fbpx

I år är det 30 år sedan FN antog Barnkonventionen, men vad innebär konventionen och vad gör den för skillnad?

På 1970-talet började man att prata om att barn behöver ett starkare skydd och att barn är individer med egna rättigheter och inte någon annans egendom. Det ledde fram till Barnkonventionen, det vill säga barnets egna rättigheter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar, men det finns fyra grundläggande principer som man alltid ska ta hänsyn till i frågor som rör barn. De säger att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

 

Sedan Barnkonventionen antogs 1989 har alla länder i världen utom USA ratificerat den. Det betyder att länderna förbundit sig att följa reglerna. Vart femte år måste länderna beskriva för FN:s barnrättskommitté hur de arbetar för att följa konventionen. Kommittén ger sedan länderna kritik, förslag och rekommendationer.

Att länderna skrivit under konventionen betyder tyvärr inte att de följer den, men rättigheterna har hjälpt till att både uppmärksamma och förbättra barns situation i världen. På många sätt har barn bättre förutsättningar idag än för 30 år sedan. Exempelvis dör idag fem miljoner barn innan fem års ålder. För 30 år sedan var siffran 13 miljoner. Att fler barn överlever beror till stor del på att vården för mammor och barn förbättrats, vilket betyder att insatserna ger resultat och måste fortsätta!

Även möjligheterna till utbildning har förbättrats och i de flesta länderna går nu lika många flickor som pojkar i skolan. Samtidigt är det fortfarande över 60 miljoner barn som inte får gå i grundskolan. En av anledningarna är att länder tar betalt för skolan trots att gratis utbildning är en rättighet.

Med de pengar som samlas in till Världens Barn nås omkring en miljon barn av insatser som stärker deras rättigheter. Det gör skillnad på riktigt! Var med och engagera dig i kampanjen eller ge en gåva!