fbpx

Den 1 oktober genomför Färgelanda sin sjunde gala för Världens Barn. Ett arrangemang som samlar Kultur- och Musikskolor från hela Dalsland. 

- Vi såg möjligheten att hitta en samverkan inom ramen för insamlingen till Världens Barn. Att kunna förena nytta med nöje i ett gott syfte. Förra året samlade vi in totalt 135 000 kronor, säger Thomas Lassehag, chef på Kultur- och fritid på Färgelanda kommun.

Tillsammans med frivilligorganisationer, lokala matbutiker, Dalslandsorkestern och Kultur- och Musikskolorna har de kunnat erbjuda allmänheten en riktigt fin konsert. Vissa år med lokala aktörer och andra med en nationellt känd musiker eller artist, vilket gett skjuts till både insamlingen och kulturlivet. Större delen av året pågår förberedelser då arrangemang skrivs och musiken övas in av blås- och stråkorkestrarna. Fika, lotteri, priser och musikunderhållning i en skön förening har lockat cirka 450 besökare till arrangemanget de senare åren.

- Ensembleeleverna har fått tillfälle att spela i ett litet större sammanhang, träffat andra ungdomar från övriga Kultur- och Musikskolor i Dalsland och spelat med inbjudna professionella aktörer. Det har säkert bidragit till att höja motivationen kring det egna musikutövandet och gett dem möjlighet att reflektera över vikten av samverkan utifrån ett lokalt men även globalt perspektiv, säger Thomas.

Möjlighet till ytterligare samverkan tror han skulle vara om skolan anslöt sig och redovisade sitt arbete under arrangemanget efter att ha arbetat ämnesövergripande med barnrättsfrågor.

,