fbpx

Afghanistan

Rätten till ett liv som alla andra

  • 74
    Shares

Många år av svåra förhållanden och krig har gjort att en stor andel av befolkningen i Afghanistan lever med funktionsnedsättningar. Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar sedan länge för att barn och unga med funktionsnedsättning ska vara en del av samhället.

Eftersom funktionsnedsättningar ses som något skamfyllt på många håll i Afghanistan hindras många av barnen från att gå i skolan. SAK arbetar för att de ska kunna delta på samma villkor som alla andra men också få möjligheten att styra, välja och leva på det sättet som man själv mår bra av.

Huvudsyftet för SAKs arbete med rehabilitering av barn och unga med funktionsnedsättning är att alla människor ska kunna leva ett fullvärdigt liv oavsett vilka förutsättningar man har. Du ska själv kunna styra ditt liv på dina egna villkor.

Under 2022 utökas SAKs projekt med fler aktiviteter för att kunna nå över 5 000 barn och även att engagera familjer, religiösa ledare och samhällsledare, lärare och skolråd i byar för att öka kunskaperna om barns rättigheter.

Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Sarra, 12 år

"De bästa stunderna i mitt liv är de jag tillbringar i skolan"

Sarra går det tredje och sista året i SAKs förberedande skola i Kunduzhar. Hon har en medfödd hörselnedsättning och har under sina år på skolan lärt sig att kommunicera med sin omvärld med hjälp av teckenspråk. Hennes familj har också fått lära sig teckenspråk för att kunna förstå henne bättre. Det har varit bra för hela familjen men givetvis ovärderligt för Sarra.

– Sarra är väldigt alert och samtidigt väldigt nyfiken. Hon älskar att läsa och skriva och försöker alltid att stava orden rätt. Hon förstår sig också på mobiltelefoner mycket bättre än vad jag gör, säger hennes pappa Mohammad. 

En viktig del av SAKs specialklasser är att barn och unga med funktionsnedsättningar ska få social träning. Att lära sig umgås med andra men också försöka förstå de sociala koderna i olika sociala sammanhang. Om man frågar Sarra om framtiden svarar hon direkt: 

– Jag drömmer om att få gå i en vanlig skola efter det här. Ta examen och gå vidare till universitetet. Jag vill lära mig ett yrke där jag kan hjälpa människor. De bästa stunderna i mitt liv är de jag tillbringar i skolan. Jag lär mig läsa och skriva och här har jag mina bästa vänner, säger Sarra med ett stort leende.

Vad räcker pengarna till?

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning och stöd för skolgång. 

61 kr räcker till en veckas skolgång för en elev i specialklass.

245 kr räcker till en månads skolgång för en elev i specialklass.

2 941 kr räcker till ett års skolgång för en elev i specialklass.

, ,