fbpx
"Det är snällt att samla in pengar till Världens Barn" säger Samiiro Mohamed Mohamud och Liza Hellberg på Rinmansgymnasiets samverkansprogram.

“Det känns bra att hjälpa barnen i världen”

På Rinmangymnasiet i Eskilstuna har man varit engagerad för Världens Barn i flera år. Efter att det varit inställt ett par år under coronapandemin, är nu eleverna från Samverkansprogrammet – som gymnasiesärskolan kallas – ute och samlar in pengar igen.

– Vi tycker att det är viktigt att vi bidrar och hjälper till. Det blir så konkret när vi samlar in pengar och det räknas ihop och vi ser hur mycket vi fått tag på. När vi samlade in med mynt och sedlar, då brukade vi lämna in ungefär 8 000 kronor från vårt program, berättar Karin Ludvigsson Rundgren som är lärare på Samverkansprogrammet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. 

"Det känns ju bra att hjälpa barnen i världen" säger Kevin på Rinmansgymnasiets samverkansprogram. I bild fr.v. Helal Alhandish, Kevin Bardocz och Helin Allak.

Hela gymnasieskolan är engagerad, varav fyra klasser från gymnasiesärskolan. Inför att de går ut på stan brukar de träna på hur man gör.  

– Vi tränar också innan på hur man går fram. Vad säger man, hur gör man, hur tar man kontakt. Det är en bra sak att träna på det sociala, att vara ute i samhället. 

Kevin Bardocz är elev på Rinmangymnasiets samverkansprogram. 

– Det känns ju bra att hjälpa barnen i världen, säger han.