fbpx

Afghanistan

Att leva med sin fulla potential

  • 65
    Shares

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra. Huvudsyftet för SAKs arbete med rehabilitering av personer med funktionsnedsättning är att alla människor ska ha rätten att själva styra sina liv och leva utifrån sin fulla potential.

Många år av krig och svåra förhållanden har gjort att en stor andel av befolkningen i Afghanistan lever med funktionsnedsättningar. På grund av stigmat som följer får många barn ingen möjlighet att gå i skolan. Svenska Afghanistankommittén arbetar aktivt med att söka upp familjer för att informera om de möjligheter och det stöd som finns att tillgå.

SAKs specialklasser är en förberedande utbildning innan barnen kan inkluderas i allmänna skolan. Projektet tillgodoser de fysiska, sociala och kognitiva behoven hos barn med funktionsnedsättning för att förbereda dem för den allmänna skolan. Projektet kommer att nå över 4 200 barn och inkluderar även att engagera familjer, religiösa ledare och samhällsledare, lärare och skolråd i byar för att öka kunskaperna om barns rättigheter. Ett huvudmål för projektet är att säkerställa integration och utveckla positiva attityder till barn med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras i 17 distrikt i provinserna Kunduz, Takhar, Badakhshan och Baghlan i Afghanistan.

Vad händer efter att talibanerna gripit makten? Vad som händer i Afghanistan är ovisst. Det är dock säkert att SAK fortsätter att arbeta med att stärka det afghanska folkets rättigheter. Du kan läsa mer om läget just nu och vad det innebär för SAK här.

Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Sarra, 12 år

 –  Jag älskar skolan för den har verkligen förändrat mig. Jag lär mig allt! Jag kan prata med mina kompisar och jag kan lära ut teckenspråk till andra.

Sarra är tolv år gammal och har en hörselnedsättning. Hon bor i staden Kunduz i Afghanistan och går andra året i den förberedande SAK-utbildningen för barn med olika grader av funktionsnedsättningar. Många av Sarras klasskompisar har också problem med hörseln vilket gör att de har svårt att kunna kommunicera med sina familjer och med sina kompisar. Det är inte så lätt att ta del av det vanliga livet när man inte fungerar på samma sätt som andra barn.

Sarra gillar att gå i skolan och missar aldrig en skoldag. När hon blir vuxen vill hon bli lärare och kunna hjälpa andra barn med funktionsnedsättningar:

–  Jag älskar skolan för den har verkligen förändrat mig. Jag lär mig allt! Jag kan prata med mina kompisar och jag kan lära ut teckenspråk till andra.

Sarras storebror Rafiullah, berättar om hur livet förändrats:

– Tidigare kunde vi inte förstå Sarra och hon kunde inte förstå oss andra i vår familj.

– Sarra har verkligen utvecklats sedan hon började på SAKs förberedande skola. Hon kan nu läsa och skriva. Hon får ju också social träning i hur man umgås med andra men också hur man kan ta hand om sig själv som till exempel genom att tvätta sig och borsta tänderna. Sådant gjorde hon inte förut och allt detta har hon lärt sig på skolan. Vi i familjen förstår henne mycket bättre nu och Sarra kan skriva sitt eget namn och namnen på alla i vår familj, säger Rafiullah.

Han förklarar att den här typen av utbildning är helt avgörande för barn som Sarra.

– Det finns inga andra liknande skolmöjligheter i vår stad, det är SAK som gör det möjligt. Vi hoppas så klart att det blir ännu fler möjligheter för barn med funktionsnedsättningar.

Vad räcker pengarna till?

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning och stöd för skolgång. 

61 kr räcker till en veckas skolgång för en elev i specialklass
245 kr räcker till en månads skolgång för en elev i specialklass
2 941 kr räcker till ett års skolgång för en elev i specialklass

, ,