Mobila skolor säkrar utbildning

Bangladesh

Mobila skolor säkrar utbildning

  • 6
    Shares

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder med 160 miljoner invånare. Minst 20 miljoner av dessa bor mellan Himalayas smältande glaciärer och 600 floder i ett närmast gränslöst delta där sandöarna växer och försvinner i takt med att vattnet rör sig. Till detta kommer tunga monsunregn, som även de blivit allt mer oförutsägbara på grund av klimatförändringarna.

Öarna kan helt försvinna och människorna tvingas flytta med några års mellanrum, ibland oftare, på grund av att marken försvinner. På öarna finns knappt någon samhällsservice och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning.

Här jobbar Erikshjälpen genom samarbetspartnern Friendship. Friendship har utvecklat skolbyggnader som snabbt kan monteras ned och byggas upp på en ny plats. På så sätt kan utbildningen följa med eleverna, även när vattnet bryter ner öarna. Detta är helt avgörande för barnen, genom utbildning blir det möjligt för dem att skapa sig en framtid.

Allra mest avgörande är det för flickorna. Utan skola riskerar en flicka här att giftas bort redan i 10-12-årsåldern. Hon blir gravid innan kroppen är mogen att bära ett barn och får ofta sjukdomar och andra komplikationer. När hon är 20 år kan livet i värsta fall vara förbrukat. Skolan är livsviktig och idén att kunna flytta skolbyggnaderna är ett sätt att trotsa klimatförändringarna.

Sumi, 11 år

- Min familj har varit tvungna att flytta två gånger på grund av översvämningar, säger Sumi.

Sumi Akter är elva år och bor med sin mamma, pappa och sina fem syskon i ett litet hus på en av de många sandöarna i Jamuna-deltat i Bangladesh. Hon tycker om att bo här, det är en vacker plats. Men det är också en plats som hon långtifrån kan ta för givet.

– Min familj har varit tvungna att flytta två gånger på grund av översvämningar. Sist flyttade vi till ön mittemot, vi flyttade alla saker och våra kor och getter med båt.

– Det kändes sorgligt. Vi förlorade en hel del då.

Öarna i floddeltat påverkas av det strömmande vattnet i floden, som i sin tur påverkas av klimatförändringarna. Översvämningarna kommer oftare och sandöarna växer och försvinner i allt snabbare takt.

Livet skulle kunna tyckas kört, framtidstron obefintlig. Men det finns något som ger Sumi och hennes kompisar hopp: de flyttbara skolorna.

Erikshjälpens samarbetspartner Friendship har utvecklat byggnader som snabbt kan monteras ner och byggas upp på nya platser. På så sätt kan utbildningen följa med eleverna även om vattnet bryter ner öarna.

– Om inte den här skolan hade funnits hade jag inte fått någon utbildning. Då hade jag varit hemma och hjälpt mamma med hushållsarbetet, säger Sumi.

Sumis skola är en av fyra flyttbara skolor i distriktet och den fick flyttas till den nuvarande ön under 2018, innan dess var den på ön mittemot i fyra år.

Skolan har nästan 250 elever, från förskoleklass till årskurs nio. För Sumi och de andra eleverna i secondary school sker mycket av undervisningen genom inspelade videolektioner med lärare från huvudstaden Dhaka. Kvaliteten på undervisningen är högklassig, skolans resultat utmärkta – de flesta eleverna har högsta betyg i alla ämnen.

– När jag blir stor vill jag bli läkare. Jag vill kunna hjälpa människor här i byn, säger Sumi.

Vad räcker pengarna till?


100 kr
bekostar ett barns skolgång i en månad.

7000 kr räcker till att montera ner en skola och etablera den på en ny plats.

PP Sidebar

Var med och bidra

Hit går pengarna

Egna insamlingar

Evenemang

,