fbpx

Ökad motståndskraft i urban miljö: Kunskap och lokalt engagemang för ett friskare och starkare liv

 • 7
  Shares

Det västafrikanska landet Elfenbenskusten är ett av världens fattigaste länder vars befolkning har tredubblats under de senaste årtiondena. Idag uppgår befolkningen till runt 25 miljoner människor. Landet har upplevt en snabb urbanisering och idag lever mer än hälften av landets befolkning i städer. Många av dem bor i socioekonomiskt mycket utsatta områden i undermåliga bostäder byggda på informell mark. I dessa områden lever flickor, pojkar, kvinnor och män i fattigdom och utsatthet. Det saknas fungerande sanitetslösningar och avfallshantering och kunskapen om sjukdomsspridning och god hygien är låg. Översvämningar och hälsorisker som malaria, tyfoidfeber, diarrésjukdomar och nu senast COVID-19 drabbar befolkningen. Ofta är barn särskilt sårbara och barnadödligheten i landet är bland de högsta i världen.

I en del av dessa områden var konflikten på Elfenbenskusten under 2010 och 2011 mycket kännbar och än idag saknas social sammanhållning och människor känner sig otrygga. Svenska Röda Korset stödjer därför Elfenbenskustens Röda Kors i implementeringen av UDRR projektet i två utsatta områden i Abidjan, landets största stad.

Projektets mål är att minska risken för och effekten av katastrofer (såsom översvämningar och sjukdomsutbrott som den pågående COVID-19 pandemin) genom att utbilda volontärer i området i första hjälpen, skapa team som kan agera snabbt vid en katastrof och förbättra hälsosituationen hos barnen och deras föräldrar. Det senare genom att öka kunskapen hos invånarna kring hygien och sjukdomsspridning och på så vi skapa en hälsosammare levnadsmiljö och förebygga sjukdom. Röda Kors-volontärer sprider information, förklarar och hjälper de övriga invånarna att till exempel förstå vikten av att tvätta händer och när och hur man bör göra detta.

Dessutom arbetar Röda Korset i skolor i området, där lärare och annan skolpersonal utbildas i god hygien och hur man förebygger sjukdomsspridning. Tack vare denna kunskap kan de både lära skolbarnen kring hälsorisker och arbeta för att utveckla och införa nya rutiner på skolorna som gör skolmiljön mer hälsosam, som daglig städning av skolan och toaletterna och regelbunden handtvätt. Röda Korset kommer även att hjälpa skolorna att laga skoltoaletter och dela ut handtvättsmaterial. Den pågående Covid-19 pandemin tydliggör vikten av grundläggande hygienkunskaper, vilka i slutändan räddar liv.

Projektet bidrar till Globala målet 4; Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Detta då projektet kommer att;

 • Laga skoltoaletter som gör det möjligt för flickor att gå i skolan även när de har mens
 • Bidra till minskad barndödlighet genom att sprida kunskap om hygien och förebyggande av sjukdomar till barn och deras föräldrar
 • Bidra till att förebygga vattenburna sjukdomar genom att sprida kunskap och genom att arbeta för att förbättra livsmiljön i samhällena

Projektet bidrar även till Globala målet 11; Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Detta då projektet kommer;

 • Bidrar till att minska antalet dödsfall orsakade av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer, genom att öka barns och vuxnas kunskap om sjukdomsförebyggande och främjande av hygien och genom att ge första hjälpen och katastrofrespons vid katastrofer

Yvette Douhua

Yvette Douhua bor i ett socialt utsatt område i Abidjan i Elfenbenskusten. Hon berättar att tack vare den information som hon har fått av Röda Kors-volontärerna så har hon lärt sig varför det är viktigt att tvätta händerna, när man ska tvätta händerna och hur man ska tvätta händerna. Röda Kors-volontärerna har även lärt henne hur man undviker att få malaria. Yvette berättar vidare att sedan hon börjat följa råden så har hennes barn mer sällan blivit sjuka.

Foto: Susanna Olofsson/SRK

En skolelev demonstrerar för sina klasskamrater hur man ska tvätta händerna. Lärarna på skolan berättar att tack vare utbildningen de har fått från Röda Korset har de nu börjat undervisa eleverna kring hälsorisker och vad man kan göra för att inte bli sjuk. De har infört daglig städning av skoltoaletterna och gjort det möjligt för eleverna att tvätta sina händer. Lärarna berättar också att de har sett en förändring hos eleverna, som har slutat slänga skräp överallt och har en allmänt bättre hygien. Men viktigast av allt så berättar lärarna att de har märkt att eleverna är mindre sjuka idag än tidigare och att deras närvaro i skolan har ökat.

Foto: Malin Bohlers/SRK

Eleverna får själva hjälpa till att städa på och runt sina skolor.  På så vis lär de sig hur man ska städa och känner ett större ägandeskap för sin skolmiljö

Foto: Elfenbenskustens Röda Kors

Tack vare de handtvättsmaterial som skolan fått från Röda Korset kan alla barn tvätta sina händer när de har varit ute och lekt på rasten.

Foto (bilderna till vänster): Malin Bohlers/Svenska Röda Korset. Foto (bilden till höger): Elfenbenskustens Röda Kors

Elfenbenskusten

Ökad motståndskraft i urban miljö: Kunskap och lokalt engagemang för ett friskare och starkare liv

 • 7
  Shares

Det västafrikanska landet Elfenbenskusten är ett av världens fattigaste länder vars befolkning har tredubblats under de senaste årtiondena. Idag uppgår befolkningen till runt 25 miljoner människor. Landet har upplevt en snabb urbanisering och idag lever mer än hälften av landets befolkning i städer. Många av dem bor i socioekonomiskt mycket utsatta områden i undermåliga bostäder byggda på informell mark. I dessa områden lever flickor, pojkar, kvinnor och män i fattigdom och utsatthet. Det saknas fungerande sanitetslösningar och avfallshantering och kunskapen om sjukdomsspridning och god hygien är låg. Översvämningar och hälsorisker som malaria, tyfoidfeber, diarrésjukdomar och nu senast COVID-19 drabbar befolkningen. Ofta är barn särskilt sårbara och barnadödligheten i landet är bland de högsta i världen.

I en del av dessa områden var konflikten på Elfenbenskusten under 2010 och 2011 mycket kännbar och än idag saknas social sammanhållning och människor känner sig otrygga. Svenska Röda Korset stödjer därför Elfenbenskustens Röda Kors i implementeringen av UDRR projektet i två utsatta områden i Abidjan, landets största stad.

Projektets mål är att minska risken för och effekten av katastrofer (såsom översvämningar och sjukdomsutbrott som den pågående COVID-19 pandemin) genom att utbilda volontärer i området i första hjälpen, skapa team som kan agera snabbt vid en katastrof och förbättra hälsosituationen hos barnen och deras föräldrar. Det senare genom att öka kunskapen hos invånarna kring hygien och sjukdomsspridning och på så vi skapa en hälsosammare levnadsmiljö och förebygga sjukdom. Röda Kors-volontärer sprider information, förklarar och hjälper de övriga invånarna att till exempel förstå vikten av att tvätta händer och när och hur man bör göra detta.

Dessutom arbetar Röda Korset i skolor i området, där lärare och annan skolpersonal utbildas i god hygien och hur man förebygger sjukdomsspridning. Tack vare denna kunskap kan de både lära skolbarnen kring hälsorisker och arbeta för att utveckla och införa nya rutiner på skolorna som gör skolmiljön mer hälsosam, som daglig städning av skolan och toaletterna och regelbunden handtvätt. Röda Korset kommer även att hjälpa skolorna att laga skoltoaletter och dela ut handtvättsmaterial. Den pågående Covid-19 pandemin tydliggör vikten av grundläggande hygienkunskaper, vilka i slutändan räddar liv.

Projektet bidrar till Globala målet 4; Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Detta då projektet kommer att;

 • Laga skoltoaletter som gör det möjligt för flickor att gå i skolan även när de har mens
 • Bidra till minskad barndödlighet genom att sprida kunskap om hygien och förebyggande av sjukdomar till barn och deras föräldrar
 • Bidra till att förebygga vattenburna sjukdomar genom att sprida kunskap och genom att arbeta för att förbättra livsmiljön i samhällena

Projektet bidrar även till Globala målet 11; Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Detta då projektet kommer;

 • Bidrar till att minska antalet dödsfall orsakade av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer, genom att öka barns och vuxnas kunskap om sjukdomsförebyggande och främjande av hygien och genom att ge första hjälpen och katastrofrespons vid katastrofer

Vad räcker pengarna till?

80 kr kostar ett ”hygien-kit” för kvinnor och flickor.

20 000 kr räcker till att utbilda 60 volontärer i första hjälpen.

28 000 kr kostar en konstruktion eller reparation av vattenpump.

30 000 kr räcker till en konstruktion eller återuppbyggnad av en latrin.

PP Sidebar

 Logga in med Facebook.

Yvette Douhua

Yvette Douhua bor i ett socialt utsatt område i Abidjan i Elfenbenskusten. Hon berättar att tack vare den information som hon har fått av Röda Kors-volontärerna så har hon lärt sig varför det är viktigt att tvätta händerna, när man ska tvätta händerna och hur man ska tvätta händerna. Röda Kors-volontärerna har även lärt henne hur man undviker att få malaria. Yvette berättar vidare att sedan hon börjat följa råden så har hennes barn mer sällan blivit sjuka.

Foto: Susanna Olofsson/SRK

 

En skolelev demonstrerar för sina klasskamrater hur man ska tvätta händerna. Lärarna på skolan berättar att tack vare utbildningen de har fått från Röda Korset har de nu börjat undervisa eleverna kring hälsorisker och vad man kan göra för att inte bli sjuk. De har infört daglig städning av skoltoaletterna och gjort det möjligt för eleverna att tvätta sina händer. Lärarna berättar också att de har sett en förändring hos eleverna, som har slutat slänga skräp överallt och har en allmänt bättre hygien. Men viktigast av allt så berättar lärarna att de har märkt att eleverna är mindre sjuka idag än tidigare och att deras närvaro i skolan har ökat.

Foto: Malin Bohlers/SRK

Eleverna får själva hjälpa till att städa på och runt sina skolor.  På så vis lär de sig hur man ska städa och känner ett större ägandeskap för sin skolmiljö

Foto: Elfenbenskustens Röda Kors

Tack vare de handtvättsmaterial som skolan fått från Röda Korset kan alla barn tvätta sina händer när de har varit ute och lekt på rasten.

Foto (bilderna till vänster): Malin Bohlers/Svenska Röda Korset. Foto (bilden till höger): Elfenbenskustens Röda Kors

,