Barn i flyktingläger

 

Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien – över en miljon. I flyktinglägren råder brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress efter de fruktansvärda händelser de varit med om. Oron över nuet och framtiden överskuggar allt.

Diakonia arbetar tillsammans med bland annat organisationen Najdeh som ger psykosocialt stöd. Det senaste året har de arbetat intensivt. De ordnar aktiviteter för barn och Najdehs socialarbetare har besökt över 1200 hushåll för att ge stöd och berätta om vilka möjligheter och rättigheter som människorna i flyktinglägren har. Najdeh är en av få organisationer i Libanon som arbetar med palestinska flyktingar från Syrien. Förutom hjälp med de allra mest nödvändiga, arbetar organisationen för att försöka förändra de lagar och regler som begränsar flyktingarnas möjligheter. Najdeh och Diakonia har inlett ett projekt som syftar till att genom lobbyarbete och rättslig hjälp hjälpa palestinska flyktingar från Syrien att vistas lagligt i Libanon.

I Najdehs nio center runtom i Libanon får såväl barn som vuxna hjälp att bearbeta traumatiska minnen från kriget och psykologiska problem som uppstått i dess spår. Flyktingarnas mentala hälsa har förvärrats i takt med att deras situation försämrats när pengarna från internationella donatorer sinat.

 

 

,