Våldsförebyggande arbete

Barnfonden Bolivia

Bolivia

I Bolivia har åtta av tio barn varit utsatta för någon slags våld. Värst är det i La Paz, El Alto och Oruro där fler än hälften av eleverna har utsatts för våld i skolan. Slagsmål, mobbning och sexuella övergrepp är en del av vardagen. Övergrepp sker både mellan elever och mellan lärare och elever. Här finns en farlig trend som måste brytas och det görs genom kunskap och idrott. I arbetet för att minska våld mot barn används i huvudsak de två metoderna ”Reflexionar” och ”Jugar”. ”Reflexionar” riktar sig mot vuxna och hjälper dem att använda våldsförebyggande metoder i klassrum och i hemmet. De får lära sig om barns rätt till trygghet och skydd, konflikthantering, samarbete, kommunikation och alternativa metoder till fysisk bestraffning. ”Jugar” riktar sig mot gymnastiklärare som får lära sig om våldsförebyggande arbete och att genomföra det med hjälp av idrott och lekar.