Är du SVT:s flygande reporter?

Vi vill visa på det stora engagemang som runt om i landet och kunna spegla det i SVT:s sändningar. Därför behöver vi flygande reportar som kan filma spännande insamlingsaktiviteter och lokalt engagemang för Världens Barn.