fbpx

MONGOLIET3
Världens Barns insamling 2015 slutar på fantastiska 79 042 074,05 kr! Tack vare enorma frivillig-prestationer från våra volontärer och bössinsamlare har vi i år samlat in mer pengar än vi vågade hoppas.

SVT's satsning med uppdrag och TV-gala, samt Sveriges Radios P4-kanalers exceptionella insatser bidrog sannolikt starkt till att höja resultatet. I år har även företag hjälpt oss i högre utsträckning än vanligt och engagerat sig på olika sätt.
- Vi upplever att människor överlag fått ett ökat medvetande om situationen för andra människor i världen och vill göra en insats för att hjälpa andra, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn.