Reproduktiv hälsa

afrikagrupperna-moçambique

Sandra Maculane och hennes dotter. Foto: Emelie Muntrakis.

Moçambique

I Moçambique är mödradödligheten hög och många barn riskerar att dö eller förlora sin mamma till följd av komplikationer under graviditeten. Många barn saknar också tillgång till näringsrik mat. Över 40 procent av barn under fem år får hämmad tillväxt på grund av undernäring. För att minska problemen med hög mödradödlighet och undernäring behövs det fler insatser för att öka kunskapen hos lokalbefolkningen, särskilt på landsbygden där tillgången till information är mycket begränsad.

Partnerorganisationen Amodefa driver kliniker och arbetar bland annat med mödravård och nutritionsprogram. En annan viktig del av arbetet är utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Genom informationsspridning, kunskap och tillgång till hälsovård vill man bidra till att alla barn, ungdomar och deras föräldrar har chans till ett friskare och längre liv.