fbpx

Över 35 år av krig och svåra förhållanden i Afghanistan har bidragit till att en person i var femte familj har en funktionsnedsättning. Det finns en stor okunskap och stigma kopplat till detta, speciellt på landsbygden, där många barn får aldrig lämna hemmet.

Med stöd från Världens Barn arbetar Svenska Afghanistankommittén, SAK, därför för att barn med funktionsvariationer ska få rätt att gå i skolan och delta i samhället på samma villkor som andra barn. Det görs bland annat genom att anställda och volontärer söker upp familjer för att informera om vilket stöd de och deras barn kan få.

Barnen tränas sedan i hemmet och förbereds att börja i den allmänna skolan eller i specialundervisning. Även familjen utbildas i hur de kan stötta sitt barn med sjukgymnastik eller läxor. Målet är att alla barn ska få gå i skolan oavsett kön eller funktionsnedsättning!

Se ett klipp på Binafsha 8 år, Mohammed Sangar 10 år och Tahmina 11 år som går på SAKs förberedande skola i Mazar-e Sharif för barn med funktionsvariationer. FOTO: Niclas Ericsson:  https://www.facebook.com/Afghanistankommitten/videos/2210163262546568/