fbpx

FN:s globala mål är gemensamma för oss alla, världen över. De gäller såväl i Sverige som i andra länder. Vi har ett gemensamt ansvar att arbeta med målen och insamlingen till Världens Barn bidrar till att uppfylla dem.

Idag, den 24 oktober, är det FN-dagen och 73 år sedan de Förenta Nationerna grundades. Det vill vi uppmärksamma genom att lyfta de 17 globala mål som antogs av FN 2015. De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till ett flertal av målen, inte minst till dem som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla.

Mål 1 i FN:s globala mål är ingen fattigdom. Fattigdomen rymmer mer än brist på pengar. Det handlar också om avsaknad av frihet, makt, hälsa, utbildning och trygghet. mest utsatta är flickor och kvinnor.

De Mänskliga Rättigheterna slår fast att alla människor har rätt till social trygghet, det vill säga att få sina grundläggande behov uppfyllda inklusive säkerhet. Många av de projekt som nu stöds med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 har fokus på att stärka barns rättigheter och skapa en trygg uppväxt. Projekt som just nu når omkring 60 000 barn.

Många av barnen nås av direkta, ibland akuta, insatser. Samtidigt pågår verksamhet för att långsiktigt förebygga att barn hamnar i utsatta situationer. Det arbetet är viktigt, för det skapar en tryggare vardag och kan förhindra att barn tvingas på flykt. Att exempelvis arbeta för en bra lagstiftning som skyddar barn, kan i slutändan bidra till ett bättre liv för miljontals barn och unga.

Läs mer om ett av de projekt som arbetar för flickors trygghet här.

Mål 3 i FN:s globala mål är hälsa och välbefinnande. Hälsa är grundläggande för att barn ska kunna överleva, utvecklas och gå i skolan. Att investera i hälsa är därmed en investering i samhället i stort.

Hälsoinsatser handlar om att ge vård men även om att arbeta förebyggande. Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 får just nu närmare 900 000 barn möjlighet till en bättre hälsa. Både genom akuta sjukvårdsinsatser och förebyggande arbete, som barnavårdskontroller, vaccinationer och att säkra rent dricksvatten. Omkring 50 000 av barnen nås genom nutritionsprojekt med fokus på undernäring.

Läs mer om ett av de projekt som arbetar för hälsa här.

Mål 4 är en god utbildning för alla. Det handlar både om att alla ska få gå i skolan, men även om innehållet. För trots att 9 av 10 barn idag får utbildning så kan 250 miljoner av dem inte läsa och skriva när de når fjärde årskursen.

Med pengarna från insamlingen för Världens Barn 2017 genomförs insatser för att närmare 40 000 barn ska få skolgång eller stöd för att tillgodogöra sig sin utbildning. Omkring 12 000 av dem är barn som just nu befinner sig på flykt.

Att barn får utbildning är inte bara deras rättighet utan en förutsättning för att de ska ta sig ur fattigdom, få bättre hälsa och ökad jämställdhet. För barn på flykt blir skolan också en plats där de kan få rutiner och trygghet, när omgivningen kan upplevas kaotisk. 

Läs mer om ett av de projekt som arbetar för bättre utbildning här