fbpx

De skapar framtiden

När barnorganisationen Junis i Huddinge har träff är full fart med lek, spring i benen och popcornfika. Men det är också diskussioner om hur barn i andra länder har det, skapande av konst om de Globala målen och planering av den stora konstutställningen där de ska samla in pengar till Världens Barn.

I föreningslokalen i Huddinge söder om Stockholm sitter junisarna samlade vid ett runt bord belamrat med vattenfärger, kritor och tuschpennor. Det är andra måndagen i rad som de skapar konst tillsammans. Deras skapande är en del av konstprojektet Vi Skapar Framtiden och när de har målat klart är det dags för en interaktiv konstutställning där alla 17 Globala mål, framtagna av FN:s medlemsländer, finns representerade med ett konstverk. Nio av målen finns redan illustrerade av etablerade konstnärer och tecknare – de resterande åtta skapas av barnen i Junis-föreningen.

Junis i Huddinge är inte den enda föreningen som är med i projektet – totalt arbetar över 50 föreningar i hela IOGT-NTO-rörelsen, NBV och Våra gårdar med att skapa konst på samma tema som de sedan ska ställas ut. Utställningarna har som syfte att skapa engagemang kring de Globala målen och samla in pengar till Världens Barn.

Junis-ledaren Karin Samuelsson berättar om föreningens engagemang för Världens Barn:
– Det känns­ viktigt att barnen här i Sverige får kunskap om hur barn har det i andra länder. De har alltid varit positiva till det. Vi har skramlat med bössor och stått i Huddinge centrum och samlat in ganska mycket pengar under årens lopp.

Hon fortsätter att berätta om vad de ska göra i år:
– I år ska vi ha en utställning! Och sälja saker, samtidigt som vi visar konstverken. Så det blir en liten mini-loppis, lotteri och servering.

När junisarna får berätta om vad de målar märks det att de har diskuterat frågor kring de Globala målen tidigare. Ämnen som krig och fred, fattigdom, jämlikhet och miljöproblem tas upp. Junis-ledaren Corinne Wallnerström för diskussionerna framåt genom att ställa tankeväckande frågor. 9-åriga Angelina Vivar har fullt fokus på papperet framför henne och berättar om vad hon har valt att måla:
– Jag ritar fred på jorden, för att det är krig i många länder.

Hon fortsätter att berätta varför hon tycker det är viktigt att samla in pengar till Världens Barn:
– Så att de får pengar att bo någonstans. Och mat.

Junisen Viktor Nilsson håller med:
– Jag tycker att man ska skänka pengar till Världens Barn så att de som får pengarna kan få mat och bo någonstans.

Junis Huddinge kommer att ha sin konstutställning lördagen den 2 oktober kl. 11-15 i aulan på Huddinge gymnasium.

, ,