barn på psykosocialt center i flyktingläger.