Utbildning, rättigheter och friheter

Albanien

Ett tvåårigt projekt som syftar till att minska segreationen, stigmatiseringen och marginaliseringen av romer, med särskilt fokus på barn. Förbättra tillgången till social service och utbildning samt att försvara romernas rättigheter och friheter. Tillsammans med lokala myndigheter se till att Albanien respekterar de romska barnen, minska diskrimineringen, främja ”Early childhood development” och barnens utbildning samt social inkludering.

Målen är att bland annat att minst 300 romska och handikappade barn är inskrivna i förskolan. Minst 300 familjer har fått tillgång till primärvård. Minst 150 medlemmar av det romska samhället har fått utbildning vet hur registrering hos myndigheterna går till. Minst 60 % av barnen i de romska grupperna som deltar i projektet är registrerade. Fyra förskolor har fått förbättrade förhållanden och har förbättrat sina utbildning.